Thiết bị giặt là

(2524)
Xem dạng lưới

Máy giặt Speed Queen 10.5kg SWNNX2

Máy giặt Speed Queen 10.5kg SWNNX2 Speed Queen nổi tiếng là thương hiệu hàng đầu tại Mỹ, chuyên sản xuất máy giặt sấy thương mại với chất lượng cao, tiết kiệm thời gian, hiệu quả cao mang lại điều tuyệt vời nhất cho người dùng ngay tại gia đình. Sản ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt khô công nghiệp AC 900

Máy giặt khô công nghiệp AC 900 - Máy giặt khô công nghiệp AC 900 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao tại các nhà ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt khô công nghiệp AC 600

Máy giặt khô công nghiệp AC 600 - Máy giặt khô công nghiệp AC 600 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao tại các nhà ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt khô công nghiệp AC 400

Máy giặt khô công nghiệp AC 400 - Máy giặt khô công nghiệp AC 400 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao tại các nhà ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt khô công nghiệp AC 300

Máy giặt khô công nghiệp AC 300 - Máy giặt khô công nghiệp AC 300 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao tại các nhà ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy công nghiệp SNID-150

Máy sấy công nghiệp SNID-150 - Máy sấy công nghiệp SNID-150 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hộ gia đình đến hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy công nghiệp SNID-120

Máy sấy công nghiệp SNID-120 - Máy sấy công nghiệp SNID-120 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hộ gia đình đến hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy công nghiệp SNID-100

Máy sấy công nghiệp SNID-100 - Máy sấy công nghiệp SNID-100 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hộ gia đình đến hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy công nghiệp SNID-80

Máy sấy công nghiệp SNID-80 - Máy sấy công nghiệp SNID-80 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hộ gia đình đến hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao tại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy công nghiệp SNID-55

Máy sấy công nghiệp SNID-55 - Máy sấy công nghiệp SNID-55 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hộ gia đình đến hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao tại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Mấy sấy công nghiệp SNID-45

Mấy sấy công nghiệp SNID-45 - Máy sấy công nghiệp SNID-45 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hộ gia đình đến hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao tại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy công nghiệp SNID-30

Máy sấy công nghiệp SNID-30 - Máy sấy công nghiệp SNID-30 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hộ gia đình đến hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao tại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy công nghiệp SNID-25

Máy sấy công nghiệp SNID-25 - Máy sấy công nghiệp SNID-25 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hộ gia đình đến hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao tại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy công nghiệp SNID-20

Máy sấy công nghiệp SNID-20 - Máy sấy công nghiệp SNID-20 thích hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hộ gia đình đến hệ thống giặt là công suất lớn tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy may, xưởng giặt phòng sạch công nghệ cao tại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt công nghiệp SNIW-150T

Máy giặt công nghiệp SNIW-150T - Máy giặt công nghiệp SNIW-150T thích hợp sử dụng cho xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, tiệm giặt là công nghiệp,  dịch vụ giặt là, cửa hàng giặt khô là hơi, dịch vụ giặt chăn,...Đặc điểm nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt công nghiệp SNIW-120T

Máy giặt công nghiệp SNIW-120T - Máy giặt công nghiệp SNIW-120T thích hợp sử dụng cho xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, tiệm giặt là công nghiệp, dịch vụ giặt là, cửa hàng giặt khô là hơi, dịch vụ giặt chăn,...Đặc điểm nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt công nghiệp SNIW-100T

Máy giặt công nghiệp SNIW-100T - Máy giặt công nghiệp SNIW-100T thích hợp sử dụng cho xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, tiệm giặt là công nghiệp,  dịch vụ giặt là, cửa hàng giặt khô là hơi, dịch vụ giặt chăn,...Đặc điểm nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt công nghiệp SNIW-70T

Máy giặt công nghiệp SNIW-70T - Máy giặt công nghiệp SNIW-70T thích hợp sử dụng cho xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, tiệm giặt là công nghiệp,  dịch vụ giặt là, cửa hàng giặt khô là hơi, dịch vụ giặt chăn,...Đặc điểm nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt công nghiệp SNIW-50T

Máy giặt công nghiệp SNIW-50T - Máy giặt công nghiệp SNIW-50T thích hợp sử dụng cho xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, tiệm giặt là công nghiệp,  dịch vụ giặt là, cửa hàng giặt khô là hơi, dịch vụ giặt chăn,...Đặc điểm nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt công nghiệp SNIW-35T

Máy giặt công nghiệp SNIW-35T - Máy giặt công nghiệp SNIW-35T thích hợp sử dụng cho xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, tiệm giặt là công nghiệp,  dịch vụ giặt là, cửa hàng giặt khô là hơi, dịch vụ giặt chăn,...Đặc điểm nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt công nghiệp SNIW-25T

Máy giặt công nghiệp SNIW-25T - Máy giặt công nghiệp SNIW-25T thích hợp sử dụng cho xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, tiệm giặt là công nghiệp,  dịch vụ giặt là, cửa hàng giặt khô là hơi, dịch vụ giặt chăn,...Đặc điểm nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt công nghiệp SNIW-20T

Máy giặt công nghiệp SNIW-20T - Máy giặt công nghiệp SNIW-20T thích hợp sử dụng cho xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, tiệm giặt là công nghiệp,  dịch vụ giặt là, cửa hàng giặt khô là hơi, dịch vụ giặt chăn,...Đặc điểm nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt khô công nghiệp Goldfist TDS-10

Máy giặt khô công nghiệp Goldfist TDS-10 - Máy giặt khô công nghiệp Goldfist TDS-10 thích hợp sử dụng cho xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, tiệm giặt là công nghiệp cho tới các trung tâm khác như bệnh viện…Đặc điểm nổi bật - Máy được làm từ thép không gỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt khô công nghiệp Goldfist TDS-8

Máy giặt khô công nghiệp Goldfist TDS-8 - Máy giặt khô công nghiệp Goldfist TDS-8  thích hợp sử dụng cho xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, tiệm giặt là công nghiệp cho tới các trung tâm khác như bệnh viện…Đặc điểm nổi bật - Máy được làm từ thép không gỉ chất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt khô công nghiệp Goldfist TDS-6

Máy giặt khô công nghiệp Goldfist TDS-6 - Máy giặt khô công nghiệp Goldfist TDS-6 thích hợp sử dụng cho xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, tiệm giặt là công nghiệp cho tới các trung tâm khác như bệnh viện…Đặc điểm nổi bật - Máy được làm từ thép không gỉ chất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-100F

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-100F - Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-100F được sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, khách sạn, tiệm giặt là và các nhà máy giặt lớn khác.Tính năng nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên trong được làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt tự động 70kg Goldfist XGQ-70F

Máy giặt vắt tự động 70kg Goldfist XGQ-70F - Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-70F được sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, khách sạn, tiệm giặt là và các nhà máy giặt lớn khác.Tính năng nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên trong được làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-50F

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-50F - Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-50F được sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, khách sạn, tiệm giặt là và các nhà máy giặt lớn khác.Tính năng nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên trong được làm bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-30F

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-30F - Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-30F được sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, khách sạn, tiệm giặt là và các nhà máy giặt lớn khác.Tính năng nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên trong được làm bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-25F

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-25F - Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-25F được sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, khách sạn, tiệm giặt là và các nhà máy giặt lớn khác.Tính năng nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên trong được làm bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-20F

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-20F - Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-20F được sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, khách sạn, tiệm giặt là và các nhà máy giặt lớn khác.Tính năng nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên trong được làm bằng thép ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-12F

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-12F - Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-12F được sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, khách sạn, tiệm giặt là và các nhà máy giặt lớn khác.Tính năng nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên trong được làm bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-15F

Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-15F - Máy giặt vắt tự động Goldfist XGQ-15F được sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, khách sạn, tiệm giặt là và các nhà máy giặt lớn khác.Tính năng nổi bật - Vỏ bên ngoài và lồng giặt bên trong được làm bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt sấy tự động Goldfist XTH15

Máy giặt sấy tự động Goldfist XTH15 - Máy giặt sấy tự động Goldfist XTH15 tích hợp đa chức năng giặt sấy trên cùng một máy sử dụng tiện lợi dù trời nắng hay mưa. Phù hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hộ gia đình đến hệ thống giặt là công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt sấy tự động Goldfist XTH12

Máy giặt sấy tự động Goldfist XTH12 - Máy giặt sấy tự động Goldfist XTH12 tích hợp đa chức năng giặt sấy trên cùng một máy sử dụng tiện lợi dù trời nắng hay mưa. Phù hợp cho các xưởng giặt là cỡ lớn nhỏ, quy mô hộ gia đình đến hệ thống giặt là công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt phòng sạch 100kg Goldfist CX-2100

Máy giặt phòng sạch 100kg Goldfist CX-2100 - Máy giặt phòng sạch 100kg Goldfist CX-2100 thường được sử dụng cho bệnh viện, nhà máy chế biến thực phẩm, dược phẩm,  nhà máy hạt nhân nơi yêu cầu nghiêm ngặt về sự vô trùng.Tính năng nổi bật - Thân máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt phòng sạch 70kg Goldfist CX-270

Máy giặt phòng sạch 70kg Goldfist CX-270 - Máy giặt phòng sạch 70kg Goldfist CX-270 thường được sử dụng cho bệnh viện, nhà máy chế biến thực phẩm, dược phẩm,  nhà máy hạt nhân nơi yêu cầu nghiêm ngặt về sự vô trùng.Tính năng nổi bật - Thân máy được ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt phòng sạch 30kg Goldfist CX-230

Máy giặt phòng sạch 30kg Goldfist CX-230 - Máy giặt phòng sạch 30kg Goldfist CX-230 thường được sử dụng cho bệnh viện, nhà máy chế biến thực phẩm, dược phẩm,  nhà máy hạt nhân nơi yêu cầu nghiêm ngặt về sự vô trùng.Tính năng nổi bật - Thân máy được ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt phòng sạch 50kg Goldfist CX-250

Máy giặt phòng sạch 50kg Goldfist CX-250 - Máy giặt phòng sạch 50kg Goldfist CX-250 thường được sử dụng cho bệnh viện, nhà máy chế biến thực phẩm, dược phẩm, nhà máy hạt nhân nơi yêu cầu nghiêm ngặt về sự vô trùng.Tính năng nổi bật - Thân máy được ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2300

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2300 - Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2300 được sử dụng để là đồ vải trong các xưởng giặt, khách sạn và bệnh viện…Tính năng nổi bật - Cuộn lô của Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2280

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2280 - Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2280 được sử dụng để là đồ vải trong các xưởng giặt, khách sạn và bệnh viện…Tính năng nổi bật - Cuộn lô của Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2250

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2250 - Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2250 được sử dụng để là đồ vải trong các xưởng giặt, khách sạn và bệnh viện…Tính năng nổi bật - Cuộn lô của Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy là lô công nghiệp 1 con lăn Goldfist YPA-1280

Máy là lô công nghiệp 1 con lăn Goldfist YPA-1280 - Máy là lô công nghiệp 1 con lăn Goldfist YPA-1280 được sử dụng để là đồ vải trong các xưởng giặt, khách sạn và bệnh viện…Tính năng nổi bật - Cuộn lô của Máy là lô công nghiệp 1 con lăn Goldfist YPA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy là lô công nghiệp 1 con lăn Goldfist YPA-1250

Máy là lô công nghiệp 1 con lăn Goldfist YPA-1250 - Máy là lô công nghiệp 1 con lăn Goldfist YPA-1250 được sử dụng để là đồ vải trong các xưởng giặt, khách sạn và bệnh viện…Tính năng nổi bật - Cuộn lô của Máy là lô công nghiệp 1 con lăn Goldfist YPA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy là lô công nghiệp Goldfist YPA-1300

Máy là lô công nghiệp Goldfist YPA-1300 - Máy là lô công nghiệp Goldfist YPA-1300 được sử dụng để là đồ vải trong các xưởng giặt, khách sạn, nhà hàng và bệnh viện…Tính năng nổi bật - Cuộn lô của Máy là lô công nghiệp Goldfist YPA-1300 được làm bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-3000

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-3000 - Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-3000 được sử dụng để là đồ vải trong các xưởng giặt, khách sạn và bệnh viện…Tính năng nổi bật - Cuộn lô của Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2800

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2800 - Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2800 được sử dụng để là đồ vải trong các xưởng giặt, khách sạn và bệnh viện…Tính năng nổi bật - Cuộn lô của Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2500

Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2500 - Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA-2500 được sử dụng để là đồ vải trong các xưởng giặt, khách sạn và bệnh viện…Tính năng nổi bật - Cuộn lô của Máy là lô công nghiệp 2 con lăn Goldfist YPA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội