Bàn mát Kolner

(122)
Xem dạng lưới

Bàn mát 1 cánh kính Kolner KN-PW6T1D

Mô tả đặc điểm của bàn mát 1 cánh kính Kolner KN-PW6T1DLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh kính Kolner KN-PW7T1D

Mô tả đặc điểm của bàn mát 1 cánh kính Kolner KN-PW7T1DLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính Kolner KN-PW6T2DD

Mô tả đặc điểm của bàn mát 2 cánh kính Kolner KN-PW6T2DDLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính Kolner KN-PW7T2DD

Mô tả đặc điểm của bàn mát 2 cánh kính Kolner KN-PW7T2DDLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh 2 ngăn inox Kolner KN-PW6T2HN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 1 cánh 2 ngăn inox Kolner KN-PW6T2HNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh 2 ngăn inox Kolner KN-PW7T2HN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 1 cánh 2 ngăn inox Kolner KN-PW7T2HNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 5 ngăn inox Kolner KN-PW6T2NT

Mô tả đặc điểm của bàn mát 5 ngăn inox Kolner KN-PW6T2NTLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 5 ngăn inox Kolner KN-PW7T2NT

Mô tả đặc điểm của bàn mát 5 ngăn inox Kolner KN-PW7T2NTLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh kính Kolner KN-PW6T3DDD

Mô tả đặc điểm của bàn mát 3 cánh kính Kolner KN-PW6T3DDDLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh kính Kolner KN-PW7T3DDD

Mô tả đặc điểm của bàn mát 3 cánh kính Kolner KN-PW7T3DDDLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh 4 ngăn inox Kolner KN-PW6T3HNN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 1 cánh 4 ngăn inox Kolner KN-PW6T3HNNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh 4 ngăn inox Kolner KN-PW7T3HNN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 1 cánh 4 ngăn inox Kolner KN-PW7T3HNNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 7 ngăn inox Kolner KN-PW6T3NNT

Mô tả đặc điểm của bàn mát 7 ngăn inox Kolner KN-PW6T3NNT Lớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 7 ngăn inox Kolner KN-PW7T3NNT

Mô tả đặc điểm của bàn mát 7 ngăn inox Kolner KN-PW7T3NNTLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 cánh inox Kolner KN-PW6T4HHHH

Mô tả đặc điểm của bàn mát 4 cánh inox Kolner KN-PW6T4HHHHLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 cánh kính Kolner KN-PW6T4DDDD

Mô tả đặc điểm của bàn mát 4 cánh kính Kolner KN-PW6T4DDDDLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh 2 ngăn inox Kolner KN-PW6T4HHHN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 3 cánh 2 ngăn inox Kolner KN-PW6T4HHHNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh 4 ngăn inox Kolner KN-PW6T4HHNN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 2 cánh 4 ngăn inox Kolner KN-PW6T4HHNNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh 6 ngăn inox Kolner KN-PW6T4HNNN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 1 cánh 6 ngăn inox Kolner KN-PW6T4HNNNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh 4 ngăn inox Kolner KN-PW6T4NNNN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 2 cánh 4 ngăn inox Kolner KN-PW6T4NNNNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 9 ngăn inox Kolner KN-PW6T4NNNT

Mô tả đặc điểm của bàn mát 9 ngăn inox Kolner KN-PW6T4NNNTLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Kolner KN-PW7T2HH-P

Mô tả đặc điểm của bàn mát 2 cánh inox Kolner  KN-PW7T2HH-PLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Kolner KN-PW6T2HH-P

Mô tả đặc điểm của bàn mát 2 cánh inox Kolner KN-PW6T2HH-PLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh inox Kolner KN-PW6T1H-S

Mô tả đặc điểm của bàn mát 1 cánh inox Kolner  KN-PW6T1H-SLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh inox Kolner KN-PW7T1H-S

Mô tả đặc điểm của bàn mát 1 cánh inox Kolner KN-PW7T1H-SLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 ngăn inox Kolner KN-PW6T1N-S

Mô tả đặc điểm của bàn mát 2 ngăn inox Kolner KN-PW6T1N-SLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 ngăn inox Kolner KN-PW7T1N-S

Mô tả đặc điểm của bàn mát 2 ngăn inox Kolner KN-PW7T1N-SLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn inox Kolner KN-PW6T2NN-S

Mô tả đặc điểm của bàn mát 4 ngăn inox Kolner KN-PW6T2NN-SLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn inox Kolner KN-PW7T2NN-S

Mô tả đặc điểm của bàn mát 4 ngăn inox Kolner KN-PW7T2NN-SLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 6 ngăn inox Kolner KN-PW6T3NNN-S

Mô tả đặc điểm của bàn mát 6 ngăn inox Kolner KN-PW6T3NNN-SLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 6 ngăn inox Kolner KN-PW7T3NNN-S

Mô tả đặc điểm của bàn mát 6 ngăn inox Kolner KN-PW7T3NNN-SLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 8 ngăn inox Kolner KN-PW6T4NNNN-S

Mô tả đặc điểm của bàn mát 8 ngăn inox Kolner KN-PW6T4NNNN-SLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 2 ngăn inox Kolner KNPW10N

Mô tả đặc điểm của bàn mát salad 2 ngăn inox Kolner KNPW10NLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 4 ngăn inox Kolner KNPW20NN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 4 ngăn inox Kolner KNPW20NNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc tròn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 1 cánh 2 ngăn inox Kolner KNPW20HN

Mô tả đặc điểm của bàn mát salad 1 cánh 2 ngăn inox Kolner KNPW20HNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 1 cánh 4 ngăn inox Kolner KNPW30HNN

Mô tả đặc điểm của bàn mát salad 1 cánh 4 ngăn inox Kolner KNPW30HNNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 6 ngăn inox Kolner KNPW30NNN

Mô tả đặc điểm của bàn mát salad 6 ngăn inox Kolner KNPW30NNNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 ngăn inox Kolner KN-W7T1H

Mô tả đặc điểm của bàn mát 2 ngăn inox Kolner KN-W7T1HLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc tròn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 ngăn inox Kolner KN-W6T1H

Mô tả đặc điểm của bàn mát 2 ngăn inox Kolner KN-W6T1HLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc tròn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Kolner KN-W7T2HH

Mô tả đặc điểm của bàn mát 2 cánh inox Kolner KN-W7T2HHLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn inox Kolner KN-W7T2NN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 4 ngăn inox Kolner  KN-W7T2NNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn inox Kolner KN-W6T2NN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 4 ngăn inox Kolner KN-W6T2NNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 6 ngăn inox Kolner KN-W6T3NNN

Mô tả đặc điểm của bàn mát 6 ngăn inox Kolner KN-W6T3NNNLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox Kolner KN-W6T3HHH

Mô tả đặc điểm của bàn mát 3 cánh inox Kolner KN-W6T3HHHLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh inox Kolner KN-PW6T1H-P

Mô tả đặc điểm của bàn mát 1 cánh inox Kolner KN-PW6T1H-PLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 3 cánh Kolner KNPW30HHH

Mô tả đặc điểm của bàn mát salad 3 cánh Kolner KNPW30HHHLớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 2 cánh Kolner KNPW20HHH

Mô tả đặc điểm của bàn mát salad 2 cánh Kolner KNPW20HHH Lớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 1 cánh Kolner KNPW10H

Mô tả đặc điểm của bàn mát salad 1 cánh Kolner KNPW10H Lớp hoàn thiện bên ngoài và bên trong bằng thép không gỉ 304 An toàn thực phẩm, bền và dễ lau chùi Cung cấp đặc tính chống ăn mòn cao, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩmThiết kế góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123