Máy bơm Tsurumi

(49)
Xem dạng lưới

Máy bơm tsurumi TO300B 655

- Mã lực: 74.3 - C/suất(KW): 55 - Vol/Ampe: 380/144.7 - Bơm cao(m): 26.5 ~ 26.5 - Khối/giờ: 1338 ~ 1338 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi TOS100B 43.7H

- Mã lực: 5 - C/suất(KW): 3.7 - Vol/Ampe: 380/9.7 - Bơm cao(m): 20 ~ 20 - Khối/giờ: 72 ~ 72 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi TOS150B 422

- Mã lực: 29.7 - C/suất(KW): 22 - Vol/Ampe: 380/57.9 - Bơm cao(m): 32.3 ~ 32.3 - Khối/giờ: 270 ~ 270 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi TO250B 437H

- Mã lực: 50 - C/suất(KW): 37 - Vol/Ampe: 380/97.4 - Bơm cao(m): 37 ~ 37 - Khối/giờ: 594 ~ 594 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi TOS80B 21.5

- Mã lực: 2 - C/suất(KW): 1.5 - Vol/Ampe: 380/3.9 - Bơm cao(m): 16.8 ~ 16.8 - Khối/giờ: 60 ~ 60 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi TO350B 630

- Mã lực: 40.5 - C/suất(KW): 30 - Vol/Ampe: 380/78.9 - Bơm cao(m): 12.2 ~ 12.2 - Khối/giờ: 1440 ~ 1440 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi TO250B 415

- Mã lực: 20.3 - C/suất(KW): 15 - Vol/Ampe: 380/39.5 - Bơm cao(m): 13.5 ~ 13.5 - Khối/giờ: 600 ~ 600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi TO400B 822

- Mã lực: 29.7 - C/suất(KW): 22 - Vol/Ampe: 380/57.9 - Bơm cao(m): 9 ~ 9 - Khối/giờ: 1488 ~ 1488 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi TO700B 1275

- Mã lực: 101.4 - C/suất(KW): 75 - Vol/Ampe: 380/197.4 - Bơm cao(m): 8.5 ~ 8.5 - Khối/giờ: 4680 ~ 4680 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi TO200B 437

- Mã lực: 50 - C/suất(KW): 37 - Vol/Ampe: 380/97.4 - Bơm cao(m): 37.5 ~ 37.5 - Khối/giờ: 546 ~ 546 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi GPN3-80

Nhà sản xuất : TSURUMI - Công suất : (Kw) - Mã lực: 7.5 - C/suất(KW): 5.5 - Vol/Ampe: 380/14.5 - Bơm cao(m): 12 ~ 12 - Khối/giờ: 6.6 ~ 6.6 - Cột áp : (m) - Lưu lượng : (m3/h) - Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi GPN3-100

Nhà sản xuất : TSURUMI - Công suất : (Kw) - Mã lực: 15 - C/suất(KW): 11 - Vol/Ampe: 380/28.9 - Bơm cao(m): 15 ~ 15 - Khối/giờ:  - Cột áp : (m) - Lưu lượng : (m3/h) - Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi - HS2.4

Nhà sản xuất : TSURUMI - Công suất : (Kw) 0.4 - Vol/Ampe: 220/1.8 - Bơm cao(m): 12 ~ 12 - Khối/giờ: 12 ~ 12 - Cột áp : (m) - Lưu lượng : (m3/h) - Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi - HS2.75

Nhà sản xuất : TSURUMI - Công suất : (Kw) 0.8 - Vol/Ampe: 220/3.6 - Bơm cao(m): 18 ~ 18 - Khối/giờ: 18.6 ~ 18.6 - Cột áp : (m) - Lưu lượng : (m3/h) - Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KRS2-8S

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 15 - Công suất : (Kw) 11 - Vol/Ampe: 380/28.9 - Bơm cao (m): 10 ~ 10 - Khối/giời: 240 ~ 240 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KRS815

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 20 - Công suất : (Kw) 15 - Vol/Ampe: 380/39.5 - Bơm cao (m): 15 ~ 15 - Khối/giời: 240 ~ 240 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KRS819

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 25 - Công suất : (Kw) 18.5 - Vol/Ampe: 380/48.7 - Bơm cao (m): 15 ~ 20 - Khối/giời: 180 ~ 240 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KRS822

Công suất : 22Kw/380VLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng : Bơm bùn đặc, bùn loãng, hố móngHãng sản xuất: TsurumiXuất xứ: Nhật bảnBảo Hành: 12 Tháng Thông số chi tiết:Sản phẩmBơm Tsurumi KRS-822Công suất22Kw / 380V / motor 4 cực / IP48Lưu ...

168000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KRS822L

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 30 - Công suất : (Kw) 22 - Vol/Ampe: 380/57.9 - Bơm cao (m): 15 ~ 15 - Khối/giời: 300 ~ 300 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KRS1022

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 30 - Công suất : (Kw) 22 - Vol/Ampe: 380/57.9 - Bơm cao (m): 10 ~ 10 - Khối/giời: 480 ~ 480 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KRS2-80

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 5.5 - Công suất : (Kw) 4 - Vol/Ampe: 380/10.5 - Bơm cao (m): 10 ~ 10 - Khối/giời: 60 ~ 60 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KRS2-100

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 8 - Công suất : (Kw) 6 - Vol/Ampe: 380/15.8 - Bơm cao (m): 10 ~ 10 - Khối/giời: 90 ~ 90 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KRS2-150

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 12 - Công suất : (Kw) 9 - Vol/Ampe: 380/23.7 - Bơm cao (m): 8 ~ 15 - Khối/giời:  - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KTV2-50

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 2.5 - Công suất : (Kw) 2 - Vol/Ampe: 380/5.3 - Bơm cao (m): 12 ~ 12 - Khối/giờ: 15 ~ 15 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KTV2-80

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 4 - Công suất : (Kw) 3 - Vol/Ampe: 380/7.9 - Bơm cao (m): 12 ~ 12 - Khối/giời: 30 ~ 30 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Tsurumi KTV2-8

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 1 - Công suất : (Kw) 0.8 - Vol/Ampe: 380/2.1 - Bơm cao (m): 10 ~ 10 - Khối/giời: 10.8 ~ 10.8 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTV2-15

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 2 - Công suất : (Kw) 1.5 - Vol/Ampe: 380/3.9 - Bơm cao (m): 15 ~ 15 - Khối/giời: 12 ~ 12 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTV2-22

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 3 - Công suất : (Kw) 2.2 - Vol/Ampe: 380/5.8 - Bơm cao (m): 20 ~ 20 - Khối/giời: 12 ~ 12 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTV2-37H

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 5 - Công suất : (Kw) 3.7 - Vol/Ampe: 380/9.7 - Bơm cao (m): 30 ~ 30 - Khối/giời: 12 ~ 12 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTV2-37

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 5 - Công suất : (Kw) 3.7 - Vol/Ampe: 380/9.7 - Bơm cao (m): 18 ~ 18 - Khối/giời: 30 ~ 30 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTV2-55

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 7.5 - Công suất : (Kw) 5.5 - Vol/Ampe: 380/14.5 - Bơm cao (m): 22 ~ 22 - Khối/giời: 36 ~ 36 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 21.5

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 2 - Công suất : (Kw) 1.5 - Vol/Ampe: 380/3.9 - Bơm cao (m): 16.5 ~ 16.5 - Khối/giời: 15 ~ 15 - Lưu lượng : (m3/h)Xuất xứ : Japan ...

17500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 22.2

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 3 - Công suất : (Kw) 2.2 - Vol/Ampe: 380/5.8 - Bơm cao (m): 20 ~ 20 - Khối/giời: 18 ~ 18 - Lưu lượng : (m3/h)Xuất xứ : Japan ...

18700000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 23.7

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 5 - Công suất : (Kw) 3.7 - Vol/Ampe: 380/9.7 - Bơm cao (m): 30 ~ 30 - Khối/giời: 12 ~ 12 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 31.5

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 2 - Công suất : (Kw) 1.5 - Vol/Ampe: 380/3.9 - Bơm cao (m): 8 ~ 8 - Khối/giời: 30 ~ 30 - Lưu lượng : (m3/h)Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 32.2

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 3 - Công suất : (Kw) 2.2 - Vol/Ampe: 380/5.8 - Bơm cao (m): 10 ~ 10 - Khối/giời: 36 ~ 36 - Lưu lượng : (m3/h)Xuất xứ : Japan ...

19200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 33.7

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 5 - Công suất : (Kw) 3.7 - Vol/Ampe: 380/9.7 - Bơm cao (m): 20 ~ 20 - Khối/giời: 30 ~ 30 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

36600000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 43.7

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 5 - Công suất : (Kw) 3.7 - Vol/Ampe: 380/9.7 - Bơm cao (m): 10 ~ 10 - Khối/giời: 60 ~ 60 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

37200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 35.5

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 7.5 - Công suất : (Kw) 5.5 - Vol/Ampe: 380/14.5 - Bơm cao (m): 25 ~ 25 - Khối/giời: 36 ~ 36 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsumuri KTZ 45.5

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 7.5 - Công suất : (Kw) 5.5 - Vol/Ampe: 380/14.5 - Bơm cao (m): 15 ~ 15 - Khối/giời: 60 ~ 60 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 47.5

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 10 - Công suất : (Kw) 7.5 - Vol/Ampe: 380/19.7 - Bơm cao (m): 30 ~ 30 - Khối/giời: 48 ~ 48 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 411

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 15 - Công suất : (Kw) 11 - Vol/Ampe: 380/28.9 - Bơm cao (m): 35 ~ 35 - Khối/giời: 60 ~ 60 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi KTZ 67.5

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 10 - Công suất : (Kw) 7.5 - Vol/Ampe: 380 - Bơm cao (m):  - Khối/giời:  - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi NKZ3-C3

Nhà sản xuất : TSURUMI - Ống xả: 80 - Công suất : (Kw) 2.2 - Vol/Ampe: 380 - Bơm cao (m):  - Khối/giời:  - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm Tsurumi NKZ3-D3

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 5 - Công suất : (Kw) 3.7 - Vol/Ampe: 380/9.7 - Bơm cao (m): 15 - 15 - Khối/giời: 30 ~ 30 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi NKZ3-80H

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 7.5 - Công suất : (Kw) 5.5 - Vol/Ampe: 380/14.5 - Bơm cao (m): 20 ~ 20 - Khối/giờ: 33 ~ 33 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi NKZ3-C4

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 5 - Công suất : (Kw) 3.7 - Vol/Ampe: 380/9.7 - Bơm cao (m): 10 ~ 10 - Khối/giờ: 60 ~ 60 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tsurumi NKZ3-D4

Nhà sản xuất : TSURUMI - Mã lực: 7.5 - Công suất : (Kw) 5.5 - Vol/Ampe: 380/14.5 - Bơm cao (m): 15 ~ 15 - Khối/giờ: 60 ~ 60 - Lưu lượng : (m3/h) Xuất xứ : Japan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP. Hà Nội