Camera Aivico

(68)
Xem dạng lưới

Camera hồng ngoại Aivico IB8423

Chip: 1/3 Sony Exview HAD II CCD(960H); Effio Độ phân giải: 700TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X42 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-30m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.6/6/8mm Nguồn: 12V -2A ...

2600000

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Aivico IB3423

Chip 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải 420TV Lines 42 LED hồng ngoại ¢5 Tầm xa hồng ngoại 25-30m ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Aivico IB3840V

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X42 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-30m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.5-8mm. Nguồn: 12V -2A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Aivico IB3423V

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X42 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-30m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.5-8mm. Nguồn: 12V -2A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Aivico IB8840V

Chip: 1/3 Sony Exview HAD II CCD(960H); Effio Độ phân giải: 700TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X84 IR; Tầm xa hồng ngoại: 40-60m;; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.5-8mm Nguồn: 12V -4A ...

3630000

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Aivico IB3840

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X84 IR; Tầm xa hồng ngoại: 40-60m;; Độ nhạy sáng: 0Lux; Đo dài thấu kính: 4/6/8/12mm. Nguồn: 12V -4A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Aivico IB8840

Chip: 1/3 Sony Exview HAD II CCD(960H); Effio Độ phân giải:700TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X84 IR; Tầm xa hồng ngoại: 40-60m;; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 4/6/8/12mm Nguồn: 12V- 4A ...

3300000

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Aivico IB6840

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X84 IR; Tầm xa hồng ngoại: 40-60m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 4/6/8/12mm Nguồn: 12V -4A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Aivico IB6423

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X42 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-30m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.6/6/8mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Aivico IB8423V

Chip: 1/3 Sony Exview HAD II CCD(960H); Effio Độ phân giải: 700TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X42 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-30m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.6/6/8mm Nguồn: 12V -2A ...

2950000

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Aivico IB6840V

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X42 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-30m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.6/6/8mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Aivico IB6423V

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X42 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-30m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.5-8mm. Nguồn: 12V -2A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO DO8350

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X35 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-35m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 4mm; 3 Axis Adjustment Plastic Case Nguồn: 12V -2A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Aivico ID3240

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X24 IR; Tầm xa hồng ngoại: 15-20m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.6mm. Nguồn: 12V -2A Plastic Case ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO DO3350

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X35 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-35m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 4mm; 3 Axis Adjustment Plastic Case Nguồn: 12V -2A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO ID6240

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X24 IR; Tầm xa hồng ngoại: 15-20m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.6mm. Nguồn: 12V -2A Plastic Case ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Aivico ID3241

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X24 IR; Tầm xa hồng ngoại: 15-20m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.6/6mm; Nguồn: 12V -2A Metal Case ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO DO8350V

Chip: 1/3 Sony Exview HAD II CCD(960H); Effio Độ phân giải: 700 TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X35 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-35m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 4mm; 3 Axis Adjustment Plastic Case Nguồn: 12V -2A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO ID3420V

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X42 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-30m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.5-8mm; Nguồn: 12V -2A Metal Case ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Aivico ID8241

Chip: 1/3 Sony Exview HAD II CCD(960H); Effio Độ phân giải: 700TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X24 IR; Tầm xa hồng ngoại: 15-20m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.6/6mm; Nguồn: 12V -2A Metal Case ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO DO3350V

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X35 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-35m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.5-8mm; 3 Axis Adjustment Lens: 3.5-8mm; Plastic Case Nguồn: 12V -2A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO DO6350V

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600 TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X35 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-35m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 4mm; 3 Axis Adjustment Plastic Case Nguồn: 12V -2A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO ID8240

Chip: 1/3 Sony Exview HAD II CCD(960H); Effio Độ phân giải: 700TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X24 IR; Tầm xa hồng ngoại: 15-20m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.6mm. Nguồn: 12V -2A Plastic Case ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO ID8420V

Chip: 1/3 Sony Exview HAD II CCD(960H); Effio Độ phân giải: 700TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X42 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-30m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.5-8mm; Nguồn: 12V -2A Metal Case ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO DO6350

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600 TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X35 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-35m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 4mm; 3 Axis Adjustment Plastic Case Nguồn: 12V -2A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO ID6420V

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X42 IR; Tầm xa hồng ngoại: 25-30m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.5-8mm; Nguồn: 12V -2A Vỏ kim loại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát AIVICO ID6241

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: ¢5X24 IR; Tầm xa hồng ngoại: 15-20m; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.6/6mm; Nguồn: 12V -2A Metal Case ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera ngụy trang AIVICO HI6001

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600 TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: 0; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.7mm Pinhole; Plastic Case Nguồn: 12V -1A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera ngụy trang AIVICO SP3000

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: 0; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 2.8mm; Plastic Case Nguồn: 12V -1A Lắp cho thang máy, Vỏ Inox sần ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera ngụy trang AIVICO HI3002

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: 0; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.6mm Nhìn bên ngoài như 1 chiếc Gương phong thủy, nhưng thực chất lại là 1 camera Nguồn: 12V -1A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera ngụy trang AIVICO BU3001

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: 0; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.7mm Pinhole; Plastic Case Nguồn: 12V -1A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera ngụy trang AIVICO MI3000-3.7

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: 0; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.7mm Pinhole; Nguồn: 12V -1A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera ngụy trang AIVICO HI3000

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: 0; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.7mm Pinhole; Plastic Case Nguồn: 12V -1A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera ngụy trang AIVICO HI3001

Chip: 1/3 Sony Super HAD II CCD Độ phân giải: 420TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: 0; Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.7mm Pinhole; Plastic Case Nguồn: 12V -1A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera ngụy trang AIVICO HI6000

Chip: 1/3 High Res.CCD,Effio DSP(4127+2365) Độ phân giải: 600 TV Lines Số lượng bóng hồng ngoại: 0. Độ nhạy sáng: 0Lux; Độ dài thấu kính: 3.7mm Pinhole; Plastic Case Nguồn: 12V -1A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera SUPER-LED ID601HO

Chế độ Day & Night Ống lens : 4mm Độ phân giải : 600TVL Điện áp (DC9-20V) Hỗ trợ đèn Flash thứ 3, công suất cao Hồng ngoại khoảng 25 tới 30m Chống bụi,chống nước, chống sốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera SUPER-LED ID301HO

Chế độ Day & Night Ống lens : 4mm Độ phân giải : 600TVL Điện áp (DC9-20V) Hỗ trợ đèn Flash thứ 3, công suất cao Hồng ngoại khoảng 25 tới 30m Chống bụi,chống nước, chống sốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MEGA-PIXEL IP CAMERA IB2M840-IP

Chip: 5.0 Megapixel 1/2.5” CMOS Độ phân giải: 2.0 Megapixel IR LED:¢5X84IR; IR distance:50-70m 5.0 Megapixel 1/2.5”CMOS,dual core 32bit DSP IR cut filter with auto switch,Color 0.6Lux B/W 0.08 Lux ACC encoding/decoding standard, support vedio/audio ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MEGA-PIXEL IP CAMERA IB1M840-IP

Chip: 5.0 Megapixel 1/2.5” CMOS Độ phân giải: 1.3 Megapixel IR LED:¢5X84IR; IR distance:50-70m 5.0 Megapixel 1/2.5”CMOS,dual core 32bit DSP IR cut filter with auto switch,Color 0.6Lux B/W 0.08 Lux ACC encoding/decoding standard, support vedio/audio ...

0

Bảo hành : 12 tháng

WIDE DYNAMIC RANGE CAMERA BO7002-WD

1/3 Sony Super HAD CCD II Độ phân giải 650TVL Tự động cân chỉnh ánh sáng Độ phản xạ ánh sáng thấp (0.0001 Lux) Chất lượng hình ảnh rõ nét trong bóng tối Phát hiện chuyển động, có chế độ bảo mật OSD đơn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

STAR-LIGHT CAMERA BO6002-A

1/3 Sony Super HAD CCD II Độ phân giải 600TVL Tự động cân chỉnh ánh sáng Độ phản xạ ánh sáng thấp (0.0001 Lux) Chất lượng hình ảnh rõ nét trong bóng tối Phát hiện chuyển động, có chế độ bảo mật OSD đơn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Aivico BO2M03-SDI

2.1 Mega Pixel Resolution1/3" Panasonic CMOS Sensor(MN34041)H.264 Dual Stream Real Time Video Compression1080p(1920x1080)@30/25fpsDSP eyenix EN773ASupport WDR,3D-DNR;DefogDC12&AC24V Dual Voltage ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Aivico IB2M840-SDI

2.1 Mega Pixel;1/3"Panasonic CMOSSensor(MN34041); OSD; ICR;1944(H) x 1092(V)DSP eyenix EN773ASupport WDR,3D-DNR;Defog 1080p(1920x1080)@30/25fpsIR Led: ¢5X84 IR;IR Distance: 60-80m;Standard Lens: 6mmDC12V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Aivico IB2M10H0-SDI

2.1 Mega Pixel;1/3" Panasonic CMOS Sensor(MN34041); OSD; ICR;1944(H) x 1092(V)DSP eyenix EN773ASupport WDR,3D-DNR;Defog 1080p(1920x1080)@30/25fpsIR LED:10PCS Super-LEDIR Distance: 40-70m;Standard Lens: 6mm;DC12V ...

5800000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Aivico IB2M03H0-SDI

2.1 Mega Pixel;1/3" Panasonic CMOS Sensor(MN34041); OSD; ICR;1944(H) x 1092(V)DSP eyenix EN773ASupport WDR,3D-DNR;Defog 1080p(1920x1080)@30/25fpsIR LED:3PCS Super-LEDIR Distance: 40-70m;Standard Lens: 6mm;DC12V ...

5900000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Aivico IB2M423-SDI

2.1 Mega Pixel;1/3" Panasonic CMOS Sensor(MN34041); OSD; ICR;1944(H) x 1092(V)DSP eyenix EN773ASupport WDR,3D-DNR;Defog 1080p(1920x1080)@30/25fpsIR Led: ¢5X42 IR;IR Distance: 25-30m;Standard Lens: 6mmDC12V ...

5150000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Aivico ID2M421-SDI

2.1 Mega Pixel;1/3" Panasonic CMOS Sensor(MN34041); OSD; ICR;1944(H) x 1092(V)DSP eyenix EN773ASupport WDR,3D-DNR;Defog 1080p(1920x1080)@30/25fpsIR Led: ¢5X42 IR;IR Distance: 25-30m;Standard Lens: 6mmDC12V ...

5100000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Aivico DO2M006-SDI

2.1 Mega Pixel;1/3" Panasonic CMOS Sensor(MN34041); OSD; 1944(H) x 1092(V)DSP eyenix EN773ASupport WDR,3D-DNR;Defog 1080p(1920x1080)@30/25fpsStandard Lens: 6mmDC12V ...

4400000

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội