Bàn mát Salad Kolner

(52)
Xem dạng lưới

Bàn mát salad 3 cánh Kolner GN3100TN/SC

 Model:   GN3100TN/SCThương hiệu: KOLNERKích thước:1795*700*1265mmDung tích: 400LNhiệt độ:+2~+8°CCông suất: 370WTrọng lượng: 138kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Salad để bàn Kolner RT-1200L-2

● Model: RT-1200L-2 ● Thương hiệu: Kolner ● Dung lượng (L) : 4 * 1/3 Tấm GN ● Phạm vi nhiệt độ (℃) : 0-12 ● Công suất đầu vào định mức (W) : 157/125 ● Chất làm lạnh : R134a / R600a ● Trọng lượng (kg) : 40,5 ● Kích thước tổng thể (mm) : 1200 * 395 * ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Salad để bàn Kolner KN-1200L

● Model: KN-1200L ● Thương hiệu: Kolner ● Tổng dung tích (L) : 5 * 1/4 tấm GN ● Phạm vi nhiệt độ (℃) : 0-12 ● Công suất đầu vào định mức (W) : 157/125 ● Môi chất lạnh : R134a / R600a ● Trọng lượng (kg) : 34,8 ● Kích thước tổng thể (mm) : 1200 * 335 * ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Salad để bàn Kolner KN-1500L-2

● Model: KN-1500L-2 ● Dung lượng (L) : 6 * 1/3 tấm GN ● Dải nhiệt độ (℃) : 0-12 ● Công suất (W) : 157/125 ● Chất làm lạnh : R134a / R600a ● Trọng (kg) : 45,8 ● Kích thước tổng thể (mm) : 1500 * 395 * 426Các tính năng tiêu chuẩn: ● Bộ điều khiển và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Salad để bàn Kolner KN-1500L

● Model: KN-1500L ● Thương hiệu: Kolner ● Dung tích (L) : 7 * 1/4 tấm GN ● Dải nhiệt độ (℃) : 0-12 ● Công suất (W) : 157/125 ● Môi chất lạnh : R134a / R600a ● Trọng lượng (kg) : 43,5 ● Kích thước tổng thể (mm) : 1500 * 335 * 426Các tính năng tiêu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Salad để bàn Kolner KN-1800L-2

● Model: KN-1800L-2 ● Thương hiệu: Kolner ● Dung lượng (L) : 8 * 1/3 tấm GN ● Phạm vi nhiệt độ (℃) : 0-12 ● Công suất (W) : 170/140 ● Chất làm lạnh : R134a / R600a ● Trọng lượng (kg) : 54,5 ● Kích thước tổng thể (mm) : 1800 * 395 * 426Các tính năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Salad để bàn Kolner KN-1800L

● Model: KN-1800L ● Thương hiệu: Kolner ● Dung tích (L) : 8 * 1/4 tấm GN ● Nhiệt độ (℃) : 0-12 ● Công suất (W) : 170/140 ● Môi chất lạnh : R134a / R600a ● Trọng lượng (kg) : 48,5 ● Kích thước tổng thể (mm) : 1800 * 335 * 426Các tính năng tiêu chuẩn: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Salad để bàn Kolner KN-2000L-2

● Model: KN-2000L-2 ● Dung lượng (L) : 9 * 1/3 Tấm GN ● Phạm vi nhiệt độ (℃) : 0-12 ● Công suất đầu vào định mức (W) : 170/140 ● Chất làm lạnh : R134a / R600a ● Trọng lượng (kg) : 58,5 ● Kích thước tổng thể (mm) : 2000 * 395 * 426 ● Thùng chứa 20 ": ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Salad để bàn Kolner KN-2000L

● Model: KN-2000L ● Tổng dung tích (L) : 10 * 1/4 tấm GN ● Phạm vi nhiệt độ (℃) : 0-12 ● Công suất đầu vào định mức (W) : 170/140 ● Môi chất lạnh : R134a / R600a ● Trọng lượng (kg) : 51,5 ● Kích thước tổng thể (mm) : 2000 * 335 * 426 ● Kích thước gói ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 4 cánh Kolner GN4100TN/SC

Model:  GN4100TN/SCThương hiệu: KOLNERKích thước: 2230*700*1265mmDung tích: 540LNhiệt độ:+2~+8°CCông suất: 470WTrọng lượng: 186kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 2 cánh Kolner GN2100TN/SC

Model:  GN2100TN/SCThương hiệu: KOLNERKích thước: 1360*700*1265mmDung tích: 260LNhiệt độ:+2~+8°CCông suất: 320WTrọng lượng: 126kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad 3 cánh Kolner LS903

Bàn mát Salad Kolner LS903 Model:  LS903Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1365*700*850mmDung tích: 390LNhiệt độ: 2℃~8℃ Loại chất làm lạnh: R134aCông suất: 321WTrọng lượng: 132kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad 3 cánh Kolner SW900

Bàn mát Salad Kolner  SW900 Model:  SW900Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1365*700*850mmDung tích: 390LNhiệt độ: 2℃~8℃ Loại chất làm lạnh: R134aCông suất: 321WTrọng lượng: 150kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad 3 cánh Kolner S903 CURVED

Bàn mát Salad Kolner  S903 CURVED Model:  S903 CURVEDThương hiệu: KOLNERKích thước: 1365*700*850mmDung tích: 390LNhiệt độ: 2℃~8℃ Loại chất làm lạnh: R134aCông suất: 321WTrọng lượng: 140kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad 3 cánh Kolner S903 T

Bàn mát Salad Kolner  S903 T Model:S903 TThương hiệu: KOLNERKích thước: 1365*700*850mmDung tích: 390LNhiệt độ: 2℃~8℃ Loại chất làm lạnh: R134aCông suất: 321WTrọng lượng:148kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad 2 cánh Kolner S902 CURVED

Bàn mát Salad Kolner   S902 CURVED Model:   S902 CURVEDThương hiệu: KOLNERKích thước: 1045*700*850mmDung tích: 260LNhiệt độ: 2℃~8℃ Loại chất làm lạnh: R134aCông suất: 290WTrọng lượng: 118kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad 2 cánh Kolner S902 T

Bàn mát Salad Kolner S902 T Model:  S902 TThương hiệu: KOLNERKích thước: 1045*700*850mmDung tích: 260LNhiệt độ: 2℃~8℃ Loại chất làm lạnh: R134aCông suất: 290WTrọng lượng: 120kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad 2 cánh Kolner S900 CURVED

Bàn mát Salad Kolner S900 CURVED Model:  S900 CURVEDThương hiệu: KOLNERKích thước: 900*700*850mmDung tích: 250LNhiệt độ: 2℃~8℃ Loại chất làm lạnh: R134aCông suất: 220WTrọng lượng: 95kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad 2 cánh Kolner S900 T

Bàn mát Salad Kolner  S900 T Model:  S900 TThương hiệu: KOLNERKích thước: 900*700*850mmDung tích: 250LNhiệt độ: 2℃~8℃ Loại chất làm lạnh: R134aCông suất: 204WTrọng lượng: 99kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad 2 cánh Kolner S900 STD

Bàn mát Salad Kolner  S900 STD Model:  S900 STDThương hiệu: KOLNERKích thước: 900*700*850mmDung tích: 250LNhiệt độ: 2℃~8℃ Loại chất làm lạnh: R134aCông suất: 204WTrọng lượng: 66kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad 3 cánh Kolner S902 STD

Bàn mát Salad Kolner  S902 STD Model: S902 STDThương hiệu: KOLNERKích thước: 1045*700*850mmDung tích: 260LNhiệt độ: 2℃~8℃ Loại chất làm lạnh: R134aCông suất: 290WTrọng lượng: 69kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad 4 cánh Kolner S903 STD

Bàn mát Salad Kolner   S903 STD Model:   S903 STDThương hiệu: KOLNERKích thước: 1365*700*850mmDung tích: 390LNhiệt độ: 2℃~8℃ Loại chất làm lạnh: R134aCông suất: 321WTrọng lượng: 87kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX2000/330

Bàn mát Salad Kolner  VRX2000/330 Model:  VRX2000/330Thương hiệu: KOLNERKích thước: 2000*335*440mmDung tích: 63LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 194WTrọng lượng: 75kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1800/330

Bàn mát Salad Kolner  VRX1800/330 Model:  VRX1800/330Thương hiệu: KOLNERKích thước:1800*335*440mmDung tích: 55LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 190WTrọng lượng: 68kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1500/330

Bàn mát Salad Kolner VRX1500/330 Model: VRX1500/330Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1500*335*440mmDung tích: 44LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 184WTrọng lượng: 57kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1200/330

Bàn mát Salad Kolner  VRX1200/330 Model:  VRX1200/330Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1200*335*440mmDung tích: 32LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 178WTrọng lượng: 48kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX900/330

Bàn mát Salad Kolner VRX900/330 Model: VRX900/330Thương hiệu: KOLNERKích thước: 900*335*440mmDung tích: 20LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất:  172WTrọng lượng: 37kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX2000/380

Bàn mát Salad Kolner VRX2000/380 Model: VRX2000/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 2000*395*440mmDung tích: 63LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 210WTrọng lượng: 77kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1800/380

Bàn mát Salad Kolner  VRX1800/380 Model:  VRX1800/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800*395*440mmDung tích: 55LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 204WTrọng lượng: 72kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1500/380

Bàn mát Salad Kolner VRX1500/380 Model: VRX1500/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1500*395*440mmDung tích: 44LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 195WTrọng lượng: 61kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1200/380

Bàn mát Salad Kolner VRX1200/380 Model: VRX1200/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1200*395*440mmDung tích: 40LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 186WTrọng lượng: 50kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX900/380

Bàn mát Salad Kolner VRX900/380 Model: VRX900/380Thương hiệu: KOLNERKích thước: 900*395*440mmDung tích: 30LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 177WTrọng lượng: 40kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX2000/330LID

Bàn mát Salad Kolner VRX2000/330LID Model: VRX2000/330LIDThương hiệu: KOLNERKích thước: 2000*335*595mmDung tích: 63LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 210WTrọng lượng: 56.6kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1800/330LID

Bàn mát Salad Kolner VRX1800/330LID Model: VRX1800/330LIDThương hiệu: KOLNERKích thước:1800*335*595mmDung tích: 55LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 204WTrọng lượng: 51kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1500/330LID

Bàn mát Salad Kolner VRX1500/330LID Model: VRX1500/330LIDThương hiệu: KOLNERKích thước: 1500*335*595mmDung tích: 44LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 196WTrọng lượng: 42.7kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1200/330LID

Bàn mát Salad Kolner VRX1200/330LID Model:VRX1200/330LIDThương hiệu: KOLNERKích thước: 1200*335*595mmDung tích:32L Nhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 189WTrọng lượng: 34.6kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX900/330LID

Bàn mát Salad Kolner VRX900/330LID Model: VRX900/330LIDThương hiệu: KOLNERKích thước: 900*335*595mmDung tích: 20LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 182WTrọng lượng: 27.2kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX2000/380LID

Bàn mát Salad Kolner VRX2000/380LID Model: VRX2000/380LIDThương hiệu: KOLNERKích thước: 2000*395*595mmDung tích: 63LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 227WTrọng lượng: 61.4kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1800/380LID

Bàn mát Salad Kolner VRX1800/380LID Model: VRX1800/380LIDThương hiệu: KOLNERKích thước: 1800*395*595mmDung tích: 55LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 221WTrọng lượng: 55kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1500/380LID

Bàn mát Salad Kolner VRX1500/380LID Model: VRX1500/380LIDThương hiệu: KOLNERKích thước: 1500*395*595mmDung tích: 44LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 212WTrọng lượng: 45.4kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1200/380LID

Bàn mát Salad Kolner VRX1200/380LID Model: VRX1200/380LIDThương hiệu: KOLNERKích thước: 1200*395*595mmDung tích: 40LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 206WTrọng lượng: 37.8kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX1000/380LID

Bàn mát Salad Kolner  VRX1000/380LID Model:  VRX1000/380LIDThương hiệu: KOLNERKích thước: 1000*395*595mmDung tích: 34LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 201WTrọng lượng: 32kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX900/380LID

Bàn mát Salad Kolner VRX900/380LID Model: VRX900/380LIDThương hiệu: KOLNERKích thước: 900*395*595mmDung tích: 30LNhiệt độ: 2℃~8℃Công suất: 198WTrọng lượng: 30kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner SL-72L3W (Có nắp đậy)

Bàn mát Salad Kolner SL-72L3W (Có nắp đậy)Model: SL-72L3WThương hiệu: KOLNERKích thước: 1788×750×1080mmDung tích: 300L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/3x9Nhiệt độ: 8℃ to 2℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner SL-48L2W (Có nắp đậy)

Bàn mát Salad Kolner SL-48L2W (Có nắp đậy)Model: SL-48L2W Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1200×750×1080mmDung tích: 200L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/3x6Nhiệt độ: 8℃ to 2℃Máy nén: EmbracoChất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner SL-27L1W (Có nắp đậy)

Bàn mát Salad Kolner SL-27L1W (Có nắp đậy)Model: SL-27L1WThương hiệu: KOLNERKích thước: 698×750×1080mmDung tích: 100L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/3x3Nhiệt độ: 8℃ to 2℃Máy nén: Embraco8Chất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Quạt gióĐiện áp: 220V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX-18 (Để bàn)

Bàn mát Salad Kolner VRX-18 Model: VRX-18Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1800x395x225/200mmDung tích: 70L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/3x8Nhiệt độ: 8℃ to 2℃Máy nén: Embraco8Chất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Salad Kolner VRX-15 (Để bàn)

Bàn mát Salad Kolner VRX-15 Model: VRX-15Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1500x395x225/200mmDung tích: 50L Tiêu chuẩn quốc tế GN : 1/3x6Nhiệt độ: 8℃ to 2℃Máy nén: Embraco8Chất làm lạnh: Gas R-134aHệ thống làm lạnh: Trực tiếpĐiện áp: 220V/50HZCông suất: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội