Máy giặt vắt công nghiệp Iron Horse

(8)
Xem dạng lưới

Máy giặt vắt công nghiệp 9kg Iron Horse IHE-20

Máy giặt vắt công nghiệp 9kg IRON HORSEModel: IHE-20Hãng sản xuất:  Iron Horse/ MỹNước sản xuất: Thái Lan- Năm sản xuất: Mới 100%- Công suất: 9 kg khô/mẻ (20 lb)- Có các chương trình giặt cố định hoặc có thể cài đặt  và thay đổi chương trình theo ý ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 13kg Iron Horse IHE-30

Máy giặt vắt công nghiệp 13,6kg Iron HorseModel: IHE-30Hãng sản xuất:  Iron Horse/ MỹNước sản xuất: Thái Lan- Năm sản xuất: Mới 100%- Công suất: 13,6 kg khô/mẻ (30 lb)- Có các chương trình giặt cố định hoặc có thể cài đặt  và thay đổi chương trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Iron Horse IHE-40

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Iron Horse Model: IHE-40Hãng sản xuất:  Iron Horse/ MỹNước sản xuất: Thái Lan- Năm sản xuất: Mới 100%- Công suất: 18 kg khô/mẻ (40 lb)- Có các chương trình giặt cố định hoặc có thể cài đặt  và thay đổi chương trình theo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Iron Horse IHE-60

Máy giặt vắt công nghiệp 27,2kg Iron Horse Model: IHE-60Hãng sản xuất:  Iron Horse/ MỹNước sản xuất: Thái Lan- Năm sản xuất: Mới 100%- Công suất: 27,2 kg khô/mẻ (60 lb)- Có các chương trình giặt cố định hoặc có thể cài đặt  và thay đổi chương trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Iron Horse IHE-80

Máy giặt vắt công nghiệp 36,3kg Iron Horse Model: IHE-80Hãng sản xuất:  Iron Horse/ MỹNước sản xuất: Thái Lan- Năm sản xuất: Mới 100%- Công suất: 36,3 kg khô/mẻ (80 lb)- Có các chương trình giặt cố định hoặc có thể cài đặt  và thay đổi chương trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 45kg Iron Horse IHE-100

Máy giặt vắt công nghiệp 45,3kg Iron HorseModel: IHE-100Hãng sản xuất:  Iron Horse/ MỹNước sản xuất: Thái Lan- Năm sản xuất: Mới 100%- Công suất: 45,3 kg khô/mẻ (100 lb)- Có các chương trình giặt cố định hoặc có thể cài đặt  và thay đổi chương trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 38.5kg Iron Horse IHI-85

Máy giặt vắt công nghiệp 38,6kg Iron Horse Model: IHI-85Hãng sản xuất:  Iron Horse/ MỹNước sản xuất: Thái Lan- Năm sản xuất: Mới 100%- Công suất: 38,5 kg khô/mẻ (80 lb)- Có các chương trình giặt cố định hoặc có thể cài đặt  và thay đổi chương trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 56.7kg Iron Horse IHI-125

Máy giặt vắt công nghiệp 56,7kg Iron Horse Model: IHI-125Hãng sản xuất:  Iron Horse/ MỹNước sản xuất: Thái Lan- Năm sản xuất: Mới 100%- Công suất: 56,7 kg khô/mẻ (80 lb)- Có các chương trình giặt cố định hoặc có thể cài đặt  và thay đổi chương trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội