Máy Giặt Công Nghiệp ID Cleaning

(6)
Xem dạng lưới

Máy giặt vắt công nghiệp 120kg Drycleaning WX-120

Máy giặt vắt công nghiệp 120kg Italian Drycleaning WX-120Model: WX-120- Đường kính cửa: 620 mm- Đường kính lồng giặt: 1300 mm- Độ sâu lồng giặt: 915 mm- Dung tích nồng giặt: 1214 lít- Công suất điện động cơ: 7.5 kW- Nguồn điện cung cấp: 400VAC/3 pha ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 70kg Drycleaning WX-70

Máy giặt vắt công nghiệp 70kg Italian Drycleaning WX-70Model: WX-70- Đường kính cửa: 620 mm- Đường kính lồng giặt: 1070 mm- Độ sâu lồng giặt: 750 mm- Dung tích nồng giặt: 670 lít- Công suất điện động cơ: 4.0 kW- Nguồn điện cung cấp: 400VAC/3 pha/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 55kg Drycleaning WX-55

Máy giặt vắt công nghiệp 55kg Italian Drycleaning WX-55Model: WX-55- Đường kính cửa: 420 mm- Đường kính lồng giặt: 1070 mm- Độ sâu lồng giặt: 590 mm- Dung tích nồng giặt: 530 lít- Công suất điện tiêu thụ: 29.2 kW- Nguồn điện cung cấp: 400VAC/3 pha ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Drycleaning WX-35

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Italian Drycleaning WX-35Model: WX-35- Đường kính cửa: 420 mm- Đường kính lồng giặt: 900 mm- Độ sâu lồng giặt: 550 mm- Dung tích nồng giặt: 350 lít- Công suất điện tiêu thụ: 20.2 kW- Nguồn điện cung cấp: 400VAC/3 pha ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 21kg Drycleaning WX-22

Máy giặt vắt công nghiệp 21kg Italian Drycleaning WX-22Model: WX-22- Đường kính cửa: 420 mm- Đường kính lồng giặt: 710 mm- Độ sâu lồng giặt: 520 mm- Dung tích nồng giặt: 206 lít- Công suất điện tiêu thụ: 13.5 kW- Nguồn điện cung cấp: 400VAC/3 pha ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt công nghiệp 16kg Drycleaning WX-16

Máy giặt vắt công nghiệp 16kg Italian Drycleaning WX-16Model: WX-16- Đường kính cửa: 420 mm- Đường kính lồng giặt: 710 mm- Độ sâu lồng giặt: 405 mm- Dung tích nồng giặt: 160 lít- Công suất điện tiêu thụ: 10.5 kW- Nguồn điện cung cấp: 400VAC/3 pha ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội