Camera Coretek

(55)
Xem dạng lưới

Camera Coretek JP-950DWRP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : IR Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f6~50mm Varifocal Lens 20 Units HYBRID IR LEDs OSD, Digital WDR, SENS-UP(X128), 3D-DNR, HSBLC, BUILT-IN ...

8041000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek JP-S609P-M1

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : IR Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 550 TV lines Đặc điểm khác : f4~9mm Varifocal Lens 30 Units HYBRID IR LEDs OSD, DNR, REMOTE CONTROL, BUILT-IN FAN Xuất xứ : Hàn Quốc ...

4902000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek MAK-4202P-6B

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Bullet Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f6mm Board Lens 42 Units IR LEDs AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2515500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek MAK-6002P-6B

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Bullet Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f6mm Board Lens 60Units IR LEDs AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2644500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek MAK-3603P-M1

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Bullet Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC / 24VAC Độ phân giải : 420 TV lines Xuất xứ : Hàn Quốc ...

3762500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ADN-P416P-A2

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony Hi-res CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~11mm Auto Iris Lens 48 Units IR LEDs 3AXIS, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, ...

4880500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ADN-P406P-A2

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony Hi-res CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~11mm Auto Iris Lens 3AXIS, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, W/ REMOTE ...

4579500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ADN-P412P-36B

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board Lens 48 Units IR LEDs AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2100000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ADN-P402P-36B

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board Lens AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2236000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101RP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sharp CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens 24 Units IR LEDs AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1290000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101RP (SO4)

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens 24 Units IR LEDs AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1569500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101RP (SO3)

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens 24 Units IR LEDs AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1677000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sharp CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1182500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101P (SO4)

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1182500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-101P (SO3)

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens AGC, 3 AXIS Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1354500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-102RP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sharp CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens 24 Units IR LEDs AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1483500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-102RP (SO4)

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm board lens 24 Units IR LEDs AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1698500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek EC-200P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Box Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : CS MOUNT AGC, BLC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1698500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek PSN-S900N

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Box Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony Hi-res CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : CS MOUNT TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

4343000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek PSN-W900P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Box Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch H.R Color CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ nhạy sáng : 0.06 lux Độ phân giải : 550 TV lines Xuất xứ : Hàn Quốc ...

5783500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek PSN-S928MLP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Zoom Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~10 DC IRIS Motorized Zoom Lens 18 Units IR LEDs TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, ...

6600500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek JPT-S928MLP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Zoom Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~10 DC IRIS Motorized Zoom Lens 30 Units IR LEDs TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, ...

8019500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek MAK-S928MLP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Zoom Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~10 DC IRIS Motorized Zoom Lens 30 Units IR LEDs TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, ...

6987500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ADN-S928MLP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Zoom Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~10 DC IRIS Motorized Zoom Lens 30 Units IR LEDs TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, ...

6944500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek ARG-S928MLP

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Zoom Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 650 TV lines Đặc điểm khác : f2.8~10 DC IRIS Motorized Zoom Lens 30 Units IR LEDs TDN, OSD, Digital WDR, SENS-UP(X256), 3D-DNR, HSBLC, ...

6944500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek APO-501P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm Board Lens Digital Day&Night, 3AXIS Vandalproof, AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2644500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek APO-502P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm Board Lens Digital Day&Night, 3AXIS Vandalproof, AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2644500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek APO-503P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm Board Lens Digital Day&Night, 3AXIS Vandalproof, AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2644500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek STX-202N/P-37P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Hidden Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.7mm Pinhole Lens Digital Day&Night, AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2343500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek STX-202N/P-36B

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm Board Lens 12 IR LEDs AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

2322000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek PIR-202P

Hãng sản xuất : CORETEK Cảm biến hình ảnh : 1/3-inch Sony CCD Điện áp sử dụng : 12VDC Độ phân giải : 420 TV lines Đặc điểm khác : f3.6mm Board Lens W/O PIR SENSOR, AGC Xuất xứ : Hàn Quốc ...

1548000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Coretek SAT-1800P

Hãng sản xuất : CORETEK Loại : Dome Camera Độ zoom kỹ thuật số : 12x Độ zoom quang học : 18x Cảm biến hình ảnh : 1/4-inch Ex-View CCD Điện áp sử dụng : 24VDC Độ nhạy sáng : 0.02 Độ phân giải : 480 TV lines Kích thước (mm) : 214 x 260mm Trọng lượng (g ...

28530500

Bảo hành : 12 tháng

12
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân
Được quan tâm