Cân phân tích

(113)
Xem dạng lưới

Cân bán phân tích 3 số lẻ Satorius BCE 423i-1S

Cân bán phân tích 3 số lẻ Satorius BCE 423i-1SCân phân tích 3 số lẻ 420 gram Model BCE 423i-1S Hãng sản xuất: Satorius – Đức - Khoảng cân: 420 g - Độ đọc: 1 mg - Có lồng chắn gió - Nguồn điện: 100/240 V, 50/60 Hz - Kích thước: 219 × 317 × 345 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 420g, BTA-423V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 420g, BTA-423V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 420Độ chính xác: 0,001 gKích thước bàn cân: 108 x 105 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 620g, BTA-623V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 620g, BTA-623V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 620Độ chính xác: 0,001 gKích thước bàn cân: 108 x 105 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 620g, BTA-623 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 620g, BTA-623 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 620Độ chính xác: 0,001 gKích thước bàn cân: 108 x 105 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 1020g, BTA-1023 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 1020g, BTA-1023 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 1020Độ chính xác: 0,001 gKích thước bàn cân: 108 x 105 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ABN-224 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ABN-224 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 220 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn ngoạiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ABN-124 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ABN-124 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 120 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn ngoạiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ASN-124 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ASN-124 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 120 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ASN-124V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, ASN-124V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 120 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ASN-224V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ASN-224V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 220 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ASN-224 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, ASN-224 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 220 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 90 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, AP-124V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, AP-124V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 120 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, AP-124 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 120g, AP-124 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 120 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng cân ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, AP-224 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, AP-224 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 220 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng cân ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, AP-224V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220g, AP-224V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 220 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 320g, AP-324V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 320g, AP-324V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 320 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 320g, AP-324 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 320g, AP-324 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 320 gĐộ chính xác: 0,0001 gĐường kính đĩa cân: 80 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi trườngBuồng cân ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-125 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-125 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 42g / 220g ( 42g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.00001g, 220g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.0001g)Độ chính xác: 0,01 mg / 0,1 mgĐường kính đĩa ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-125V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-125V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 42g / 220g ( 42g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.00001g, 220g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.0001g)Độ chính xác: 0,01 mg / 0,1 mgĐường kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-225V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-225V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 82g / 220g ( 82g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.00001g, 220g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.0001g)Độ chính xác: 0,01 mg / 0,1 mgĐường kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-225 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 5 Số Lẻ, AP-225 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 82g / 220g ( 82g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.00001g, 220g khi lựa chọn chế độ cân độ chính xác 0.0001g)Độ chính xác: 0,01 mg / 0,1 mgĐường kính đĩa ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 220g JJ223BC,Trung Quốc

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 220g JJ223BC,Trung QuốcThông số kỹ thuật:Khả năng cân tối đa : 220 gĐộ chính xác : 0.001 gKích thước đĩa cân : Φ80mmNguồn điện : AC220V ± 10%     50Hz ± 1HzNhiệt độ hoạt động : 15 ~40 ℃Độ ẩm : ≤ 80% RHCó lồng kính chống gió ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220G JJ224BC,Trung Quốc

Cân Phân Tích 4 Số Lẻ 220G JJ224BC,Trung QuốcThông số kỹ thuậtKhả năng cân tối đa : 220 gĐộ chính xác : 0.0001 gKích thước đĩa cân : Φ80mmNguồn điện : AC220V ± 10%     50Hz ± 1HzNhiệt độ hoạt động : 15 ~40 ℃Độ ẩm : ≤ 80% RHCó lồng kính chống gió ...

0

Bảo hành : 12 tháng

CÂN PHÂN TÍCH 6 SỐ A&D MODEL : BM-5

CÂN PHÂN TÍCH 6 SỐ A&D MODEL : BM-5Thông số kỹ thuật chính: - Cân được trang bị hệ thống tạo Ion khử tĩnh điện (Thời gian sử dụng khoảng 10,000 giờ)- Cấu tạo chắn gió 2 tầng (double-ring). Đĩa ngăn cách giữa buồng cân và buồng khử tĩnh điện có thể ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 4200g, BTA-4201 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 4200g, BTA-4201 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 4200 gĐộ chính xác: 0,1 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 8200g, BTA-8201 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 1 Số Lẻ 8200g, BTA-8201 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 8200 gĐộ chính xác: 0,1 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 820g, BTA-822 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 820g, BTA-822 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 820 gĐộ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 820g, BTA-822V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 820g, BTA-822V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 820 gĐộ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 2200g, BTA-2202V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 2200g, BTA-2202V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 2200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 2200g, BTA-2202 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 2200g, BTA-2202 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 2200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 4200g, BTA-4202 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 4200g, BTA-4202 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 4200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 4200g, BTA-4202V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 4200g, BTA-4202V Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 4200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 6200g, BTA-6202V Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 6200g, BTA-6202V Phoenix-instrument / Đức Thông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 6200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 6200g, BTA-6202 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 2 Số Lẻ 6200g, BTA-6202 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 6200Độ chính xác: 0,01 gKích thước bàn cân: 170 x 180mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 420g, BTA-423 Phoenix-instrument / Đức

Cân Phân Tích 3 Số Lẻ 420g, BTA-423 Phoenix-instrument / ĐứcThông số kỹ thuật:Phạm vi cân tối đa: 420Độ chính xác: 0,001 gKích thước bàn cân: 108 x 105 mmThời gian cân: 3 giâyChế độ chuẩn cân: Chuẩn nộiTự động điều chỉnh theo điều kiện môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân phân tích KERN ABJ 220-4NM

Cân phân tích 4 số lẻ, 220g 1 28,710,000 31,581,000 Hãng sản xuất: Kern - Đức Model: ABJ 220-4NM Thông số kỹ thuật  - Khả năng cân tối đa: 220g  - Khả năng đọc: 0.1mg  - Độ lặp lại: 0.2 mg  - Độ tuyến tính: ±0.3 mg  - Hiển thị bằng màn hình LCD cao ...

33360000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Pegasus 20Hp – 12 bar

– máy nén khí trục vít Pegasus thường được sử dụng trong hệ thống vận vận chuyển thu gom khí đồng hành ở các mỏ hoặc cung cấp nguồn khí nén cho các thiết bị đo và điều khiển tự độngMáy nén khí trục vít Pegasus 20Hp – 12 barModel: TMPM20ACông suất: ...

56000000

Bảo hành : 0 tháng

Cân điện tử phân tích AND GH-200

THÔNG TIN SẢN PHẨMTên mẫu cânGH-200Khả năng cân(g)210gĐô%3ḅ chính xác(g)0.0001gKích thước đĩa cân85mmĐơn vị cânoz, lb, lb-oz, ozt, dwt, ct, mm, GN, pcs, %, customĐơn vị cângram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Cân phân tích Series PA

ModelsPA64PA114PA214PA213PA413PA512PA2102PA4102PA4101Khả năng cân(g)65110210210410510210041004100Ứng dụngCân trọng lượng, Cân đếm, Cân phần trămĐơn vị cângram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong,Lạng Singapore, Lạng Đài ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử phân tích AND GH-200

Tên mẫu cânHR-200Khả năng cân(g)210gĐô%3ḅ chính xác(g)0.0001gKích thước đĩa cân85mmĐơn vị cânoz, lb, lb-oz, ozt, dwt, ct, mm, GN, pcs, %, customĐơn vị cângram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài ...

44990000

Bảo hành : 12 tháng

Cân phân tích Ohaus PA413C

- Khả năng cân tối đa: 410g - Độ chính xác: 10-3g (d=e=1mg) (d độ lặp lại, e độ chính xác) - Độ lặp lại: 0.001g - Độ tuyến tính: ±0.002g - Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài ...

9850000

Bảo hành : 12 tháng

Cân phân tích Ohaus PA213C

- Khả năng cân tối đa: 210g - Độ chính xác: 10-3g (d=e=1mg) (d độ lặp lại, e độ chính xác) - Độ lặp lại: 0.001g - Độ tuyến tính: ±0.002g - Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni,Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan ...

11550000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử phân tích OHAUS PA214

- Khả năng cân tối đa: 210g - Độ chính xác: 10-4g (d=e=0.1mg) (d độ lặp lại, e độ chính xác) - Độ lặp lại: 0.0001g - Độ tuyến tính: ±0.0002g - Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài ...

15750000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử phân tích OHAUS PA 214C

- Khả năng cân tối đa: 210g - Độ chính xác: 10-4g (d=e=0.1mg) (d độ lặp lại, e độ chính xác) - Độ lặp lại: 0.0001g - Độ tuyến tính: ±0.0002g - Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài ...

20500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân thùng phi CDS-300

Ứng dụng:- Ứng dụng cân thùng phi- Sử dụng trong các nhà kho, nhà máy, hóa chất, dầu...Tính năng:- Dễ sử dụng, vận hàn- Xe năng thùng phi tích hợp cân điện tử- Tiết kiệm thời gian khi vừa cân vừa di chuyển- Vận hành lâu hơn với pin sạc tích hợp- Được ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân kiểm tra CFM-030KMS

Ứng dụng:- Ứng dụng chiết rót can- Nguyên liệu: các loại dung dịch, dầu, nhớt, sơn...- Sử dụng trong các nhà kho, nhà máy, hóa chất, dầu...Tính năng:- Sử dụng van 2 cấp điều khiển tốc độ cao- Có thể sử dụng trong môi trường có chất dễ cháy- Sử dụng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân phân tích AR2140

-     Khả năng cân tối đa: 210g-     Độ chính xác: 10-4g-     Khả năng đọc: 0.1mg (0.0001g)-     Độ lặp lại (Std, Dev): 0.1mg-     Độ tuyến tính: ±0.2 -     Đơn vị cân: g, mg, lb, N, gn, dwt oz, ozt, mommes, mesgal ct, t, tical, Lạng (3) -     Nguồn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử Cas CAY-220

Loại cân: Phân tích, tiểu ly Hãng sản xuất: CAS Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa, Sai số(g): 0.0001g Nguồn cung cấp: DC 12V 300mA AC Adaptor, Khả năng chịu tải tối đa(g): 0 Khả năng quá tải an toàn(%): 125 Khả năng quá tải tối đa(%): 150 Độ phân giải ...

0

Bảo hành : 0 tháng

123
TP.HCM