Cân bỏ túi

(17)
Xem dạng lưới

Cân bỏ túi KDM

100g x 0.01g 200g x 0.02g  300g x 0.1g  500g x 0.1g.1. TÍNH NĂNG:. :  - Dùng để cân vàng, bạc, đá quý, thảo mộc, hoặc các vật dụng khác.  - Nguồn được sử dụng bằng pin ( AAA size x 3)  - Tự động tắt nguồn - Độ phân giải cao 1/5,000 - Phím chuyển đổi ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Cân điện tử VP340 - USA

100g x 0.01g 200g x 0.02g  300g x 0.1g  500g x 0.1g.1. TÍNH NĂNG:  - Dùng để cân vàng, bạc, đá quý, thảo mộc, hoặc các vật dụng khác.  - Nguồn được sử dụng bằng pin ( AAA size x 3)  - Tự động tắt nguồn - Độ phân giải cao 1/5,000 - Phím chuyển đổi êm ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Cân điện tử bỏ túi

100g x 0.01g 200g x 0.02g  300g x 0.1g  500g x 0.1g.1. TÍNH NĂNG:  - Dùng để cân vàng, bạc, đá quý, thảo mộc, hoặc các vật dụng khác.  - Nguồn được sử dụng bằng pin ( AAA size x 3)  - Tự động tắt nguồn - Độ phân giải cao 1/5,000 - Phím chuyển đổi êm ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Cân điện tử FS

100g x 0.01g 200g x 0.02g  300g x 0.1g  500g x 0.1g.1. TÍNH NĂNG:  - Dùng để cân vàng, bạc, đá quý, thảo mộc, hoặc các vật dụng khác.  - Nguồn được sử dụng bằng pin ( AAA size x 3)  - Tự động tắt nguồn - Độ phân giải cao 1/5,000 - Phím chuyển đổi êm ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Cân điện tử LWI

Thông số kỹ thuật: :100g x 0.01g :200g x 0.02g :300g x 0.1g :500g x 0.1g. 1. TÍNH NĂNG: Dùng để cân :vàng, bạc, đá quý, thảo mộc, hoặc các vật dụng khác. Nguồn được sử dụng bằng: pin ( AAA size x 3) Tự động tắt nguồn: Độ phân giải cao: 1/5,000 Phím ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Cân điện tử MS

100g x 0.01g 200g x 0.02g  300g x 0.1g  500g x 0.1g. ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Cân bỏ túi Amput APTP447

1. TÍNH NĂNG CÂN BỎ TÚI  APTP447: - Dùng để cân vàng, bạc, đá quý, thảo mộc, hoặc các vật dụng khác. - Nguồn được sử dụng bằng pin ( AAA size x 2) - Tự động tắt nguồn - Độ phân giải cao 1/5,000 - Phím chuyển đổi êm nhẹ, Màn hình cảm ứng đa điểm . 2 ...

1340000

Bảo hành : 12 tháng

Cân bỏ túi APTP450

Cân đạt độ chính xác: cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế. Thiết kế: đặc biệt gọn nhẹ, dễ dàng bỏ túi, thuận tiện cho công tác giám định Trọng lượng :mẫu tại hiện trường, phân xưởng sản xuất, bộ phận KCS… Màn hình :chỉ thị hiện số tinh thể lỏng (LCD). Độ ...

1222000

Bảo hành : 12 tháng

Cân bỏ túi APTP451B

Cân đạt độ chính xác :cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế. Thiết kế đặc biệt :gọn nhẹ, dễ dàng bỏ túi, thuận tiện cho công tác giám định Trọng lượng: mẫu tại hiện trường, phân xưởng sản xuất, bộ phận KCS… Màn hình: chỉ thị hiện số tinh thể lỏng (LCD). Độ ...

1120000

Bảo hành : 12 tháng

Cân bỏ túi Amput APTP451A

1. TÍNH NĂNG: - Dùng để cân vàng, bạc, đá quý, thảo mộc, hoặc các vật dụng khác. - Nguồn được sử dụng bằng pin ( AAA size x 2) - Tự động tắt nguồn - Độ phân giải cao 1/5,000 - Phím chuyển đổi êm nhẹ . 2.CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT: - Cân đạt độ chính ...

1240000

Bảo hành : 12 tháng

Cân bỏ túi Jadever

Cân đạt độ chính xác: cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế. Thiết kế :đặc biệt gọn nhẹ, dễ dàng bỏ túi, thuận tiện cho công tác giám định Trọng lượng :mẫu tại hiện trường, phân xưởng sản xuất, bộ phận KCS… Màn hình chỉ thị hiện số tinh thể lỏng (LCD). Độ ...

640000

Bảo hành : 12 tháng

Cân bỏ túi Mini Amput APTP453

1. TÍNH NĂNG APTP453 : - Dùng để cân vàng, bạc, đá quý, thảo mộc, hoặc các vật dụng khác. - Nguồn được sử dụng bằng pin ( AAA size x 2) - Tự động tắt nguồn - Độ phân giải cao 1/5,000 - Phím chuyển đổi êm nhẹ . 2.CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT: - Cân đạt ...

860000

Bảo hành : 12 tháng

Cân bỏ túi APTP455

Cân đạt độ chính xác :cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế. Thiết kế :đặc biệt gọn nhẹ, dễ dàng bỏ túi, thuận tiện cho công tác giám định Trọng lượng :mẫu tại hiện trường, phân xưởng sản xuất, bộ phận KCS… Màn hình :chỉ thị hiện số tinh thể lỏng (LCD). Độ ...

840000

Bảo hành : 12 tháng

Cân bỏ túi Jadever FS-100 Pocket

1. TÍNH NĂNG: - Dùng để cân vàng, bạc, đá quý, thảo mộc, hoặc các vật dụng khác.- Nguồn được sử dụng bằng pin ( AAA size x 3)- Tự động tắt nguồn- Độ phân giải cao 1/5,000- Phím chuyển đổi êm nhẹ .2.CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT: - Cân đạt độ chính xác cấp ...

1190000

Bảo hành : 12 tháng

Cân bỏ túi HF-Pocket

Cân đạt độ chính xác: cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế. Thiết kế :đặc biệt gọn nhẹ, dễ dàng bỏ túi, thuận tiện cho công tác giám định Trọng lượng :mẫu tại hiện trường, phân xưởng sản xuất, bộ phận KCS… Màn hình chỉ thị hiện số tinh thể lỏng (LCD). Độ ...

740000

Bảo hành : 12 tháng

Cân bỏ túi FEM-A07 Pocket Scale

1. ĐẶC ĐIỄM CHUNG FEM POCKET :- Cấp chính xác : Cấp III (theo ĐLVN 13: 1998)- FEM Series Pocket Scale có độ phân giải 1/11,000- Màn hình LCD rộng, dễ dàng đọc giá trị từ mọi góc độ- Kích thước mỏng và đế cân nhỏ- lý tưởng cho sử dụng ở những nơi có ...

970000

Bảo hành : 12 tháng

Cân bỏ túi Ohaus YA-102

1. TÍNH NĂNG CỦA YA 102 OHAUS - Dùng để cân vàng, bạc, đá quý, thảo mộc, hoặc các vật dụng khác. - Nguồn được sử dụng bằng pin ( AAA size x 3) - Tự động tắt nguồn - Độ phân giải cao 1/5,000 - Phím chuyển đổi êm nhẹ . 2.CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT: - Cân ...

1030000

Bảo hành : 12 tháng