Máy bơm Mastra

(4)
Xem dạng lưới

Bơm giếng thả R95-DF-24- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DF-24- (ơ 60) 380V 5.5/4 162 m-80m 1m3- 10m3 ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DF-30 (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DF-30 (ơ 60) 380V 7.5/5.5 96 m-190 m 1m3- 10m3 ...

10450000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-MA-17- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-MA-17- (ơ 60) 380V 5.5/4 82 m-59 m 8 m3- 14 m3 ...

8800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DG-14- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DG-14- (ơ 60) 380V 5.5/4 62 m-36m 12m3- 20m3 ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng