Máy bơm

(1426)
Xem dạng lưới

Bơm ly tâm Varisco J6-355 (50Hz-26m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 26 Lưu lượng (m3/h) 200 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-355 (50Hz-32m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 32 Lưu lượng (m3/h) 90 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-400 (50Hz-18m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 45 Cột áp (m) 18 Lưu lượng (m3/h) 380 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-400 (50Hz-36m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 45 Cột áp (m) 36 Lưu lượng (m3/h) 200 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J6-400 (50Hz-38m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 45 Cột áp (m) 38 Lưu lượng (m3/h) 80 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-300 (50Hz-8m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 22 Cột áp (m) 8 Lưu lượng (m3/h) 480 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-300 (50Hz-15m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 22 Cột áp (m) 15 Lưu lượng (m3/h) 320 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-300 (50Hz-20m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 22 Cột áp (m) 20 Lưu lượng (m3/h) 120 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-305 (50Hz-5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 5 Lưu lượng (m3/h) 420 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-305 (50Hz-13m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 13 Lưu lượng (m3/h) 200 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J8-305 (50Hz-17m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 18.5 Cột áp (m) 17 Lưu lượng (m3/h) 100 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J10-305 (50Hz-6m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 6 Lưu lượng (m3/h) 600 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J10-305 (50Hz-15m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 15 Lưu lượng (m3/h) 400 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J10-305 (50Hz-18.5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 30 Cột áp (m) 18.5 Lưu lượng (m3/h) 200 Số vòng quay (vòng/phút) 1450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J300 (50Hz-8m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 55 Cột áp (m) 8 Lưu lượng (m3/h) 1200 Số vòng quay (vòng/phút) 975 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J300 (50Hz-12m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 55 Cột áp (m) 12 Lưu lượng (m3/h) 720 Số vòng quay (vòng/phút) 975 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J300 (50Hz-15m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 55 Cột áp (m) 15 Lưu lượng (m3/h) 300 Số vòng quay (vòng/phút) 975 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J40 (60Hz-5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 2.2 Cột áp (m) 5 Lưu lượng (m3/h) 24 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J40 (60Hz-18m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 2.2 Cột áp (m) 18 Lưu lượng (m3/h) 15 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J40 (60Hz-21.5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 2.2 Cột áp (m) 21.5 Lưu lượng (m3/h) 5 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J1-180 (60Hz-34m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 5.5 Cột áp (m) 34 Lưu lượng (m3/h) 25 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J1-180 (60Hz-48m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 5.5 Cột áp (m) 48 Lưu lượng (m3/h) 15 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J50 (60Hz-9.5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 9.5 Lưu lượng (m3/h) 48 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J50 (60Hz-20m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 20 Lưu lượng (m3/h) 30 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J50 (60Hz-25m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 4 Cột áp (m) 25 Lưu lượng (m3/h) 10 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J2-180 (60Hz-34m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 34 Lưu lượng (m3/h) 50 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J2-180(60Hz-44m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 44 Lưu lượng (m3/h) 30 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J2-180 (60Hz-48m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 11 Cột áp (m) 48 Lưu lượng (m3/h) 10 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J3-140 (60Hz-21m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 21 Lưu lượng (m3/h) 70 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J3-140 (60Hz-26m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 26 Lưu lượng (m3/h) 40 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J3-140 (60Hz-28.5m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 28.5 Lưu lượng (m3/h) 20 Số vòng quay (vòng/phút) 3450 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bơm ly tâm Varisco J85 (60Hz-12m)

Hãng sản xuất VARISCO Công suất (Kw) 7.5 Cột áp (m) 12 Lưu lượng (m3/h) 90 Số vòng quay (vòng/phút) 1750 Xuất xứ Italy ...

0

Bảo hành : 12 tháng