Camera eView

(86)
Xem dạng lưới

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2224

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2224 –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 480 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 20m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      24 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

1030000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2224H

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2224H –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 560 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 20m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      24 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

1575000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2224U

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2224U –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 600 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 20m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      24 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

2248000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2548

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2548 –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 480 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

1110000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2548H

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2548H –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 560 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

1670000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2548U

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2548U –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 600 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

2320000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2648

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2648 –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 480 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

1120000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2648H

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2648H –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 560 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

1670000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2648U

Camera cầu hồng ngoại eView IRD2648U –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 600 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

2320000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView IRD3024

Camera cầu hồng ngoại eView IRD3024 –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 480 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 20m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      24 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

1155000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView IRD3024U

Camera cầu hồng ngoại eView IRD3024U –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 600 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 20m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      24 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

2360000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView BM2048

Camera cầu hồng ngoại eView BM2048 –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 480 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

1375000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView BM2048H

Camera cầu hồng ngoại eView BM2048H –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 560 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

1900000

Bảo hành : 12 tháng

Camera cầu hồng ngoại eView BM2048U

Camera cầu hồng ngoại eView BM2048U –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD. –      Độ phân giải: 600 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR ON). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm. –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ với cảm biến ...

2615000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại eView IR1036

Camera thân hồng ngoại eView IR1036 –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD, Color Kill. –      Độ phân giải: 480 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR On). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm –      36 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ ...

1210000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại eView IR1036U

Camera thân hồng ngoại eView IR1036U –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD, Color Kill. –      Độ phân giải: 600 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR On). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm –      36 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ ...

2435000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại eView IR2148

Camera thân hồng ngoại eView IR2148 –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD, Color Kill. –      Độ phân giải: 480 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR On). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ ...

1340000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại eView IR2148H

Camera thân hồng ngoại eView IR2148H –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD, Color Kill. –      Độ phân giải: 560 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR On). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ ...

1860000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại eView IR2148U

Camera thân hồng ngoại eView IR2148U –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD, Color Kill. –      Độ phân giải: 600 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 25m (IR On). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm –      48 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ ...

2530000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại eView WH2036

Camera thân hồng ngoại eView WH2036 –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD, Color Kill. –      Độ phân giải: 480 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 20m (IR On). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm –      36 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ ...

1376000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại eView WH2036H

Camera thân hồng ngoại eView WH2036H –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD, Color Kill. –      Độ phân giải: 560 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 20m (IR On). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm –      36 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ ...

1900000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại eView WH2036U

Camera thân hồng ngoại eView WH2036U –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD, Color Kill. –      Độ phân giải: 600 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 20m (IR On). –      Ống kính chuẩn: 3.6mm –      36 đèn IR LED, góc chiếu sáng 60 độ ...

2615000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại eView LH1612H

Camera thân hồng ngoại eView LH1612H –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD, Color Kill. –      Độ phân giải: 560 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 50m (IR On). –      Ống kính chuẩn: 6.0mm –      6 đèn IR LED công suất lớn, góc chiếu ...

2900000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại eView LH1612U

Camera thân hồng ngoại eView LH1612U –      Cảm biến hình ảnh 1/3” Sony Super HAD CCD, Color Kill. –      Độ phân giải: 600 TV Lines –      Độ nhạy sáng: 0 Lux tại 50m (IR On). –      Ống kính chuẩn: 6.0mm –      6 đèn IR LED công suất lớn, góc chiếu ...

3730000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh H.264 eView H2104

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh H.264 eView H2104 –     Đầu ghi hình 4 kênh H.264 Pentaplex –     Tốc độ hiển thị: 100fps Full D1, tốc độ ghi hình: 100fps Full CIF. –     Chuẩn nén H.264 mới nhất, xem qua mạng (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari) rất ...

2790000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh H.264 eView H2304

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh H.264 eView H2304 –     Đầu ghi hình 4 kênh H.264 Pentaplex –     Tốc độ hiển thị: 100fps Full D1, tốc độ ghi hình: 100fps Full CIF. –     Chuẩn nén H.264 mới nhất, xem qua mạng (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari) rất ...

3050000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh H.264 eView H7204

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh H.264 eView H7204 –     Đầu ghi hình 4 kênh H.264 Pentaplex –     Tốc độ hiển thị: 100fps, tốc độ ghi hình: 100fps. –     Chuẩn nén H.264 mới nhất, xem qua mạng (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari) rất nhanh. –     ...

3360000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh H.264 eView H2308

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh H.264 eView H2308 –     Đầu ghi hình 8 kênh H.264 Pentaplex –     Tốc độ hiển thị: 200fps Full D1, tốc độ ghi hình: 200fps Full CIF. –     Chuẩn nén H.264 mới nhất, xem qua mạng (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari) rất ...

4400000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh H.264 EVIEW H7208

Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh H.264 EVIEW H7208 –     Đầu ghi hình 8 kênh H.264 Pentaplex –     Tốc độ hiển thị 200fps, tốc độ ghi hình: 200fps. –     Chuẩn nén H.264 mới nhất, xem qua mạng (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari) rất nhanh. –     Thực ...

4400000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh H.264 eView H7316

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh H.264 eView H7316 –     Đầu ghi hình 16 kênh H.264 Pentaplex –     Hiển thị và ghi thời gian thực cho tất cả các kênh –     Tốc độ hiển thị 400fps, tốc độ ghi hình: 400fps. –     Chuẩn nén H.264 mới nhất, xem qua mạng ...

7500000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NPD03

Camera IP cầu ống kính cố định, gắn trong nhà1/4"CMOS sensorĐộ phân giải 0.3 MegaPixelMainStream 640x480, SubStream 320x240Ống kính chuẩn 6mmĐộ nhạy sáng 0.6lux (Color), 0.08lux (B/W)Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamNetwork: RJ45, 10 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NPD13

Camera IP cầu ống kính cố định, gắn trong nhà1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-14fps, 1080x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.7mm MegaPixelĐộ nhạy sáng 0.6lux (Color), 0.08lux (B/W)Chuẩn nén H.264 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NB03-S

Camera IP cầu ống kính cố định, gắn trong nhà1/4"CMOS sensorĐộ phân giải 0.3 MegaPixelMainStream 640x480, SubStream 320x240Độ nhạy sáng 0.6lux (Color), 0.08lux (B/W)Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamNetwork: RJ45, 10/100M, hỗ trợ RTSP ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NB13-S

Camera IP cầu ống kính cố định, gắn trong nhà1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-14fps, 1080x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsĐộ nhạy sáng 0.6lux (Color), 0.08lux (B/W)Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NB20-S

Camera IP cầu ống kính cố định, gắn trong nhà'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1080x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsĐộ nhạy sáng 0.6lux (Color), 0.08lux (B/W)Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NB03-WS

Camera IP cầu ống kính cố định, gắn trong nhà'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1080x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsĐộ nhạy sáng 0.6lux (Color), 0.08lux (B/W)Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWD13

Camera IP cầu ống kính thay đổi, gắn ngoài trờ'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-14fps, 1080x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.5-16mm MegaPixelĐộ nhạy sáng 0.6lux (Color), 0.08lux (B/W)Chuẩn nén H ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWD20

Camera IP cầu ống kính thay đổi, gắn ngoài trờ'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1080x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.5-16mm MegaPixelĐộ nhạy sáng 0.6lux (Color), 0.08lux (B/W)Chuẩn nén H ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NLE03IR

Camera IP cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/4"CMOS sensorĐộ phân giải 0.3 MegaPixelMainStream 640x480, SubStream 320x240Ống kính chuẩn 6mm24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 15m (IR on)Chuẩn nén H.264 Main ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NLE13IR

Camera IP cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.7mm MegaPixel24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NJD13IR

Camera IP cầu hồng ngoại ống kính thay đổi, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.5-16mm MegaPixel30 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NJD20IR

Camera IP cầu hồng ngoại ống kính thay đổi, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.5-16mm MegaPixel30 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWS03IR

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/4"CMOS sensorĐộ phân giải 0.3 MegaPixelMainStream 640x480, SubStream 320x240Ống kính chuẩn 6mm36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 20m (IR on)Chuẩn nén H.264 Main ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWS13IR

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.7mm MegaPixel36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWS13IR-W

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.7mm MegaPixel36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWS20IR-S

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.7mm MegaPixel36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NCR13IR

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 4.3mm MegaPixel2 đèn IR CUP LED (High Power) với cảm biến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NCR20IR

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 4.3mm MegaPixel2 đèn IR CUP LED (High Power) với cảm biến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội