Máy bơm nước Varisco

(106)
Xem dạng lưới

Bơm bánh răng Varisco V180

Hãng sản xuất Varisco Loại bơm Bơm bánh răng Lưu lượng (m3/h) 180 Sức hút tối đa (m) 160 Áp suất tối đa (bar) 16 Công suất (W) 45000 Trọng lượng (kg) 160 Xuất xứ Italy - Lưu lượng: 180 m3/h - Áp lực: 16 bar - Vật liệu: Gang, SS 304, SS316, Đồng … - ...

60000000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm bánh răng Varisco V200

Hãng sản xuất Varisco Loại bơm Bơm bánh răng Lưu lượng (m3/h) 300 Sức hút tối đa (m) 100 Áp suất tối đa (bar) 16 Công suất (W) 110000 Trọng lượng (kg) 200 Xuất xứ Italy - Lưu lượng: 300 m3/h - Áp lực: 16 bar - Vật liệu: Gang, SS 304, SS316, Đồng … - ...

68000000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm bánh răng Varisco V150-2

Hãng sản xuất Varisco Loại bơm Bơm bánh răng Lưu lượng (m3/h) 48 Sức hút tối đa (m) 100 Áp suất tối đa (bar) 16 Công suất (W) 40000 Trọng lượng (kg) 120 Xuất xứ Italy - Lưu lượng: 48m3/h - Áp lực: 16 bar - Vật liệu: Gang, SS 304, SS316, Đồng … - ...

46000000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm bánh răng Varisco V151

Hãng sản xuất Varisco Loại bơm Bơm bánh răng Lưu lượng (m3/h) 50 Sức hút tối đa (m) 160 Áp suất tối đa (bar) 16 Công suất (W) 40000 Trọng lượng (kg) 140 Xuất xứ Italy - Lưu lượng: 50 m3/h - Áp lực: 16 bar - Vật liệu: Gang, SS 304, SS316, Đồng … - ...

50000000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm bánh răng Varisco 0.75W

Hãng sản xuất Varisco Lưu lượng (m3/h) 0.4 Áp suất tối đa (bar) 20 Công suất (W) 0.75 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J40 (50Hz-5.5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 1.1 Cột áp (m) 5.5 Lưu lượng (m3/h) 22 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J40 (50Hz-11m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 1.1 Cột áp (m) 11 Lưu lượng (m3/h) 15 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J40 (50Hz-15m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 1.1 Cột áp (m) 11 Lưu lượng (m3/h) 15 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J50 (50Hz-5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 2.2 Cột áp (m) 5 Lưu lượng (m3/h) 44 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J50 (50Hz-12m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 2.2 Cột áp (m) 12 Lưu lượng (m3/h) 30 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J50 (50Hz-18m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 2.2 Cột áp (m) 18 Lưu lượng (m3/h) 10 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J60-220 (50Hz-58m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 58 Lưu lượng (m3/h) 10 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J70-250 (50Hz-67m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 67 Lưu lượng (m3/h) 15 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J90-4 (50Hz-12m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 12 Lưu lượng (m3/h) 150 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J90-4 (50Hz-22m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 22 Lưu lượng (m3/h) 100 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J1-180 (50Hz-22m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 22 Lưu lượng (m3/h) 25 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J1-180 (50Hz-32m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 32 Lưu lượng (m3/h) 15 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J1-180 (50Hz-34m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 34 Lưu lượng (m3/h) 6 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J2-180 (50Hz-20m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 5.5 Cột áp (m) 20 Lưu lượng (m3/h) 50 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J2-180 (50Hz-30m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 5.5 Cột áp (m) 30 Lưu lượng (m3/h) 30 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J2-180 (50Hz-34m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 5.5 Cột áp (m) 34 Lưu lượng (m3/h) 10 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J60-220 (50Hz-42m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 42 Lưu lượng (m3/h) 42 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J60-220 (50Hz-52m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 52 Lưu lượng (m3/h) 28 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J3-140 (50Hz-13m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 13 Lưu lượng (m3/h) 70 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J3-140 (50Hz-18m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 18 Lưu lượng (m3/h) 40 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J70-250 (50Hz-67m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 67 Lưu lượng (m3/h) 15 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J90-4 (50Hz-12m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 12 Lưu lượng (m3/h) 150 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J90-4 (50Hz-22m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 22 Lưu lượng (m3/h) 100 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-250 (50Hz-18m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 18 Lưu lượng (m3/h) 40 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J3-140 (50Hz-20m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 20 Lưu lượng (m3/h) 20 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J85 (50Hz-7m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 7 Lưu lượng (m3/h) 80 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J85 (50Hz-13m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 13 Lưu lượng (m3/h) 45 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J85 (50Hz-15m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 15 Lưu lượng (m3/h) 20 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J70-250 (50Hz-45m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 45 Lưu lượng (m3/h) 65 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J70-250 (50Hz-60m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 60 Lưu lượng (m3/h) 42 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J90-4 (50Hz-24m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 24 Lưu lượng (m3/h) 40 Số vòng quay (vòng/phút) 2900 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-250 (50Hz-7m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 7 Lưu lượng (m3/h) 150 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-250 (50Hz-15m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 15 Lưu lượng (m3/h) 80 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-316 (50Hz-16m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 16 Lưu lượng (m3/h) 180 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-316 (50Hz-26m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 26 Lưu lượng (m3/h) 110 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J4-316 (50Hz-29m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 29 Lưu lượng (m3/h) 60 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-250 (50Hz-5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 5 Lưu lượng (m3/h) 300 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-250 (50Hz-11m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 11 Lưu lượng (m3/h) 200 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-250 (50Hz-15m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 15 Lưu lượng (m3/h) 80 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-350 (50Hz-19m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 19 Lưu lượng (m3/h) 300 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-350 (50Hz-30m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 30 Lưu lượng (m3/h) 180 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-350 (50Hz-33m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 33 Lưu lượng (m3/h) 80 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-355 (50Hz-14m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 14 Lưu lượng (m3/h) 330 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
TP.HCM