Cân kỹ thuật đa năng

(39)
Xem dạng lưới

Cân kỹ thuật AND EK-600i

- Khả năng cân: 600 x 0.1g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 6000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.1g    - Sai ...

8400000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-200i

- Mức cân lớn nhất: 200 g - Mức cân nhỏ nhất: 0.001 g - Chế độ đếm: + Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.001 g + Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái - Tỷ lệ phần trăm: + Nhỏ nhất  100% / 0.100 g + Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 % - Độ lặp ...

14500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-120i

- Mức cân lớn nhất: 122 g - Mức cân nhỏ nhất: 0.001 g - Chế độ đếm: + Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.001 g + Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái - Tỷ lệ phần trăm: + Nhỏ nhất  100% / 0.100 g + Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 % - Độ lặp ...

13500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-1200i

- Mức cân lớn nhất: 1220 g - Mức cân nhỏ nhất: 0.01 g - Chế độ đếm: + Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.01 g + Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái - Tỷ lệ phần trăm: + Nhỏ nhất  100% / 1.00 g + Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 % - Độ lặp ...

13500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-610i

- Khả năng cân: 600 x 0.01g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 60,000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.01g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.02g     ...

9350000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-6100i

- Khả năng cân: 6000 x 0.1g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 60000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.2g     - ...

9500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-4100i

- Khả năng cân: 4000 x 0.1g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 40000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.2g     - ...

9300000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-410i

- Khả năng cân: 400 x 0.01g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 40,000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.01g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.02g     ...

8900000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-6100

- Khả năng cân: 6100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.01g - Sai số: 0.01g - Độ tuyến tính : ±0.03g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

29500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GX-600

- Khả năng cân: 610g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.003g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1,5s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn ...

32500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-800

- Khả năng cân: 810g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.003g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

30350000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-1000

- Khả năng cân: 1100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.003g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn ...

32300000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GX-800

- Khả năng cân: 810g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.003g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1,5s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn ...

34600000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GX-1000

- Khả năng cân: 1100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.003g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1,5s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn ...

36600000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật KERN 440-53N (6000g/0.1g)

Mức cân (max): 6000gĐộ chia (g): 1gĐộ lặp lại: 1gĐộ tuyến tính: 2gThời gian ổn định: 2sĐơn vị tính: ct mo ozt dwt gn tl (Tw) tl (HK) g tol ozCó khăng cân đếm: 5,10,20,25,50 (Trọng lượng nhỏ nhất: 200mg)Nhiệt độ làm việc: 5°C - 35°C (độ ẩm: 80%)Nguồn ...

5600000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật Shinko AJ-8200E

Cung cấp 4 chế độ cân: Cân trọng lượng đơn giản, cân đếm số lượng từng sản phẩm, cân phần trăm trọng lượng và cân carat, vàng, bạc.. Người sử dụng có thể dễ dàng chuyển đổi chế độ bằng phím chức năng có sẵn trên cân ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-200

- Khả năng cân: 210g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.002g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

23500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-2000

- Khả năng cân: 2100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.01g - Sai số: 0.01g - Độ tuyến tính : ±0.02g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

23500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-3000

- Khả năng cân: 3100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.01g - Sai số: 0.01g - Độ tuyến tính : ±0.02g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

25750000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-8000

- Khả năng cân: 8100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.1g - Sai số: 0.1g - Độ tuyến tính : ±0.1g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±5ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử ...

25050000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GX-200

- Khả năng cân: 210g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.002g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

27500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-400

- Khả năng cân: 410g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.002g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

30500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-600

- Khả năng cân: 610g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.003g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

31500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GX-400

- Khả năng cân: 410g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.002g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

33850000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-300

- Khả năng cân: 310g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.002g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

23700000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-4000

- Khả năng cân: 4100g- Giá trị cân nhỏ nhất:    0.01g- Sai số: 0.01g- Độ tuyến tính : ±0.02g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử ...

27100000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GX-4000

- Khả năng cân: 4100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.01g - Sai số: 0.01g - Độ tuyến tính : ±0.02g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

30500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-2000i

- Mức cân lớn nhất: 2200 g- Mức cân nhỏ nhất: 0.01 g- Chế độ đếm:+ Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.01 g+ Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái- Tỷ lệ phần trăm:+ Nhỏ nhất  100% / 1.00 g+ Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 %- Độ lặp lại ( độ ...

14500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-3000i

- Mức cân lớn nhất: 3200 g- Mức cân nhỏ nhất: 0.01 g- Chế độ đếm:+ Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.01 g+ Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái- Tỷ lệ phần trăm:+ Nhỏ nhất  100% / 1.00 g+ Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 %- Độ lặp lại ( độ ...

15380000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-300i

- Mức cân lớn nhất: 300 g- Mức cân nhỏ nhất: 0.001 g- Chế độ đếm:+ Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.001 g+ Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái- Tỷ lệ phần trăm:+ Nhỏ nhất  100% / 0.100 g+ Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 %- Độ lặp lại ( độ ...

15300000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-5000i

- Mức cân lớn nhất: 5200 g- Mức cân nhỏ nhất: 0.01 g- Chế độ đếm:+ Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.01 g+ Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái- Tỷ lệ phần trăm:+ Nhỏ nhất  100% / 1.00 g+ Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 %- Độ lặp lại ( độ ...

17250000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-500i

- Mức cân lớn nhất: 520 g- Mức cân nhỏ nhất: 0.001 g- Chế độ đếm:+ Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.001 g+ Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái- Tỷ lệ phần trăm:+ Nhỏ nhất  100% / 0.100 g+ Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 %- Độ lặp lại ( độ ...

17200000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-1200

- Khả năng cân: 1210g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.01g - Sai số: 0.01g - Độ tuyến tính : ±0.02g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

19700000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-3000i

- Khả năng cân: 3000 x 0.1g- Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl- Cân đếm:+ Số sản phẩm đếm lớn nhất: 30000 cái+ Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g+ Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces- Độ tuyến tính: ±0.2g    - Sai số: ...

8890000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-300i

- Khả năng cân: 300 x 0.01g- Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl- Cân đếm:+ Số sản phẩm đếm lớn nhất: 30,000 cái+ Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.01g+ Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces- Độ tuyến tính: ±0.02g    - Sai ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-2000i

- Khả năng cân: 2000 x 0.1g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 20000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.1g     - ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-200i

- Khả năng cân: 200 x 0.01g- Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl- Cân đếm:+ Số sản phẩm đếm lớn nhất: 20,000 cái+ Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.01g+ Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces- Độ tuyến tính: ±0.01g    - Sai ...

7900000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-1200i

- Khả năng cân: 1200 x 0.1g- Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl- Cân đếm:+ Số sản phẩm đếm lớn nhất: 12000 cái+ Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g+ Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces- Độ tuyến tính: ±0.1g    - Sai số: ...

9500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-120i

- Khả năng cân: 120 x 0.01g- Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl- Cân đếm:+ Số sản phẩm đếm lớn nhất: 12,000 cái+ Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.01g+ Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces- Độ tuyến tính: ±0.01g    - Sai ...

7500000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM