Camera áp trần

(12)
Xem dạng lưới

Camera áp trần D3W-32S

MÃ SẢN PHẨM                      D3W-32S HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492(V)/PAL: 500(H)X582(V) ...

850000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần D3W-300

MÃ SẢN PHẨM          D3W-300 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492(V)/PAL: 500(H)X582(V) ĐỘ SÁNG ...

1200000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần D3W-300H

Kiểu camera Camera bán cầu gắn trần MÃ SẢN PHẨM          D3W-300 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 811(H)X508(V)/PAL: 795(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 768(H ...

2257500

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần màu hồng ngoại IR 23 LED PR-023

Kiểu camera Camera bán cầu gắn trần MÃ SẢN PHẨM                      PR-023 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC:537(H)X505(V)/PAL:537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC ...

1190000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần PR-223

DC12V-SONY+NEXT CHIP-420 TVL Camera 1/3" màu, 23 đèn hồng ngoại vỏ nhựa áp trần ...

1935000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần IR 23 LED PR-2305

Kiểu camera Camera bán cầu gắn trần MÃ SẢN PHẨM          PR-2305 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H ...

2042500

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP CR-023

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MÃ SẢN PHẨM                      CR-023 TV HỆ NTSC PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V) PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492 ...

1200000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 42 LEDS CR-4205

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MODEL           CR-4205 HỆ THỐNG    NTSC PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V) PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492(V) ...

1780000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Hồng ngoại GP IR 42 LEDS CR-4205H

Kiểu camera Camera Hồng Ngoại MODEL           CR-4205 HỆ THỐNG    NTSC PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 811(H)X508(V) PAL: 795(H)X596(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 768(H)X494(V) ...

1870500

Bảo hành : 12 tháng

Camera hồng ngoại áp trần IR 23 LED MR-2305

MÃ SẢN PHẨM          MR-2305 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: 537(H)X592(V) TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH HIỆU DỤNG NTSC: 510(H)X492(V)/PAL: 500(H)X582(V) ĐỘ SÁNG ...

1900000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần IR 30 LED VPR-3005

CAMERA ÁP TRẦN IR 30 LED VPR-3005 (PHÂN GIẢI CAO) CHỐNG VA ĐẬP Kiểu camera: Camera bán cầu gắn trần MÃ SẢN PHẨM          VPR-3005 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H ...

2250000

Bảo hành : 12 tháng

Camera áp trần VP-300

CAMERA ÁP TRẦN VP-300 (PHÂN GIẢI CAO) CHỐNG VA ĐẬP Kiểu camera: Camera bán cầu gắn trần MÃ SẢN PHẨM          VP-300 HỆ THỐNG    NTSC/PAL CẢM BIẾN ẢNH         1/3”INTERLINE Sony Super HAD IMAGE CCD TỔNG SỐ ĐIỂM ẢNH           NTSC: 537(H)X505(V)/PAL: ...

2090000

Bảo hành : 12 tháng