Máy bơm 999

(118)
Xem dạng lưới

Máy bơm tự động PS130

-          Model : PS130 -          Oputut Power (kP): 0.125 -          Oputut Power (HP): 0.17 -          Max.head (m): 30 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tự động PWZ250

-          Model : PWZ250 -          Oputut Power (kP): 0.25 -          Oputut Power (HP): 0.34 -          Max.head (m): 25 -          Max. flow (L/min): 30 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tự động PWZ370

-          Model : PWZ370 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tự động PWZ550

-          Model : PWZ550 -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 45 -          Max. flow (L/min): 45 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tự động GP125

-          Model : GP125 -          Oputut Power (kP): 0.125 -          Oputut Power (HP): 0.17 -          Max.head (m): 30 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tự động PWZ1100

-          Model : PWZ1100 -          Oputut Power (kP): 1.1 -          Oputut Power (HP): .5 -          Max.head (m): 50 -          Max. flow (L/min): 50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­1”/2 x 11”/2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy 1DBZ-65

-          Model : 1DBZ-65 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1 -          Max.head (m): 50 -          Max. flow (L/min):50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy TM-60

-          Model : TM-60 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy 1DB-35

-          Model : 1DB-35 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy 1DB-45

-          Model : 1DB-45 -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m):45 -          Max. flow (L/min): 45 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy 1DB-65

-          Model : 1DB-65 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1 -          Max.head (m):55 -          Max. flow (L/min): 50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy QB70

-          Model : QB70 -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 48 -          Max. flow (L/min): 45 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy QB80

-          Model : QB80 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1.0 -          Max.head (m): 55 -          Max. flow (L/min): 50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy QB60-1

-          Model : QB60-1 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy KF-1

-          Model : KF-1 -          Oputut Power (kP): 0.35 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min):35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy KF-2

-          Model : KF-2 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1 -          Max.head (m): 45 -          Max. flow (L/min):50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy IP-55

-          Model : IP-55 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min):35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy PM-16

-          Model : PM-16 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min):35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy KF-0

-          Model : KF-0 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min):35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy DB125A

-          Model : DB125A -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min):33 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy DB370A

-          Model : DB370A -          Oputut Power (kP): 0.40 -          Oputut Power (HP): 0.6 -          Max.head (m): 40 -          Max. flow (L/min):40 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy DB550A

-          Model : DB550A -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 50 -          Max. flow (L/min):45 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy DB750A

-          Model : DB750A -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1.0 -          Max.head (m): 60 -          Max. flow (L/min):50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy 1DBZ-45

-          Model : 1DBZ-45 -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 45 -          Max. flow (L/min):45 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy IPZ370

-          Model : IPZ370 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min):40 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy IPZ750

-          Model : IPZ750 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1 -          Max.head (m): 50 -          Max. flow (L/min):50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET JSW8M

-          Model : JSW8M -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 25 -          Max. flow (L/min):50 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET JSW10M

-          Model : JSW10M -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 38 -          Max. flow (L/min): 65 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET JSW12M

-          Model : JSW12M -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1 -          Max.head (m): 42 -          Max. flow (L/min): 75 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET JSW15M

-          Model : JSW15M -          Oputut Power (kP): 1.1 -          Oputut Power (HP): 1.5 -          Max.head (m): 55 -          Max. flow (L/min): 80 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 11”/4x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JSP-60

-          Model : JSP-60 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 40 -          Max. flow (L/min): 40 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JSP-100

-          Model : JSP-100 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1 -          Max.head (m): 48 -          Max. flow (L/min): 55 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JSP-80

-          Model : JSP-80 -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 42 -          Max. flow (L/min): 50 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JETNGM140

-          Model : JETNGM140 -          Oputut Power (kP): 0.35 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 30 -          Max. flow (L/min): 40 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JETNGM160

-          Model : JETNGM160 -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 40 -          Max. flow (L/min): 45 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET-102

-          Model : JET-102 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1 -          Max.head (m): 48 -          Max. flow (L/min): 63 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET60M

-          Model : JET60M -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min): 40 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET80M

-          Model : JET80M -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 40 -          Max. flow (L/min): 45 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET100M

-          Model : JET100M -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1.0 -          Max.head (m): 45 -          Max. flow (L/min): 50 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET60P

-          Model : JET60P -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min): 40 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET80P

-          Model : JET80P -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 40 -          Max. flow (L/min): 45 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JSP-45

-          Model : JSP-45 -          Oputut Power (kP): 0.25 -          Oputut Power (HP): 0.34 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1"x " ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET100P

-          Model : JET100P -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1.0 -          Max.head (m): 45 -          Max. flow (L/min): 50 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET60L

-          Model : JET60L -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min): 40 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET80L

-          Model : JET80L -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 40 -          Max. flow (L/min): 45 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET60S

-          Model : JET60S -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min): 40 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm JET80S

-          Model : JET80S -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 40 -          Max. flow (L/min): 45 -          Max.suct (m): 9 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

123