Cân đóng bao

(4)
Xem dạng lưới

Cân đóng gói 1kg-5kg và 5kg-10kg

Thông số cân đóng gói:- Loại liệu đóng bao: gạo, cafe...- Loại bao bì: nylon- Phương pháp cân: Cân trọng lượng tịnh qua thùng định lượng.- Năng suất: N = 1 – 5 tấn/giờ - bao 10kg ( loại 2 thùng cân)- Sai số cân cho phép: 2 – 10g- Có thể cài đặt cân, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân đóng bao phân bón

Thông số cân đóng bao:- Loại liệu đóng bao: phân bón NPK.- Loại bao bì: nylon- Phương pháp cân: Cân trọng lượng tịnh qua thùng định lượng.- Năng suất: N = 18 – 25 tấn/giờ - bao 50kg ( loại 2 thùng cân)- Sai số cân cho phép: 20 – 50g- Có thể cài đặt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân đóng bao gạo

Thông số cân đóng bao:- Loại liệu đóng bao: gạo.- Loại bao bì: nylon- Phương pháp cân: Cân trọng lượng tịnh qua thùng định lượng.- Năng suất: N = 35 – 45 tấn/giờ - bao 50kg ( loại 3 thùng cân)- Sai số cân cho phép: 20 – 50g- Có thể cài đặt cân, đóng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân đóng bao cafe

Thông số cân đóng bao:- Loại liệu đóng bao: Cafe.- Loại bao bì: nylon, bố- Phương pháp cân: Cân trọng lượng tịnh qua thùng định lượng.- Năng suất: N = 25 – 30 tấn/giờ - bao 60kg ( loại 2 thùng cân)- Năng suất: N = 15 – 18 tấn/giờ - bao 60kg ( loại 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng