Tủ mát Kolner

(173)
Xem dạng lưới

Tủ mát minibar Kolner KN08E

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN08ETủ mát Kolner KN08E với dung tích 8l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây tiếng ồn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN08

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN08Tủ mát Kolner KN08 với dung tích 8l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây tiếng ồn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN106BW

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN106BWTủ mát Kolner KN106BW với dung tích 106L phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN68BW

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN68BWTủ mát Kolner KN68BW với dung tích 68l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây tiếng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN58BW

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN58BWTủ mát Kolner KN58BW với dung tích 58l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây tiếng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar cánh kính Kolner KN130B

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar cánh kính Kolner KN130BTủ mát Kolner  KN130B với dung tích 130l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày 3 mặt kính Kolner KN235-A

Mô tả đặc điểm của tủ mát 3 mặt kính Kolner KN235-ATủ mát Kolner  KN235-A với dung tích 235l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar cánh kính Kolner KN130

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar cánh kính Kolner  KN130Tủ mát Kolner  KN130 với dung tích 130l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Kolner KN235

Mô tả đặc điểm của tủ mát 1 cánh kính Kolner KN235Tủ mát Kolner KN235 với dung tích 235l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Kolner KN235B

Mô tả đặc điểm của tủ mát 1 cánh kính Kolner KN235BTủ mát Kolner KN235B với dung tích 235l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát cánh kính Kolner KN190L

Mô tả đặc điểm của tủ mát  cánh kính Kolner KN190LTủ mát Kolner  KN190L với dung tích 190l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Kolner KN105B

Mô tả đặc điểm của tủ mát 1 cánh kính Kolner KN105BTủ mát Kolner KN105B với dung tích 105l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Kolner KN190B

Mô tả đặc điểm của tủ mát 1 cánh kính Kolner KN190BTủ mát Kolner  KN190B với dung tích 190l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar 2 cánh kính Kolner KN105L

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar 2 cánh kính Kolner KN105LTủ mát Kolner KN105L với dung tích 105l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Kolner KN145B

Mô tả đặc điểm của tủ mát 1 cánh kính Kolner KN145BTủ mát Kolner KN145B với dung tích 145l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN21B

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner  KN21BTủ mát minibar Kolner  KN21B với dung tích 21l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN68B

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner  KN68BTủ mát minibar Kolner  KN68B với dung tích 68l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN52E

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN52ETủ mát minibar Kolner KN52E với dung tích 52L phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN106B

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN106BTủ mát minibar Kolner KN106B với dung tích 106L phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN35

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner  KN35Tủ mát minibar Kolner  KN35 với dung tích 35L phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN52

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN52Tủ mát minibar Kolner KN52 với dung tích 52L phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN21

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN21Tủ mát minibar Kolner KN21 với dung tích 21L phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN40

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN40Tủ mát minibar Kolner KN40 với dung tích 40L phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN68E

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN68ETủ mát minibar Kolner KN68E với dung tích 68l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN68

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN68Tủ mát minibar Kolner KN68 với dung tích 68l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN98

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN98Tủ mát minibar Kolner KN98 với dung tích 98L phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN68A

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN68ATủ mát minibar Kolner KN68A với dung tích 68l phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN80B

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN80BTủ mát minibar Kolner KN80B với dung tích 80L phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát minibar Kolner KN35B

Mô tả đặc điểm của tủ mát minibar Kolner KN35BTủ mát minibar Kolner KN35B với dung tích 35L phù hợp với các nhà hàng, khách sạn, quầy bar, các khu resot với công dụng chứa các thức uống đóng chai như nước, bia, rượu vang… tủ hoạt động êm ái không gây ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm 2 Cánh Kolner KNX-L1100G

Tủ Lạnh Dược Phẩm 2 Cánh Kolner KNX-L1100G Thông số kỹ thuật:Loại tủ: Thẳng đứngPhạm vi nhiệt độ (℃):  2℃ ~ 8℃Thể tích ngăn mát (L): 1100 LítLớp khí hậu: STLoại làm mát: Làm mát không khí cưỡng bứcChế độ rã đông: Tự độngMôi chất lạnh: HC, R290Bộ điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm 1 Cánh Kolner KNX-L650G

Tủ Lạnh Dược Phẩm 1 Cánh Kolner KNX-L650G ModelKNX-L650GTechnical SpecificationCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeAir CoolingDefrost ModeAutoRefrigerantR290Performance ParametersTemperature Setting (℃)4Temperature Range (℃)3~ 6Rated ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm 2 Cánh Kolner KNY-L1100G

Tủ Lạnh Dược Phẩm 2 Cánh Kolner KNY-L1100G ModelKNY-L1100GTechnical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassSTCooling TypeForced air coolingDefrost ModeAutoRefrigerantHC,R290PerformanceCooling performance(℃)4Temperature Range(℃)2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm 1 Cánh Kolner KNY-L650G

Tủ Lạnh Dược Phẩm 1 Cánh Kolner KNY-L650G ModelKNY-L650GTechnical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassSTCooling TypeForced air coolingDefrost ModeAutoRefrigerantHC,R290PerformanceCooling performance(℃)4Temperature Range(℃)2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-390F

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-390FModelKN-390FTechnical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassSTCooling TypeForced air coolingDefrost ModeAutoRefrigerantHC, R600aPerformanceCooling performance(℃)4Temperature Range(℃)2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-260F

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-260FModelKN-260FTechnical SpecificationCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeAir CoolingDefrost ModeAutoRefrigerantR600aPerformance ParametersTemperature Setting (℃)5Temperature Range (℃)2~12Rated Voltage (V/Hz)220 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-110F

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-110FModelKN-110FTechnical DataCabinet TypeUnder-counterClimate ClassSTCooling TypeForced air coolingDefrost ModeAutoRefrigerantHC, R600aPerformanceCooling performance(℃)4Temperature Range(℃)2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-60F

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-60F ModelKN-60FTechnical DataCabinet TypeDesktopClimate ClassSTCooling TypeForced air coolingDefrost ModeAutoRefrigerantHC, R600aPerformanceCooling performance(℃)4Temperature Range(℃)2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-260G

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-260G ModelKN-260GTechnical SpecificationCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeAir CoolingDefrost ModeAutoRefrigerantR600aPerformance ParametersTemperature Setting (℃)5Temperature Range (℃)2~12Rated Voltage (V/Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-110G

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-110GModelKN-110GTechnical DataCabinet TypeUnder-counterClimate ClassSTCooling TypeForced air coolingDefrost ModeAutoRefrigerantHC, R600aPerformanceCooling performance(℃)4Temperature Range(℃)2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-600G

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-600GModelKN-600GTechnical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassSTCooling TypeForced air coolingDefrost ModeAutoRefrigerantHC, R600aPerformanceCooling performance(℃)4Temperature Range(℃)2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-60G

Tủ Lạnh Dược Phẩm Kolner KN-60G ModelKN-60GTechnical DataCabinet TypeDesktopClimate ClassSTCooling TypeForced air coolingDefrost ModeAutoRefrigerantHC, R600aPerformanceCooling performance(℃)4Temperature Range(℃)2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Lạnh Dược Phẩm 390L Kolner KN-390G

Tủ Lạnh Dược Phẩm 390L Kolner KN-390G ModelKN-390GTechnical SpecificationCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeAir CoolingDefrost ModeAutoRefrigerantR600aPerformance ParametersTemperature Setting (℃)5Temperature Range (℃)2~ 8Rated Voltage (V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh kính Kolner KNJ-110WD

Tủ bảo quản rượu vang Kolner KNJ-110WD- Model:  KNJ-110WD - Thương hiệu: Kolner - Công suất : 68W - Điện áp: 220V,50Hz / 110V,60Hz - Cường độ dòng điện: 0.7A - Dung tích : 110L - Nhiệt độ: 1-10℃ /5-18℃ - Số lượng chai: 52 lon+ 20 chai - Tổng trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh kính Kolner KNJ-735WD

Tủ mát 2 cánh kính Kolner KNJ-735WD- Model: KNJ-735WD - Thương hiệu: Kolner - Công suất : 165W - Điện áp: 220V-240V,50Hz / 110V-120V,60Hz - Dung tích : 545L/ 760L - Nhiệt độ: 0-22℃ - Gar lạnh: R600a - Số kệ: 18 - Tổng trọng lượng: 128 /135KG - Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh kính Kolner KNJ-635WD

Tủ mát cánh kính Kolner  KNJ-635WD- Model:  KNJ-635WD - Thương hiệu: Kolner - Công suất : 165W - Điện áp: 220V-240V,50Hz / 110V-120V,60Hz - Dung tích : 300L - Nhiệt độ: 0-22℃ - Gar lạnh: R600a - Số kệ: 14 - Tổng trọng lượng: 108KG - Kích thước sản ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát cánh kính Kolner KNJ-608WDA

Tủ mát cánh kính Kolner KNJ-608WDA- Model: KNJ-608WDA - Thương hiệu: Kolner - Công suất : 175W - Điện áp: 220V-240V,50Hz / 110V-120V,60Hz - Dung tích : 350L/475L - Nhiệt độ:0-22℃/0-22℃ - Gar lạnh: R600a - Số kệ: 16  - Tổng trọng lượng: 98KG/114KG - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát cánh kính Kolner KNJ-608WD

Tủ mát cánh kính Kolner KNJ-608WD- Model: KNJ-608WD - Thương hiệu: Kolner - Công suất : 175W - Điện áp: 220V-240V,50Hz / 110V-120V,60Hz - Dung tích : 350L/475L - Nhiệt độ: 2-8℃/8-22℃ - Gar lạnh: R600a - Số kệ: 10  - Tổng trọng lượng: 98KG - Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát cánh kính Kolner KNJ-508WS

Tủ mát cánh kính Kolner KNJ-508WS- Model: KNJ-508WS - Thương hiệu: Kolner - Công suất : 165W - Điện áp: 220V-240V,50Hz / 110V-120V,60Hz - Dung tích : 270L - Nhiệt độ: 0-22℃ - Gar lạnh: R600a - Số kệ: 6  - Tổng trọng lượng: 83KG - Kích thước sản phẩm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội