Máy bơm tự động

(6)
Xem dạng lưới

Máy bơm tự động PS130

-          Model : PS130 -          Oputut Power (kP): 0.125 -          Oputut Power (HP): 0.17 -          Max.head (m): 30 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tự động PWZ250

-          Model : PWZ250 -          Oputut Power (kP): 0.25 -          Oputut Power (HP): 0.34 -          Max.head (m): 25 -          Max. flow (L/min): 30 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tự động PWZ370

-          Model : PWZ370 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tự động PWZ550

-          Model : PWZ550 -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 45 -          Max. flow (L/min): 45 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1”x1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tự động GP125

-          Model : GP125 -          Oputut Power (kP): 0.125 -          Oputut Power (HP): 0.17 -          Max.head (m): 30 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm tự động PWZ1100

-          Model : PWZ1100 -          Oputut Power (kP): 1.1 -          Oputut Power (HP): .5 -          Max.head (m): 50 -          Max. flow (L/min): 50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­1”/2 x 11”/2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM