Máy bơm nước Saer

(53)
Xem dạng lưới

Máy bơm công nghiệp SAER NCB

Ứng dụng: Bơm ly tâm đơn tầng cánh SAER dùng trong hệ thống nhà máy, nồi hơi, hệ thống điều hòa không khí, trong ngành cấp nước và xử lý nước, trạm bơm tăng áp, hệ thống cứu hỏa, sử dụng cho bơm nước biển.  Vận hành: Qmax = 1900 (m3/h), Hmax = 100 (m ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER MG

Ứng dụng: Bơm ly tâm đơn tầng cánh SAER dùng trong hệ thống nhà máy, nồi hơi, hệ thống điều hòa không khí, trong ngành cấp nước và xử lý nước, trạm bơm tăng áp, hệ thống cứu hỏa, sử dụng cho bơm nước biển. Vận hành: Qmax = 255 (m3/h), Hmax = 100 (m) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER IR

Ứng dụng: Bơm ly tâm đơn tầng cánh SAER dùng trong hệ thống nhà máy, nồi hơi, hệ thống điều hòa không khí, trong ngành cấp nước và xử lý nước, trạm bơm tăng áp, hệ thống cứu hỏa. Vận hành: Qmax = 400 (m3/h), Hmax = 100 (m). Vật liệu: Bánh công tác: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER CMW

Ứng dụng: Bơm ly tâm đâ tầng cánh SAER dùng được dùng trong các hệ thống bù áp, hệ thống cần áp lực cao, trong hệ thống cứu hỏa. Vận hành: Qmax = 110 (m3/h), Hmax = 310 (m). Vật liệu: Bánh công tác: Đồng. Thân bơm: Thép không rỉ. Trục: Thép không rỉ. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER OP

Ứng dụng: Bơm ly tâm đâ tầng cánh SAER sử dụng cung cấp nước sạch và chất lỏng hóa học. Bơm OP là thích hợp cho gia đình, cho ngành tự động hóa có thể được sử dụng trong ngành thí nghiệm bơm pressurization. Hơn nữa, nhờ có cột áp cao OP sử dụng để bù ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER MK

Ứng dụng: Bơm ly tâm đâ tầng cánh SAER dùng được dùng trong các hệ thống bù áp, hệ thống cần áp lực cao. Giải vận hành: Qmax = 40 (m3/h), Hmax = 315 (m). Vật liệu: Bánh công tác: Thép không rỉ, Thép cabon. Thân bơm: Thép không rỉ, Thép cabon. Trục: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER TM

Ứng dụng:  Bơm ly tâm đa tầng cánh SAER được dùng trong các hệ thống thủy lợi, hệ thống cần áp lực cao, trong hệ thống điều hòa không khí, làm sạch, trong hệ thống nồi hơi, trong ngành khai thác và trong các hệ thống chống cháy. Vận hành: Qmax = 230 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER S-302

Ứng dụng: Bơm chìm giếng SAER thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi. Bơm hút nước lên từ giếng, bể hoặc bồn tự nhiên. ...

333000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER S-252

Ứng dụng: Bơm chìm giếng SAER thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi. Bơ m hút nước lên từ giếng, bể hoặc bồn tự nhiên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp Saer S-181

Ứng dụng: Bơm chìm giếng SAER thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi. Bơ m hút nước lên từ giếng, bể hoặc bồn tự nhiên ...

62250000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER NR-201

Ứng dụng: Bơm chìm giếng SAER thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi. Bơ m hút nước lên từ giếng, bể hoặc bồn tự nhiên ...

69000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER NR-152

Ứng dụng: Bơm chìm giếng SAER thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi. Bơm hút nước lên từ giếng, bể hoặc bồn tự nhiên. ...

21150000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER NR-151

Ứng dụng: Bơm chìm giếng SAER thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi. Bơ m hút nước lên từ giếng, bể hoặc bồn tự nhiên ...

21250000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER NS-95

Ứng dụng: Bơm chìm giếng SAER thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi. Bơ m hút nước lên từ giếng, bể hoặc bồn tự nhiên ...

10450000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER FS-98

Ứng dụng:  Bơm chìm giếng SAER thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi. Bơ m hút nước lên từ giếng, bể hoặc bồn tự ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER MBS

Ứng dụng: Bơm chìm giếng SAER để cung cấp nước được bơm hút ra từ giếng mở (Giếng rộng), bể hoặc các bồn tự nhiên.công trình dân dụng và nông nghiệp, cho các các nghành khai thác nước, môi trường áp suất cao. Vận hành: Qmax = 18(m3/h), Hmax = 113 (m) ...

10850000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER XS-151

Ứng dụng: Bơm chìm giếng SAER thích hợp để bơm nước biển (XS) và brackish (XS), dùng cho nước có chứa axít hoặc hóa chất xăng (XVS) với bơm hút ra từ giếng, bể hoặc các bồn tự nhiên. Vận hành: Qmax = 90 (m3/h), Hmax = 390 (m) Vật liệu: Bánh công tác: ...

209500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER XS181

Ứng dụng: Bơm chìm giếng SAER thích hợp để bơm nước biển (XS) và nước lợ, dùng cho nước có chứa axít hoặc hóa chất xăng (XVS) được bơm hút ra từ giếng, bể hoặc các bồn tự nhiên. Vận hành: Qmax = 228 (m3/h), Hmax = 351 (m) Vật liệu: Bánh công tác: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER XNR201

Ứng dụng: Bơm chìm giếng SAER thích hợp để bơm nước biển (XS) và nước lợ, dùng cho nước có chứa axít hoặc hóa chất xăng (XVS) được bơm hút ra từ giếng, bể hoặc các bồn tự nhiên. Vận hành: Qmax = 120 (m3/h), Hmax = 782 (m) Vật liệu: Bánh công tác: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER NR-250

Ứng dụng: Thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi. Bơ m hút nước lên từ giếng, bể hoặc bồn tự nhiên. Vận hành: Qmax = ...

28500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER G

Ứng dụng: Bơm chìm nước thải SAER dùng hút sạch nước trong bồn và bình chứa: nước cặn, nước thải từ máy rửa bát đĩa, máy giặt và các máy gia dụng nói chung. Bơm khẩn cấp nước từ hầm chứa, đường hầm và gara. Các ứng dụng trong việc trồng hoa, làm vườn ...

149900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER TAX

Ứng dụng:  Bơm chìm nước thải SAER dùng hút sạch nước trong bồn và bình chứa: nước cặn, nước thải từ máy rửa bát đĩa, máy giặt và các máy gia dụng nói chung. Bơm khẩn cấp nước từ hầm chứa, đường hầm và gara. Các ứng dụng trong việc trồng hoa, làm ...

7000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm công nghiệp SAER TEX

Ứng dụng: Bơm chìm nước thải SAER dùng hút sạch nước trong bồn và bình chứa: nước cặn, nước thải từ máy rửa bát đĩa, máy giặt và các máy gia dụng nói chung. Bơm khẩn cấp nước từ hầm chứa, đường hầm và gara. Các ứng dụng trong việc trồng hoa, làm vườn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm nước dân dụng Saer KF0

Hãng sản xuất SAER Loại nhiên liệu Điện Lưu lượng nước (m3/h) 6.8 Sức đẩy (m) 19 Công suất (W) 510 Tốc độ quay (rpm) 2850 Trọng lượng (Kg) 5.2 Xuất xứ Italy ...

2000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm nước dân dụng Saer M400

Hãng sản xuất SAER Loại nhiên liệu Điện Lưu lượng nước (m3/h) 10 Sức đẩy (m) 84 Tốc độ quay (rpm) 2850 Xuất xứ Italy ...

2500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm nước tự mồi Saer M99

Hãng sản xuất SAER Loại nhiên liệu Điện Lưu lượng nước (m3/h) 10 Sức đẩy (m) 60 Tốc độ quay (rpm) 2850 Xuất xứ Italy Ứng dụng: Bơm gia dụng SAER thích hợp hút nước chân không trong đường ống, cấp nước gia đình, tăng áp tầng mái cho toà nhà, nhà máy. ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm nước dân dụng Saer KF1

Hãng sản xuất SAER Loại nhiên liệu Điện Lưu lượng nước (m3/h) 9 Công suất (W) 510 Tốc độ quay (rpm) 2850 Trọng lượng (Kg) 5.5 Xuất xứ Italy ...

1700000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm nước Saer CMP 79

Hãng sản xuất SAER Loại nhiên liệu Điện Đường kính ống hút (mm) 34 Lưu lượng nước (m3/h) 1 Sức đẩy (m) 33 Sức hút (m) 26 Công suất (W) 1 Tốc độ quay (rpm) 2850 Kích thước (mm) 422 x 223 Trọng lượng (Kg) 6 Xuất xứ Italy ...

2000000

Bảo hành : 0 tháng

Máy bơm gia dụng Saer BP

Hãng sản xuất SAER Loại nhiên liệu Điện Lưu lượng nước (m3/h) 210 Xuất xứ Italy Ứng dụng: Bơm gia dụng SAER được dùng trong ngành công nghiệp, trạm bơm tăng áp, hoạt động tưới tiêu trong sản xuất và nông nghiệp. Giải vận hành: Qmax = 210 (m3/h), Hmax ...

4350000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm gia dụng Saer CM

Hãng sản xuất SAER Loại nhiên liệu Điện Lưu lượng nước (m3/h) 8 Xuất xứ Italy Ứng dụng: Bơm gia dụng SAER thích hợp dùng trong ngành công nghiệp, trạm bơm tăng áp, hoạt động tưới tiêu trong sản xuất và nông nghiệp Giải vận hành: Qmax = 8 (m3/h), Hmax ...

2500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm gia dụng Saer AS

Hãng sản xuất SAER Loại nhiên liệu Điện Lưu lượng nước (m3/h) 45 Xuất xứ Italy Ứng dụng: Bơm gia dụng SAER thích hợp cấp nước cho các toà nhà và gia đình. Giải vận hành: Qmax =45 (m3/h), Hmax = 25.5 (m). Vật liệu : - Bánh công tác: Gang. - Vỏ bơm: ...

1900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm gia dụng Saer AP

Hãng sản xuất SAER Loại nhiên liệu Điện Lưu lượng nước (m3/h) 40 Xuất xứ Italy Ứng dụng: Bơm gia dụng SAER thích hợp cấp nước cho các toà nhà và gia đình. Giải vận hành: Qmax =40 (m3/h), Hmax = 18.7 (m). Vật liệu : - Bánh công tác: Gang. - Vỏ bơm: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân