Máy bơm ly tâm

(12)
Xem dạng lưới

Máy bơm ly tâm 1.5DK-20

Máy bơm ly tâm 1.5DK-20 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm ly tâm 1DK20

Máy bơm ly tâm 1DK20 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm ly tâm 1DK-15

-          Model : 1DK-15 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 15 -          Max. flow (L/min):105 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm ly tâm 1DK-X15

-          Model : 1DK-X15 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 16 -          Max. flow (L/min):105 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm ly tâm SCM76

-          Model : SCM76 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1.0 -          Max.head (m): 30 -          Max. flow (L/min):100 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm ly tâm SCM60

-          Model : SCM60 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1.0 -          Max.head (m): 30 -          Max. flow (L/min):100 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm ly tâm SCM42

-          Model : SCM42 -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 25 -          Max. flow (L/min):90 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm ly tâm SCM22

-          Model : SCM22 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 16 -          Max. flow (L/min):75 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm ly tâm CPM158-1

-          Model : CPM158-1 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1.0 -          Max.head (m): 28 -          Max. flow (L/min):100 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm ly tâm CPM180

-          Model : CPM180 -          Oputut Power (kP): 1.1 -          Oputut Power (HP): 1.5 -          Max.head (m): 38 -          Max. flow (L/min):120 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm ly tâm CPM158

-          Model : CPM158 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1.0 -          Max.head (m): 28 -          Max. flow (L/min):100 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm ly tâm CPM130

-          Model : CPM130 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 18 -          Max. flow (L/min):70 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10