Máy bơm chìm

(11)
Xem dạng lưới

Máy bơm chìm SPA6-39/3-1.5

-          Model: SPA6-39/3-1.5 -          Power: 1500W -          Outlet: 50mm -          Max.head: 40m -          Max.flow: 240L/min - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm chìm SPA6-28/2-1.1

-          Model: SPA6-28/2-1.1 -          Power: 1100W -          Outlet: 50mm -          Max.head: 30m -          Max.flow: 240L/min - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm chìm V1500S

-          Model: V1500S -          Power: 1500W -          Outlet: 50mm -          Max.head: 15m -          Max.flow: 400L/min - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm chìm V1100S

-          Model: V1100S -          Power: 1100W -          Outlet: 50mm -          Max.head: 11m -          Max.flow: 330L/min - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bom chìm V1500

-          Model: V1500 -          Power: 1500W -          Outlet: 50mm -          Max.head: 15m -          Max.flow: 400L/min - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm chìm V1100

-          Model: V1100 -          Power: 1100W -          Outlet: 50mm -          Max.head: 11m -          Max.flow: 330L/min - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm chìm V750

-          Model: V750 -          Power: 750W -          Outlet: 50mm -          Max.head: 12m -          Max.flow: 300L/min - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm chìm V450

-          Model: V450 -          Power: 450W -          Outlet: 50mm -          Max.head: 8.5m -          Max.flow: 200L/min - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm chìm V250

-          Model: V250 -          Power: 250W -          Outlet: 32mm -          Max.head: 7.5m -          Max.flow:150L/min - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm chìm V180

-          Model: V180 -          Power: 180W -          Outlet: 32mm -          Max.head: 6.5m -          Max.flow:130L/min - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm chìm V180

-          Model: V180 -          Power: 180W -          Outlet: 32mm -          Max.head: 6.5m -          Max.flow:130L/min - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10