Cân thủy sản

(23)
Xem dạng lưới

Cân thủy sản BW-I

1. Tính năng: • Có khả năng chống nước theo chuẩn IP 65 • Độ nghiêng ( 90o), và xoay (360o) của đầu hiển thị • Dùng pin ( pin alkaline và pin sạc) • Nếu hiển thị pin yếu thì việc sạc lại rất nhanh chóng • Chức năng đếm • Kiểm tra các chức năng khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân thủy sản Ohaus V21PW6

Khả năng cân : 6000g Sai số : 0.5/1g Đĩa cân inox: 233 mm x 184 mm Nhiệt độ vận hành: - 5°C đến 40°C Độ ẩm tương đối: 100% Chống nước theo chuẩn IP66 Hãng sản xuất : Ohaus-Mỹ Xuất xứ : Trung Quốc ...

4870000

Bảo hành : 12 tháng

Cân thủy sản Ohaus Valor 3000 V31XW301

Khả năng cân : 300g Độ chia : 0.1g • Chức năng đếm • Tự tắt nguồn • Tự động về 0 • Độ chính xác cao • Điều chỉnh đồng hồHãng sản xuất : Ohaus - Mỹ Xuất xứ : Trung Quốc ...

4300000

Bảo hành : 12 tháng

Cân thủy sản Ohaus Valor 3000 V31XH2

Khả năng cân : 2kg Độ chia : 0.1g • Chức năng đếm • Tự tắt nguồn • Tự động về 0 • Độ chính xác cao • Điều chỉnh đồng hồHãng sản xuất : Ohaus - Mỹ Xuất xứ : Trung Quốc ...

4200000

Bảo hành : 12 tháng

Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P6

* Giải cân : 6kg * Độ phân giải : 1g *Kích thước đĩa cân: 180 x 250mm *Lựa chọn đơn vị cân: kg , g , lb, oz *Nguồn điện: s12V/4h or AC/DC adaptor , Pin sạc *Số hiển thị: cao 30mm LCD có độ phân giải cao *Trọng lượng cân: 3,5 kg G.W (kg) *Đạt chuẩn: ...

2450000

Bảo hành : 12 tháng

Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P15

* Giải cân : 15kg * Độ phân giải : 2g *Kích thước đĩa cân: 180 x 250mm *Lựa chọn đơn vị cân: kg , g , lb, oz *Nguồn điện: s12V/4h or AC/DC adaptor , Pin sạc *Số hiển thị: cao 30mm LCD có độ phân giải cao *Trọng lượng cân: 3,5 kg G.W (kg) *Đạt chuẩn: ...

2500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P30

* Giải cân : 30kg * Độ phân giải : 5g *Kích thước đĩa cân: 180 x 250mm *Lựa chọn đơn vị cân: kg , g , lb, oz *Nguồn điện: s12V/4h or AC/DC adaptor , Pin sạc *Số hiển thị: cao 30mm LCD có độ phân giải cao *Trọng lượng cân: 3,5 kg G.W (kg) *Đạt chuẩn: ...

2550000

Bảo hành : 12 tháng

Cân thủy sản Ohaus Valor 1000 V11P3

* Giải cân : 3kg * Độ phân giải : 0.5g *Kích thước đĩa cân: 180 x 250mm *Lựa chọn đơn vị cân: kg , g , lb, oz *Nguồn điện: s12V/4h or AC/DC adaptor , Pin sạc *Số hiển thị: cao 30mm LCD có độ phân giải cao *Trọng lượng cân: 3,5 kg G.W (kg) *Đạt chuẩn: ...

2500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GF-20K

- Khả năng cân: 21kg- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.1g- Sai số: 0.1g- Độ tuyến tính : 0.2g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C, Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử dụng): ±3ppm/°C- Dải làm ...

40900000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GX-30K

- Khả năng cân: 31kg- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.1g- Sai số: 0.1g- Độ tuyến tính : 0.2g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C, Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử dụng): ±3ppm/°C- Dải làm ...

48500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GF-30K

- Khả năng cân: 31kg- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.1g- Sai số: 0.1g- Độ tuyến tính : 0.2g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C, Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử dụng): ±3ppm/°C- Dải làm ...

44870000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GX-10K

- Khả năng cân: 10.1kg- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.01g- Sai số: 0.01g- Độ tuyến tính : 0.03g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C, Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử dụng): ±2ppm/°C- Dải ...

42200000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GX-20K

- Khả năng cân: 21kg- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.1g- Sai số: 0.1g- Độ tuyến tính : 0.2g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C, Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử dụng): ±3ppm/°C- Dải làm ...

42220000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GF-10K

- Khả năng cân: 10.1kg- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.01g- Sai số: 0.01g- Độ tuyến tính : 0.03g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C, Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử dụng): ±2ppm/°C- Dải ...

37990000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GX-8K

- Khả năng cân: 8.1kg- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.01g- Sai số: 0.01g- Độ tuyến tính : ±0.03g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C, Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử dụng): ±2ppm/°C- Dải ...

37900000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GX-12K

- Khả năng cân: 12kg- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.1g- Sai số: 0.1g- Độ tuyến tính : 0.2g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C, Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử dụng): ±3ppm/°C- Dải làm ...

37920000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GX-32K

- Khả năng cân: 31kg/1g, 6.1kg/0.1g (dưới 6.1kg sai số 0.1g, từ 6.2-31kg sai số 1g)- Giá trị cân nhỏ nhất: 1g/0.1g- Sai số: 0.5g/0.1g- Độ tuyến tính : ±1g/±0.2g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C ...

37770000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GX-8K2

- Khả năng cân: 8.1kg/0.1g, 2.1kg/0.01g (dưới 2.1kg sai số 0.01g, từ 2.2-8.1kg sai số 0.1g)- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.1/0.01g- Sai số: 0.05g/0.01g- Độ tuyến tính : ±0.1g/±0.02g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo ...

35900000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GF-8K

- Khả năng cân: 8.1kg- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.01g- Sai số: 0.01g- Độ tuyến tính : ±0.03g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C, Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử dụng): ±2ppm/°C- Dải ...

33900000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GF-12K

- Khả năng cân: 12kg- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.1g- Sai số: 0.1g- Độ tuyến tính : 0.2g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C, Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử dụng): ±3ppm/°C- Dải làm ...

33920000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GF-32K

- Khả năng cân: 31kg/1g, 6.1kg/0.1g (dưới 6.1kg sai số 0.1g, từ 6.2-31kg sai số 1g)- Giá trị cân nhỏ nhất: 1g/0.1g- Sai số: 0.5g/0.1g- Độ tuyến tính : ±1g/±0.2g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C ...

34100000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử chống nước AND GF-8K2

- Khả năng cân: 8.1kg/0.1g, 2.1kg/0.01g (dưới 2.1kg sai số 0.01g, từ 2.2-8.1kg sai số 0.1g)- Giá trị cân nhỏ nhất: 0.1/0.01g- Sai số: 0.05g/0.01g- Độ tuyến tính : ±0.1g/±0.02g- Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh): Khoảng 1.5 giây- Độ trôi theo ...

31900000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử CAS SW-1WR(D)

· Dùng pin với nguồn tự động· Màn hình LCD lớn ( cao 25 mm)· Các mức tải trọng: 2kg, 5kg, 10kg, và 20kg· Phím chuyển đổi êm nhẹ· Thiết kế nhỏ gọn và khay cân bằng nhựa· Chân đế nhỏ· Các chức năng hiển thị: Zero, net, cân bằng ( stable), pin yếu ( Low ...

3850000

Bảo hành : 12 tháng