Camera Coretek

(55)
Xem dạng lưới

Camera Coretek JP-950DWRP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : IR Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f6~50mm Varifocal Lens 20 Units HYBRID IR LEDs OSD, Digital WDR, SENS-UP(X128), 3D-DNR, HSBLC, BUILT-IN ...

8602000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek JP-S609P-M1

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : IR Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 550 TV lines Đặc điểm khác : f4~9mm Varifocal Lens 30 Units HYBRID IR LEDs OSD, DNR, REMOTE CONTROL, BUILT-IN FAN Xuất xứ : Hàn Quốc ...

5244000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek MAK-4202P-6B

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Bullet Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f6mm Board Lens 42 Units IR LEDs AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2691000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek MAK-6002P-6B

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Bullet Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f6mm Board Lens 60Units IR LEDs AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2829000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek MAK-3603P-M1

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Bullet Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC / 24VAC Độ phân giải : 420 TV lines Xuất xứ : Hàn Quốc ...

4025000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ADN-P416P-A2

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony Hi-res CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~11mm Auto Iris Lens 48 Units IR LEDs 3AXIS, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, ...

5221000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ADN-P406P-A2

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony Hi-res CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~11mm Auto Iris Lens 3AXIS, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, W/ REMOTE ...

4899000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ADN-P412P-36B

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board Lens 48 Units IR LEDs AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2100000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ADN-P402P-36B

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board Lens AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2392000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101RP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sharp CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens 24 Units IR LEDs AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1380000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101RP (SO4)

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens 24 Units IR LEDs AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1679000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101RP (SO3)

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens 24 Units IR LEDs AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1794000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sharp CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1265000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101P (SO4)

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1265000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101P (SO3)

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1449000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-102RP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sharp CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens 24 Units IR LEDs AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1587000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-102RP (SO4)

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens 24 Units IR LEDs AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1817000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-200P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Box Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : CS MOUNT AGC, BLC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1817000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek PSN-S900N

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Box Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony Hi-res CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : CS MOUNT TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

4646000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek PSN-W900P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Box Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch H.R Color CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ nhạy sáng : 0.06 lux Độ phân giải : 550 TV lines Xuất xứ : Hàn Quốc ...

6187000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek PSN-S928MLP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Zoom Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~10 DC IRIS Motorized Zoom Lens 18 Units IR LEDs TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, ...

7061000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek JPT-S928MLP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Zoom Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~10 DC IRIS Motorized Zoom Lens 30 Units IR LEDs TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, ...

8579000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek MAK-S928MLP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Zoom Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~10 DC IRIS Motorized Zoom Lens 30 Units IR LEDs TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, ...

7475000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ADN-S928MLP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Zoom Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~10 DC IRIS Motorized Zoom Lens 30 Units IR LEDs TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, ...

7429000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ARG-S928MLP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Zoom Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~10 DC IRIS Motorized Zoom Lens 30 Units IR LEDs TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, ...

7429000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek APO-501P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm Board Lens Digital Day&Night, 3AXIS Vandalproof, AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2829000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek APO-502P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm Board Lens Digital Day&Night, 3AXIS Vandalproof, AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2829000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek APO-503P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm Board Lens Digital Day&Night, 3AXIS Vandalproof, AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2829000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek STX-202N/P-37P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Hidden Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.7mm Pinhole Lens Digital Day&Night, AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2507000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek STX-202N/P-36B

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm Board Lens 12 IR LEDs AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2484000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek PIR-202P

Hãng sản xuất : CORETEK Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm Board Lens W/O PIR SENSOR, AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1656000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek SAT-1800P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Độ zoom kỹ thuật số : 12x Độ zoom quang học : 18x Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Ex-View CCD Điện áp sử dụng : 24VDC Độ nhạy sáng : 0.02 Độ phân giải : 480 TV lines Kích thước (mm) : 214 x 260mm Trọng lượng (g ...

30521000

Bảo hành : 12 tháng

Coretek bộ nguồn cctv tập trung PS-0905

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Nguồn Tính năng : bộ nguồn tập trung giúp cho hệ thống cctv đơn giản và ổn đinh hơn, có thể cung cấp cho 9 camera. điện áp : 12vdc dòng điện : 7.5 A công suất : 90 W ...

1472000

Bảo hành : 12 tháng

Coretek bộ nguồn cctv tập trung PS-1815A

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Nguồn Tính năng : bộ nguồn tập trung giúp cho hệ thống nguồn cctv trở nên đơn giản và ổn định hơn. có thể cung cấp cho 18 camera điện áp : 12VDC dòng điện : 15A công suất : 145 W ...

2392000

Bảo hành : 12 tháng

Coretek power adaptor PS-0405A

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Adaptor Tính năng : nguồn adaptor tập trung có thể cung cấp cho 4 camera.Giúp cho hệ thống cctv của bạn trở nên ổn định và đơn giản hơn ...

575000

Bảo hành : 12 tháng

Coretek Key Board for Speed Dome

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Bàn phím điều khiển ...

9798000

Bảo hành : 12 tháng

Coretek chân đế ST-N2

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Chân đế ...

138000

Bảo hành : 12 tháng

Coretek chân đế ST-F01

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Chân đế ...

276000

Bảo hành : 12 tháng

Coretek Video cable 10m

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Cap Tính năng : Video cable with power cable, copper,15*0.16,al/mg 64*0.12, black pvc,OD3.5 ...

253000

Bảo hành : 12 tháng

Coretek Video cable 20m

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Cap Tính năng : Video cable with power cable, copper,15*0.16,al/mg 64*0.12, black pvc,OD3.5 ...

322000

Bảo hành : 12 tháng

Coretek Video cable 30m

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Cap Tính năng : Video cable with power cable, copper,15*0.16,al/mg 64*0.12, black pvc,OD3.5 ...

414000

Bảo hành : 12 tháng

Coretek Video cable 40m

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Cap Tính năng : Video cable with power cable, copper,15*0.16,al/mg 64*0.12, black pvc,OD3.5 ...

598000

Bảo hành : 12 tháng

Coretek Coaxial cable 150m

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Cap ...

2047000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu ghi Coretek BXS 7416V

Hãng sản xuất : CORETEK Số kênh : 16 kênh Kết nối : • USB Tính năng : • - • Pre-alarm Recording • Remote Independent Operation Xuất xứ : Korea ...

11500000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu ghi Coretek BXS 7408

Hãng sản xuất : CORETEK Số kênh : 8 kênh Kết nối : • USB Tính năng : • - • Remote Independent Operation Xuất xứ : Korea ...

9430000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân Coretek PSN-800P

Cảm biến hình 1/3" SONY HIRES CCD Độ phân giải 600TV Lines Ống kính CS MOUNT Ngày và đêm Điều khiển RS485 Điện áp 12V DC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại Coretek EC-125RP (SO3)

Cảm biến hình 1/3" SONY CCD Độ phân giải 550TV Line Tiêu cự ống kính 3.6mm board Lens, Điện áp sử dụng 12V DC Số hồng ngoại 24 ,tầm xa 20m ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Camera dome hồng ngoại Coretek ADN-P415P-36B

Cảm biến hình 1/3" SONY CCD  Độ phân giải 550TV Lines  Tiêu cự ống kính 3.6mm bard Lens  Điện áp sử dụng 12V DC  Số đèn hồng ngoại 48 LEDs, tự điều chỉnh độ rõ,  Xoay được 3 theo 3 trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội