Tủ sấy chén, đĩa Kolner

(73)
Xem dạng lưới

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner RTP688Q

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: RTP688QThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 688LCống suất: 1500WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 120°C±10°CKích thước: 590x535x1880mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner RTP1288Q

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: RTP1288QThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 1288LCống suất: 3000WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 120°C±10°CKích thước: 1200x535x1880mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner RTP1980

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: RTP1980Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 1980LCống suất: 3000WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 120°C±10°CKích thước: 1380x640x2020mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner RTP188A1

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: RTP188A1Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 1888LCống suất: 2700WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 120°C±10°CKích thước: 1820x545x1880mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner RTP188L

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: RTP188LThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 1888LCống suất: 2700WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 120°C±10°CKích thước: 1820x545x1880mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1688T8

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1688T8Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 1688LCống suất: 1800WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1720x470x1840mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1600B1

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1600B1Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 1600LCống suất: 1800WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1720x470x1750mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP968D1

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP968D1Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 968LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1140x470x1750mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP4201

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP4201Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 420LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 560x470x1750mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP420D1

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa KolnerModel: GTP420D1Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 420LCống suất: 900WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 560x470x1750mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP300D1

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP300D1Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 300LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 560x470x1200mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng khăn Kolner YTP968F02

Tủ sấy và khử trùng khăn Kolner Model: YTP968F02Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 968LCống suất: 400WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 55°C±10°CKích thước: 1140x470x1750mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng khăn Kolner YTP488F01

Tủ sấy và khử trùng khăn Kolner Model: YTP488F01Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 448LCống suất: 200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 55°C±10°CKích thước: 560x470x1750mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng giầy Kolner YTP968F01

Tủ sấy và khử trùng giầy Kolner Model: YTP968F01Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 968LCống suất: 400WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 55°C±10°CKích thước: 1140x470x1750mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1100FM

 Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1100FMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 400LCống suất: 700WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1110x285x1065mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP700FM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP700FMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 300LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 720x2850x1065mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP52BM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa KolnerModel: GTP52BMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 400LCống suất: 700WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1050x2700x1150mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng khan Kolne GTP428BM

Tủ sấy và khử trùng khan Kolner Model: GTP428BMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 300LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 720x270x1150mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng khăn Kolner GTP988D5

Tủ sấy và khử trùng khan Kolner Model: GTP988D5Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 988LCống suất: 400WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 55°C±10°CKích thước: 1140x470x1750mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng khan Kolner GTP488D5

Tủ sấy và khử trùng khan Kolner Model: GTP488D5Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 488LCống suất: 200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 55°C±10°CKích thước: 560x470x1750mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP380B

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP380BThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 380LCống suất: 900WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 520x425x1630mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa kết hợp đun nước Kolner GTP1300AM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1300AMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 500LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1200x480x1000mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1300AM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1300AMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 500LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1200x480x1000mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1300FM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1300FMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 500LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1200x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1200FM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1200FMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 450LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1150x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP800FM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa KolnerModel: GTP800FMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 330LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 800x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP500FM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP500FMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 200LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 560x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1300HM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1300HMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 500LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1200x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1200HM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1200HMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 450LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1150x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1000HM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1000HMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 400LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1000x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP800HM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP800HM Thương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 330LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 800x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP500HM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP500HMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 200LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 560x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1300KM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1300KMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 500LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1200x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1200KM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner Model: GTP1200KMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 450LCống suất: 1200WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1150x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1000KM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP1000KMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 400LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 1000x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP800KM

Tủ sấy và khử trùng chén đĩa Kolner GTP800KM Model: GTP800KMThương hiệu: Kolner (Đức)Dung tích: 380LCống suất: 600WNguồn điện: 220V/50hzNhiệt độ: 75°C±10°CKích thước: 800x480x920mmTrọng lượng: 10kg Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner KN-YTD-318B-2

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: KN-YTD-318B-2 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 75°C±5°C Kích thước: 1200*500*860mm Dung tích: 380L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-1258B-2

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-1258B-2 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1800W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1200*550*1830mm Dung tích: 1250L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-910B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-910B Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1200W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1138*500*1800mm Dung tích: 680L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-480B

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-480B Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 570*500*1800mm Dung tích: 380L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-318B-2

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-318B-2 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 780*520*1005mm Dung tích: 318L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-318B-1

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-318B-1 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 780*520*1005mm Dung tích: 318L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-318B-3

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-318B-3 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1000*520*1005mm Dung tích: 418L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-418B-1

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-418B-1 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1000*520*1005mm Dung tích: 418L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-418B-2

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-418B-2 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1000*520*1005mm Dung tích: 418L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-YTD-418B-3

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-YTD-418B-3 Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 600W Nhiệt độ: 70°C±10°C Kích thước: 1000*520*1005mm Dung tích: 418L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD900A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD900A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 1800W Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 1230*530*1800mm Dung tích: 900L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner CH-RTD630A

Tủ sấy diệt khuẩn Kolner  Model: CH-RTD630A Thương hiệu: Kolner (Đức) Nguồn điện: 220V/50hz Cống suất: 900W Nhiệt độ: 125°C±10°C Kích thước: 610*530*1800mm Dung tích: 600L Xuất xứ: China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội