Camera iTech

(150)
Xem dạng lưới

Camera iTech IT-702TZ120

- Camera thân lớn hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø8×38pcs tầm nhìn trong đêm 120M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 8-20mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-IT-702T53

- Camera thân lớn hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø8×56pcs tầm nhìn trong đêm 50M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 8mm (Option: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-702TZ52

- Camera thân lớn hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø5×36pcs tầm nhìn trong đêm 40M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 4-9mm Manual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-702TZ60

- Camera thân lớn hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø5×72pcs tầm nhìn trong đêm 60M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 4-9mm Manual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-702TZ31

- Camera thân lớn hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø5×42pcs tầm nhìn trong đêm 40M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 4-9mm Manual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-702TZ40

- Camera thân lớn hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø5×42pcs tầm nhìn trong đêm 40M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 4-9mm Manual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-702T50

- Camera thân lớn hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø8×36pcs tầm nhìn trong đêm 50M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 8mm (Option: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-702T34

- Camera thân lớn hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø5×36pcs tầm nhìn trong đêm 30M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 6mm (Option: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-702T28

- Camera thân nhỏ hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø5×24pcs tầm nhìn trong đêm 20M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 3.6mm (Option ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-702T27

- Camera thân nhỏ hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø5×24pcs tầm nhìn trong đêm 20M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 3.6mm (Option ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-702T40

- Camera thân lớn hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø8×36pcs tầm nhìn trong đêm 40M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×08(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 3.6mm (Option: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân nhỏ hồng ngoại i-Tech IT-506T28

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines B/W Mode: 0.00Lux/F2.0, 600TV Lines ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân nhỏ hồng ngoại i-Tech IT-602T28

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 3.6mm (Option: 4/6/8mm) Nguồn: DC12V/350mA Kích thước: 162(W)×72(H)×69(D)mm Cân nặng: 600g ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-702TN20

- Camera thân nhỏ hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø5×24pcs tầm nhìn trong đêm 20M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 3.6mm (Option ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân nhỏ hồng ngoại i-Tech IT-506T27

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines B/W Mode: 0.00Lux/F2.0, 600TV Lines ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân nhỏ hồng ngoại i-Tech IT-602T27

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 3.6mm (Option: 4/6/8mm) Nguồn: DC12V/350mA Kích thước: 175(W)×124(H)×83(D)mm Cân nặng: 400g ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-702TN24

- Camera thân nhỏ hồng ngoại - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines - Đèn Led: ø5×24pcs tầm nhìn trong đêm 20M - Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 3.6mm (Option ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân nhỏ hồng ngoại i-Tech IT-506T25

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines B/W Mode: 0.00Lux/F2.0, 600TV Lines ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT506TZ120

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø8×38pcs tầm nhìn trong đêm 120M - MODEL: IT-506TZ120 - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines - Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC - Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines - B ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân nhỏ hồng ngoại i-Tech IT-602T25

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 3.6mm (Option: 4/6/8mm) Nguồn: DC12V/350mA Kích thước: 56(W)×108(H)×51(D)mm Cân nặng: 600g ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT602TZ120

MODEL: IT-602TZ120 - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines - Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 8-20mm Manual Zoom Lens - Nguồn: DC12V/1000mA - Kích thước: 230(W) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân nhỏ hồng ngoại i-Tech IT-506TN20

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines B/W Mode: 0.00Lux/F2.0, 600TV Lines ...

1650000

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT506T53

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø8×56pcs tầm nhìn trong đêm 50M - MODEL: IT-506T53 - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines - Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC - Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines - B/W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân nhỏ hồng ngoại i-Tech IT-602TN20

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux.F2.0 B/W Ống kính: 3.6mm (Option: 4/6/8mm) Nguồn: DC12V/350mA Kích thước: 86(W)×60(H)×55(D)mm Cân nặng: 400g ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-602T53

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø8×56pcs tầm nhìn trong đêm 50M - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines - Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 8mm (Option: 4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT- 506TZ52

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø5×36pcs tầm nhìn trong đêm 40M - MODEL: IT-506TZ52 - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines - Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC - Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines - B/W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân nhỏ hồng ngoại i-Tech IT-506TN24

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines Điểm ảnh: 768(H)×494(V) PAL/752(H)×582(V) NTSC Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines B/W Mode: 0.00Lux/F2.0, 600TV Lines ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT-602TZ52

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø5×36pcs tầm nhìn trong đêm 40M - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines - Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 4-9mm Manual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân nhỏ hồng ngoại i-Tech IT-602TN24

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 3.6mm (Option: 4/6/8mm) Nguồn: DC12V/350mA Kích thước: 228(W)×97(H)×82(D)mm Cân nặng: 550g ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Dome hồng ngoại i-Tech IT-702DN24

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines Đèn Led: ø5×24pcs tầm nhìn trong đêm 25M Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 3.6mm (Option: 4/6/8mm) Nguồn: DC12V/350mA Kích ...

1950000

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT506TZ60

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø5×72pcs tầm nhìn trong đêm 60M - MODEL: IT-506TZ60 - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines - Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC - Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines - B/W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT- 602TZ60

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø5×72pcs tầm nhìn trong đêm 60M - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines - Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 4-9mm Manual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Dome i-Tech IT-702DZ

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 4-9mm Manual Zoom Lens Nguồn: DC12V/350mA Kích thước: ø149×99(H)mm Cân nặng: 600g ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT506TZ31

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø5×42pcs tầm nhìn trong đêm 40M - MODEL: IT-506TZ31 - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines - Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC - Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines - B/W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Dome hồng ngoại i-Tech IT-702DZ22

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines Đèn Led: ø5×24pcs tầm nhìn trong đêm 20M Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 4-9mm Manual Zoom Lens Nguồn: DC12V/350mA Kích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT602TZ31

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø5×42pcs tầm nhìn trong đêm 40M - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines - Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 4-9mm Manual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Dome hồng ngoại i-Tech IT-702DZ31

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines Đèn Led: ø5×36pcs tầm nhìn trong đêm 30M Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 4-9mm Manual Zoom Lens Nguồn: DC12V/350mA Kích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Dome hồng ngoại i-Tech IT-702DS22

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines Đèn Led: ø5×24pcs tầm nhìn trong đêm 20M Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 3.6mm (Option: 4/6/8mm) Nguồn: DC12V/350mA Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT506TZ40

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø5×42pcs tầm nhìn trong đêm 40M - MODEL: IT-506TZ40 - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines - Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC - Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines - B/W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT602TZ40

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø5×42pcs tầm nhìn trong đêm 40M - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines - Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 4-9mm Manual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT506T50

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø8×36pcs tầm nhìn trong đêm 50M - MODEL: IT-506T50 - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines - Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC - Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines - B/W ...

2000000

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT602T50

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø8×36pcs tầm nhìn trong đêm 50M - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines - Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 8mm (Option: 4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT506T34

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø5×36pcs tầm nhìn trong đêm 30M - MODEL: IT-506T34 - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines - Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC - Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines - B/W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Dome hồng ngoại i-Tech IT-702DS30

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines Đèn Led: ø5×42pcs tầm nhìn trong đêm 30M Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 3.6mm (Option: 4/6/8mm) Nguồn: DC12V/350mA Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT602T34

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø5×36pcs tầm nhìn trong đêm 30M - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 650TV Lines - Điểm ảnh: 795(H)×596(V) PAL/811(H)×508(V) NTSC - Độ nhạy sáng: 0.002Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W - Ống kính: 6mm (Option: 4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Dome hồng ngoại i-Tech IT-702DS20

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines Đèn Led: ø5×24pcs tầm nhìn trong đêm 20M Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 3.6mm (Option: 4/6/8mm) Nguồn: DC12V/350mA Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera iTech IT506T40

- Camera thân lớn hồng ngoại - Đèn Led: ø8×36pcs tầm nhìn trong đêm 40M - MODEL: IT-506T40 - Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 580TV Lines - Điểm ảnh: 752(H)×582(V) PAL/768(H)×494(V) NTSC - Độ nhạy sáng: Color Mode: 0.002Lux/F2.0, 580TV Lines - B/W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Dome hồng ngoại i-Tech IT-702DN20

Cảm biến hình ảnh: Color 1/3" SONY 700TV Lines Đèn Led: ø5×24pcs tầm nhìn trong đêm 20M Điểm ảnh: 1020(H)×596(V) PAL/1020(H)×508(V) NTSC Độ nhạy sáng: 0.001Lux/F2.0(Color)0.00Lux/F2.0 B/W Ống kính: 3.6mm (Option: 4/6/8mm) Nguồn: DC12V/350mA Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội