Camera áp trần

(48)
Xem dạng lưới

Camera áp trần D3W-32S

MÃ SẢN PHẨM                      D3W-32S HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492(V)/PAL: 500(H)X582(V) ...

850000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần D3W-300

MÃ SẢN PHẨM          D3W-300 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492(V)/PAL: 500(H)X582(V) ĐỘ SÁNG ...

1200000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần D3W-300H

Kiểu camera Camera bán cầu gắn trần MÃ SẢN PHẨM          D3W-300 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 811(H)X508(V)/PAL: 795(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 768(H ...

2257500

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần D3W-300HE

DC12V-Effio-E-680 TVL Camera 1/3”Sony 960H EXview HAD CCD ll  màu, độ phân giải cao, áp trần, 0.03 Lux color, Pan 0-355 ; Tilt  ±90. Model NO. D3W-300 D3W-300H SIGNAL SYSTEM NTSC/PAL IMAGE SENSOR 1/3”INTERLINE SONY Super HAD IMAGE CCD NUMBER OF TOTAL ...

3182000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần màu hồng ngoại IR 23 LED PR-023

Kiểu camera Camera bán cầu gắn trần MÃ SẢN PHẨM                      PR-023 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC:537(H)X505(V)/PAL:537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC ...

1190000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần PR-223

DC12V-SONY+NEXT CHIP-420 TVL Camera 1/3" màu, 23 đèn hồng ngoại vỏ nhựa áp trần ...

1935000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần IR 23 LED PR-2305

Kiểu camera Camera bán cầu gắn trần MÃ SẢN PHẨM          PR-2305 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H ...

2042500

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần IR 30 LED PR-2305H

Kiểu camera Camera bán cầu gắn trần MÃ SẢN PHẨM          PR-2305 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 811(H)X508(V)/PAL: 795(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 768(H ...

2400000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần IR 23 LED PR-2305HE

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại Camera bán cầu gắn trần MÃ SẢN PHẨM          PR-2305HE HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”Sony 960H EXview HAD CCD ll TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC:1028(H)X508(V)/PAL:1024(H)X596(V) ĐỘ PHÂN GIẢI NGANG       ...

3300000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP CR-023

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MÃ SẢN PHẨM                      CR-023 TV HỆ NTSC PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V) PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492 ...

1200000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 42 LEDS CR-4205

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MODEL           CR-4205 HỆ THỐNG    NTSC PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V) PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492(V) ...

1780000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 42 LEDS CR-4205H

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MODEL           CR-4205 HỆ THỐNG    NTSC PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 811(H)X508(V) PAL: 795(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 768(H)X494(V) ...

1870500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 42 LEDS CR-4205HE

DC12V-Effio-E-680TVL Camera 1/3" màu, 42 đèn hồng ngoại ...

3547500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 88 LEDS CR-8805H

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MÃ SẢN PHẨM          CR-8805                     CR-8805H HỆ THỐNG    NTSC PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH                       NTSC: 811(H)X508(V) PAL: 795(H)X596(V) ...

2429500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 88 LEDS CR-8805H

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MÃ SẢN PHẨM          CR-8805                     CR-8805H HỆ THỐNG    NTSC PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH                       NTSC: 811(H)X508(V) PAL: 795(H)X596(V) ...

3182000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 88 LEDS CR-8805HE

DC12V-Effio-E-680 TVL Camera 1/3" màu, độ phân giải cao, OSD, 88 đèn hồng ngoại ...

4200000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 36 LED CR-C3608

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MÃ SẢN PHẨM          CR-C3608 HỆ THỐNG    NTSC PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC537(H)X505(V) PAL 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC 510(H)X492(V) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 36 LED CR-C3608H

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MÃ SẢN PHẨM          CR-C3608 HỆ THỐNG    NTSC PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC 811(H)X508(V) PAL 795(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC 768(H)X494(V) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 36 LED CR-C3608HE

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MÃ SẢN PHẨM          CR-C3608HE HỆ THỐNG    NTSCPAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”Sony 960H EXview HAD CCD ll SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC 1028(H)X508(V) PAL 1024(H)X596(V) ĐỘ PHÂN GIẢI NGANG       Màu 680 TVL đen trắng 700 TVL ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại IR 40 LED ITR-4005

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MÃ SẢN PHẨM          ITR-4005 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492 ...

2400000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại IR 40 LED ITR-4005H

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MÃ SẢN PHẨM          ITR-4005 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 811(H)X508(V)/PAL: 795(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 768(H)X494 ...

3100000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại IR 40 LED ITR-4005HE

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MÃ SẢN PHẨM          ITR-4005HE HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”Sony 960H EXview HAD CCD ll SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC:1028(H)X508(V)/PAL:1024(H)X596(V) ĐỘ PHÂN GIẢI          Màu 680 TVL; đen trắng 700TVL ...

4100000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại có giá đỡ IR 40 LED ITR-4005V

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại   MÃ SẢN PHẨM          ITR-4005V HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H ...

2900000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại có giá đỡ IR 40 LED ITR-4005HV

MÃ SẢN PHẨM          ITR-4005V HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH          NTSC: 811(H)X508(V)/PAL: 795(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ...

3600000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại IR 40 LED ITR-4005HVE

MÃ SẢN PHẨM                      ITR-4005HVE HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3 Inch SONY 960H CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           1028(H)X508(V)         1024(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG ~ 520K            ~ 610K ĐỘ PHÂN GIẢI NGANG      ...

4400000

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại áp trần IR 23 LED MR-2305

MÃ SẢN PHẨM          MR-2305 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492(V)/PAL: 500(H)X582(V) ĐỘ SÁNG ...

1900000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại áp trần IR 23 LED MR-2305H

MÃ SẢN PHẨM          MR-2305 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 811(H)X508(V)/PAL: 795(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 768(H)X494(V)/PAL: 752(H)X582(V) ĐỘ SÁNG ...

2600000

Bảo hành : 12 tháng

camera hồng ngoại áp trần IR 23 LED MR-2305HE

MÃ SẢN PHẨM                      MR-2305HE HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3 Inch SONY 960H CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           1028(H)X508(V)         1024(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG ~ 520K            ~ 610K ĐỘ SÁNG TỐI THIỂU         ...

3500000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 88 LEDS CR-C8805

MÃ SẢN PHẨM          CR-C8805 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492(V)/PAL: 500(H)X582(V) ĐỘ SÁNG ...

2800000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 88 LEDS CR-C8805H

MÃ SẢN PHẨM          CR-C8805 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 811(H)X508(V)/PAL: 795(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 768(H)X494(V)/PAL: 752(H)X582(V) ĐỘ SÁNG ...

3200000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 88 LEDS CR-C8805HE

MÃ SẢN PHẨM          CR-C8805HVE HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”Sony 960H EXview HAD CCD ll SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 1028(H)X508(V)/PAL: 1024(H)X596(V) ĐỘ PHÂN GIẢI NGANG       Màu 680 TVL; đen trắng700 TVL ĐỘ SÁNG TỐI THIỂU         ...

4480000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 88 LEDS CR-C8805V

MÃ SẢN PHẨM          CR-C8805V HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492(V)/PAL: 500(H)X582(V) ĐỘ ...

3100000

Bảo hành : 12 tháng

12