Bàn đông mát Kolner

(9)
Xem dạng lưới

Bàn đông mát Kolner CH3100TN/BT-600

Model:  CH3100TN/BT-600Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800×600×850mmDung tích: 375LNhiệt độ:+2~+8 / -15~-20°CCông suất: 440/560WTrọng lượng: 107kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát Kolner CH3100TN/BT-800

Model: CH3100TN/BT-800Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800×800×850mmDung tích: 530LNhiệt độ:+2~+8 / -15~-20°CCông suất: 440/560WTrọng lượng: 119kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát Kolner CH3100TN/BT-700

Model: CH3100TN/BT-700Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800×700×850mmDung tích: 455LNhiệt độ:+2~+8 / -15~-20°CCông suất: 440/560WTrọng lượng: 113kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát Kolner CH2200TN/BT-800

Model:  CH2200TN/BT-800Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1500×800×850mmDung tích: 415LNhiệt độ:+2~+8 / -15~-20°CCông suất: 420/540WTrọng lượng: 107kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát Kolner CH2200TN/BT-700

Model: CH2200TN/BT-700Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1500×700×850mmDung tích: 355LNhiệt độ:+2~+8 / -15~-20°CCông suất: 420/540WTrọng lượng: 102kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát Kolner CH2200TN/BT-600

Model: CH2200TN/BT-600Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1500×600×850mmDung tích: 295LNhiệt độ:+2~+8 / -15~-20°CCông suất: 420/540WTrọng lượng: 97kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát Kolner CH2100TN/BT-800

Model: CH2100TN/BT-800Thương hiệu: KOLNERKích thước:1200×800×850mmDung tích: 300LNhiệt độ:+2~+8 / -15~-20°CCông suất: 410/530WTrọng lượng: 90kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát Kolner CH2100TN/BT-700

Model: CH2100TN/BT-700Thương hiệu: KOLNERKích thước:1200×700×850mmDung tích: 260LNhiệt độ:+2~+8 / -15~-20°CCông suất: 410/530WTrọng lượng: 86kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát Kolner CH2100TN/BT-600

Model:  CH2100TN/BT-600Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1200×600×850mmDung tích: 215LNhiệt độ:+2~+8 / -15~-20Công suất: 410W/530WTrọng lượng: 82kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại ChinaCH2100TN/BT-600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội