Cân điện tử

(599)
Xem dạng lưới

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 420g, BTA-423V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 420g, BTA-423V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 420Độ chính xác: 0,001 gKích thước bàn cân: 108 x 105 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 620g, BTA-623V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 620g, BTA-623V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 620Độ chính xác: 0,001 gKích thước bàn cân: 108 x 105 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 620g, BTA-623 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 620g, BTA-623 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 620Độ chính xác: 0,001 gKích thước bàn cân: 108 x 105 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 1020g, BTA-1023 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 1020g, BTA-1023 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 1020Độ chính xác: 0,001 gKích thước bàn cân: 108 x 105 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ABN-224 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ABN-224 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 220 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn ngoạiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ABN-124 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ABN-124 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 120 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn ngoạiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ASN-124 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ASN-124 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 120 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ASN-124V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ASN-124V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 120 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ASN-224V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ASN-224V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 220 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ASN-224 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ASN-224 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 220 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, AP-124V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, AP-124V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 120 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, AP-124 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, AP-124 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 120 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng cân ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, AP-224 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, AP-224 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 220 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng cân ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, AP-224V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, AP-224V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 220 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 320g, AP-324V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 320g, AP-324V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 320 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 320g, AP-324 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 320g, AP-324 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 320 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng cân ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-125 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-125 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 42g / 220g ( 42g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.00001g, 220g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.0001g)Độ chính xác: 0,01 mg / 0,1 mgĐường kính đĩa ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-125V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-125V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 42g / 220g ( 42g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.00001g, 220g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.0001g)Độ chính xác: 0,01 mg / 0,1 mgĐường kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-225V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-225V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 82g / 220g ( 82g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.00001g, 220g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.0001g)Độ chính xác: 0,01 mg / 0,1 mgĐường kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-225 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-225 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 82g / 220g ( 82g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.00001g, 220g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.0001g)Độ chính xác: 0,01 mg / 0,1 mgĐường kính đĩa ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 220g JJ223BC,Trung Quốc

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 220g JJ223BC,Trung QuốcThông số kỹ thuật:Khả năng cân tối đa : 220 gĐộ chính xác : 0.001 gKích thước đĩa cân : Φ80mmNguồn điện : AC220V ± 10%     50Hz ± 1HzNhiệt độ hoạt động : 15 ~40 ℃Độ ẩm : ≤ 80% RHCó lồng kính chống gió ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220G JJ224BC,Trung Quốc

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220G JJ224BC,Trung QuốcThông số kỹ thuậtKhả năng cân tối đa : 220 gĐộ chính xác : 0.0001 gKích thước đĩa cân : Φ80mmNguồn điện : AC220V ± 10%     50Hz ± 1HzNhiệt độ hoạt động : 15 ~40 ℃Độ ẩm : ≤ 80% RHCó lồng kính chống gió ...

0

Bảo hành : 12 tháng

CÂN PHÂN TÍCH 6 SỐ A&D MODEL : BM-5

CÂN PHÂN TÍCH 6 SỐ A&D MODEL : BM-5Thông số kỹ thuật chính: - Cân được trang bị hệ thống tạo Ion khử tĩnh điện (Thời gian sử dụng khoảng 10,000 giờ)- Cấu tạo chắn gió 2 tầng (double-ring). Đĩa ngăn cách giữa buồng cân và buồng khử tĩnh điện có thể ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 4200g, BTA-4201 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 4200g, BTA-4201 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 4200 gĐộ chính xác: 0,1 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 8200g, BTA-8201 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 8200g, BTA-8201 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 8200 gĐộ chính xác: 0,1 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 820g, BTA-822 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 820g, BTA-822 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 820 gĐộ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 820g, BTA-822V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 820g, BTA-822V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 820 gĐộ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 2200g, BTA-2202V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 2200g, BTA-2202V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 2200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 2200g, BTA-2202 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 2200g, BTA-2202 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 2200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 4200g, BTA-4202 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 4200g, BTA-4202 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 4200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 4200g, BTA-4202V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 4200g, BTA-4202V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 4200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 6200g, BTA-6202V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 6200g, BTA-6202V Phoenix-instrument / Đức Thông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 6200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 6200g, BTA-6202 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 6200g, BTA-6202 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 6200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 420g, BTA-423 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 420g, BTA-423 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 420Độ chính xác: 0,001 gKích thước bàn cân: 108 x 105 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật PA4102

THÔNG TIN SẢN PHẨMHãng sản xuất: Ohaus – MỹModel: PA4102Xuất xứ: Trung QuốcThông số kỹ thuật- Giọt nước chỉnh cân bằng được bố trí ngay phía trước của cân, giúp quan sát tốt hơn đảm bảo cân hoạt động chính xác.- Chế độ lựa chọn điều kiện làm việc với ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân phân tích PA213

THÔNG TIN SẢN PHẨMCân phân tích Model : PA213Hãng sản xuất : Ohaus - MỹThông số kỹ thuật- Lồng cân được thiết kế linh hoạt, dễ dàng tháo rời giúp việc vệ sinh trở lên đơn giản.- Giọt nước chỉnh cân bằng được bố trí ngay phía trước của cân, giúp quan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật - KERN

THÔNG TIN SẢN PHẨMCân kỹ thuật KERN EMS 6K0.1 (6000g/0,1)Model: EMS 6K0.1 Hãng sản xuất: Kern/Germany Bảo hành: 12 tháng Thông số kỹ thuật: Mức cân (max): 6000g Độ chia (g): 0,1g Độ lặp lại: 0.1g Độ tuyến tính: 0,3g Thời gian ổn định: 3s Đơn vị tính: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân phân tích độ ẩm MB45

THÔNG TIN SẢN PHẨMCân phân tích độ ẩmModel : MB45Hãng sản xuất : Ohaus - MỹCấu hình cung cấp§  Máy chính§  Giá giữ đĩa cân phân tích.§  Hộp đĩa cân, 50 chiếc§  Giấy lọc thủy tinh, 02 chiếcThông số kỹ thuật- Xác định độ ẩm theo nguyên lý sấy bằng hồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân phân tích điện tử PA 214 - Ohaus

THÔNG TIN SẢN PHẨMCân phân tích điện tử OHAUS PA214Model PA 214Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ- Cân phân tích được thiết kế cho các công việc phân tích trọng lượng cơ bản trong phòng thí nghiệm, công nghiệp và giáo dục..- Ứng dụng: cân trọng lượng, cân đếm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

CAN BAN A AMP D GP SERIES GP

THÔNG TIN SẢN PHẨMCAN BAN A AMP D GP SERIES GP Model:  A AMP D GPHãng SX: AND - Nhật   Thông số kỹ thuật : Cân Bàn 32kg Sai Số 0.001kg Cân Bàn 62kg Sai Số 0.005kg Cân Bàn 120kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn 320kg Sai Số 0.05kg Cân ...

0

Bảo hành : 12 tháng

CÂN NGÀNH VÀNG EK-I

THÔNG TIN SẢN PHẨMCÂN NGÀNH VÀNG EK-I Model:  EK-IHãng SX: AND - Nhật   Thông số kỹ thuật :  Cân Điện Tử EK-i 120i 120g 0.01g  Cân Điện Tử EK-i  200i 200g 0.01g Cân Điện Tử EK-i 300i  300g 0.01gCân Điện Tử EK-i 600i  600g 0.01g  Cân Điện Tử EK-i 120i ...

0

Bảo hành : 12 tháng

CÂN ĐIỆN TỬ AND GX SERIES

THÔNG TIN SẢN PHẨMCÂN ĐIỆN TỬ AND GX SERIES Model:   GX SERIESHãng SX: AND - Nhật Thông số kỹ thuật : Cân Điện Tử AND GX 1000 (1.1kg x0.01g) Cân Điện Tử AND GX 2000 (2.1kg x0.01g) Cân Điện Tử AND GX 4000 (4.1kg x0.01g) Cân Điện Tử AND GX 6000 (6.1kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

CÂN ĐIỆN TỬ AND HC-KI

THÔNG TIN SẢN PHẨMCÂN ĐIỆN TỬ AND HC-KI Model:   HC-KIHãng SX: AND - Nhật  Thông số kỹ thuật : Cân Đếm Điện Tử AND HC-Ki (3Kg x 0.1g) Cân Đếm Điện Tử AND HC-Ki (6Kg x 0.2g) Cân Đếm Điện Tử AND HC-Ki (15kg x 0.5g) Cân Đếm Điện Tử AND HC-Ki (30Kg x 1g) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

CÂN ĐIỆN TỬ AND HT SERIES

THÔNG TIN SẢN PHẨMCÂN ĐIỆN TỬ AND HT SERIES Model:   HT SERIESHãng SX: AND - Nhật  Thông số kỹ thuật :  Cân Điện Tử AND HT310 - (310g x 0.1g) Cân Điện Tử AND HT510 - (510g x 0.1g) Cân Điện Tử AND HT3100 - (3.1kg x 1g) Cân Điện Tử AND HT5100 - (5.1kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

CÂN ĐIỆN TỬ AND SJ-HS SERIES

THÔNG TIN SẢN PHẨMCÂN ĐIỆN TỬ AND SJ-HS SERIES Model:   SJ-HS SERIESHãng SX: AND - Nhật  Thông số kỹ thuật : Cân Điện Tử AND SJ-HS  (1Kg x 0.5g) Cân Điện Tử AND SJ-HS  (2Kg x 1g) Cân Điện Tử AND SJ-HS (5kg x 1g) Cân Điện Tử AND SJ-HS  (12Kg x 5g)   ...

0

Bảo hành : 12 tháng

CÂN ĐIỆN TỬ AND SK-WP SERIES

THÔNG TIN SẢN PHẨMCÂN ĐIỆN TỬ AND SK-WP SERIES Model:   SK-WP SERIES Hãng SX: AND - Nhật  Thông số kỹ thuật : Cân Điện Tử AND SK-WP  (1Kg x 0.5g) Cân Điện Tử AND SK-WP  (2Kg x 1g) Cân Điện Tử AND SK-WP (5kg x 1g) Cân Điện Tử AND SK-WP  (10Kg x 5g)   ...

0

Bảo hành : 12 tháng

CÂN ĐIỆN TỬ HL-I SERIES

THÔNG TIN SẢN PHẨMCÂN ĐIỆN TỬ HL-I SERIES Model:   HL-I SERIESHãng SX: AND - Nhật  Thông số kỹ thuật :  Cân Điện Tử AND HL-i 200 - (200g x 0.1g) Cân Điện Tử AND HL-i 2000 - (2kg x 1g)   Thông tin sản phẩm : 1. ĐẶT ĐIỄM CHUNG Cân Điện Tử AND HL Series ...

0

Bảo hành : 12 tháng

CÂN ĐIỆN TỬ HL100

THÔNG TIN SẢN PHẨMCÂN ĐIỆN TỬ HL100 Model:   HL100Hãng SX: AND - Nhật  Thông số kỹ thuật :  Cân Mủ Cao Su HL100-(100g x 0.01g)   Thông tin sản phẩm : 1. ĐẶT ĐIỄM CHUNG Cân Mủ Cao Su HL100-(100g x 0.01g) :    + Khung được làm bằng nhựa, đĩa cân làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng