Máy Giặt Công Nghiệp LACASA

(8)
Xem dạng lưới

Máy giặt vắt công nghiệp 60 kg LACASA MAQ2 - B60 - TC

Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ thấp 60kg Lacasa MAQ2 - B60 - TCModel: MAQ2 - B60 - TCHãng sản xuất: Lacasa/ Hoa KỳNước sản xuất: Tây Ban Nha- Đường kính lồng giặt: 1.048 mm- Độ sâu lồng giặt: 684 mm- Đường kính cửa: 560 mm- Thể tích lồng giặt: 600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 35 kg LACASA MAQ2 - B35 - TC

Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ thấp 35kg Lacasa MAQ2 - B35 - TCModel: MAQ2 - B35 - TCHãng sản xuất: Lacasa/ Hoa KỳNước sản xuất: Tây Ban Nha- Đường kính lồng giặt: 860 mm- Độ sâu lồng giặt: 602 mm- Đường kính cửa: 560 mm- Thể tích lồng giặt: 350 lít ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 25 kg LACASA MAQ2 - B25 - TC

Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ thấp 25kg Lacasa MAQ2 - B25 - TCModel: MAQ2 - B25 - TCHãng sản xuất: Lacasa/ Hoa KỳNước sản xuất: Tây Ban Nha- Đường kính lồng giặt: 770 mm- Độ sâu lồng giặt: 530 mm- Đường kính cửa: 373 mm- Thể tích lồng giặt: 250 lít ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 18 kg LACASA MAQ2 - B18 - TC

Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ thấp 18kg Lacasa MAQ2 - B18 - TCModel: MAQ2 - B18 - TCHãng sản xuất: Lacasa/ Hoa KỳNước sản xuất: Tây Ban Nha- Đường kính lồng giặt: 700 mm- Độ sâu lồng giặt: 470 mm- Đường kính cửa: 373 mm- Thể tích lồng giặt: 180 lít ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 14 kg LACASA MAQ2 - B14 - TC

Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ thấp 14kg Lacasa MAQ2 - B14 - TCModel: MAQ2 - B14 - TCHãng sản xuất: Lacasa/ Hoa KỳNước sản xuất: Tây Ban Nha- Đường kính lồng giặt: 620 mm- Độ sâu lồng giặt: 430 mm- Đường kính cửa: 373 mm- Thể tích lồng giặt: 130 lít ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 11 kg LACASA MAQ2 - B11 - TC

Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ thấp 11kg Lacasa MAQ2 - B11 - TCModel: MAQ2 - B11 - TCHãng sản xuất: Lacasa/ Hoa KỳNước sản xuất: Tây Ban Nha- Đường kính lồng giặt: 620 mm- Độ sâu lồng giặt: 330 mm- Đường kính cửa: 373 mm- Thể tích lồng giặt: 100 lít ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 14 kg LACASA MAQ2 - A14 - TC

Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ thấp 14kg Lacasa MAQ2 - A14 - TCModel: MAQ2 - A14 - TCHãng sản xuất: Lacasa/ Hoa KỳNước sản xuất: Tây Ban Nha- Đường kính lồng giặt: 620 mm- Độ sâu lồng giặt: 430 mm- Đường kính cửa: 290 mm- Thể tích lồng giặt: 130 lít ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 11 kg LACASA MAQ2 - A11 - TC

Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ thấp 11kg Lacasa MAQ2 - A11 - TCModel: MAQ2 - A11 - TCHãng sản xuất: Lacasa/ Hoa KỳNước sản xuất: Tây Ban Nha- Đường kính lồng giặt: 532 mm- Độ sâu lồng giặt: 425 mm- Đường kính cửa: 290 mm- Thể tích lồng giặt: 100 lít ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội