Máy bơm màng điện

(80)
Xem dạng lưới

Bơm màng điện GODO DBY3-10 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-10 Gang ModelGODO DBY3-10 gangLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-10 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-10 hợp kim nhôm  ModelGODO DBY3-10 hợp kim nhômLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5 Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-10 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-10 Inox ModelGODO DBY3-10 inoxLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-10 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-10 nhựa PP ModelGODO DBY3-10 nhựa PPLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-100 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-100 Gang ModelGODO DBY3-100 GangLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-100 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-100 Inox ModelGODO DBY3-100 inoxLưu lượng tối đa245LÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor (Kw)3Điện áp (V)380  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-100 Inox  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-100 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-100 nhựa PP ModelGODO DBY3-100 nhựa PPLưu lượng tối đa245 LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor (Kw)3Điện áp (V)380  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-100 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-100 Teflon ModelGODO DBY3-100 TeflonLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor(Kw)3Điện áp(V)380  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-15 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-15 Gang  ModelGODO DBY3-15 gangLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-15 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-15 hợp kim nhôm ModelGODO DBY3-15 hợp kim nhômLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-15 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-15 Inox ModelGODO DBY3-15 inoxLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-15 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-15 nhựa PP ModelGODO DBY3-15 nhựa PPLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-25A Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-25A Gang ModelGODO DBY3-25A gangLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-25A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-25A hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-25A hợp kim nhôm ModelGODO DBY3-25A hợp kim nhômLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-25A Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-25A Inox ModelGODO DBY3-25A inoxLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1Kích thước cổng khí nén (inch)1Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-25A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-32 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-32 Gang ModelGODO DBY3-32 gangLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,25Kích thước cổng khí nén (inch)1,25Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-32 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-32 hợp kim nhôm  ModelGODO DBY3-32 hợp kim nhômLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,25Kích thước cổng khí nén (inch)1,25Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-32 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-32 Inox ModelGODO DBY3-32 inoxLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,25Kích thước cổng khí nén (inch)1,25Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-32 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-32 nhựa PP  ModelGODO DBY3-32 nhựa PPLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,25Kích thước cổng khí nén (inch)1,25Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-32 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-32 Teflon ModelGODO DBY3-32 TeflonLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,25Kích thước cổng khí nén (inch)1,25Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-40 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-40 Inox ModelGODO DBY3-40 inoxLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-40 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-40 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-40 nhựa PP ModelGODO DBY3-40 nhựa PPLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-40 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-40 Teflon ModelGODO DBY3-40 TeflonLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-40 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-40 Gang ModelGODO DBY3-40 gangLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-40 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-40 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-40 hợp kim nhôm  ModelGODO DBY3-40 hợp kim nhômLưu lượng tối đa48LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)1,5Kích thước cổng khí nén (inch)1,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)3,2 Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-50 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-50 Gang ModelGODO DBY3-50 gangLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-50 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-50 hợp kim nhôm ModelGODO DBY3-50 hợp kim nhômLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-50 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-50 Inox ModelGODO DBY3-50 inoxLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-50 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-50 nhựa PP ModelGODO DBY3-50 nhựaLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-50 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-50 Teflon ModelGODO DBY3-50 TeflonLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)2Kích thước cổng khí nén (inch)2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng:  Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-65 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-65 Gang ModelGODO DBY3-65 gangLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)2,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-65 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-65 Inox ModelGODO DBY3-65 inoxLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)2,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-65 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-65 hợp kim nhôm ModelGODO DBY3-65 hợp kim nhômLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)2,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-65 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-65 nhựa PP ModelGODO DBY3-65 nhựa PPLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)2,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-65 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-65 Teflon ModelGODO DBY3-65 TeflonLưu lượng tối đa162LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)2,5Kích thước cổng khí nén (inch)2,5Kích thước hạt rắn tối đa (mm)4,8  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-80 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-80 Gang ModelGODO DBY3-80 gangLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-80 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-80 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-80 Inox ModelGODO DBY3-80 inoxLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3-80 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-80 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-80 nhựa PP  ModelGODO DBY3-80 nhựa PPLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3-80 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3-80 Teflon ModelGODO DBY3-80 TeflonLưu lượng tối đa245LPMÁp lực tối đa (bar)4Kích thước cổng hút/xả (inch)3Kích thước cổng khí nén (inch)3Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-10 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-10 Gang ModelGODO DBY3S-10 gangLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-10 hợp kim nhôm

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-10 hợp kim nhôm ModelGODO DBY3S-10 hợp kim nhômLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-10 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-10 Inox ModelGODO DBY3S-10 inoxLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-10 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-10 nhựa PP ModelGODO DBY3S-10 nhựa PPLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)3/8Kích thước cổng khí nén (inch)3/8Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-100 Teflon

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 TeflonModelGODO DBY3S-100 TeflonLưu lượng tối đa245 LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor (Kw)4Điện áp (V)380 Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-100 Inox

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 Inox ModelGODO DBY3S-100 inoxLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor (Kw)4Điện áp (V)380  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-100 nhựa PP

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 nhựa PP ModelGODO DBY3S-100 Nhựa PPLưu lượng tối đa245 LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor (Kw)4Điện áp (V)380  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-100 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 Gang ModelGODO DBY3S-100 GangLưu lượng tối đa245LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)4Kích thước hạt rắn tối đa (mm)6,5Motor (Kw)4Điện áp (V)380  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO DBY3S-100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm màng điện GODO DBY3S-15 Gang

Thông số kĩ thuật: Bơm màng điện GODO DBY3S-15 Gang ModelGODO DBY3S-15 gangLưu lượng tối đa12,8LpmÁp lực tối đa (bar)7Kích thước cổng hút/xả (inch)1/2Kích thước cổng khí nén (inch)1/2Kích thước hạt rắn tối đa (mm)2,5  Ứng dụng: Bơm màng điện GODO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM