Máy làm đá khác

(768)
Xem dạng lưới

Máy Làm Đá Viên Sunice 227kg/24h

Đặc điểm nổi bật của máy Làm Đá Viên Sunice 227kg/24hMáy làm đá Sunice  227kg/24h phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều được ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Công Suất Lớn Sunice 950kg/24h

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Công Nghiệp Sunice 950kg/24hMáy làm đá Sunice 950kg/24h phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Công Suất Lớn Sunice 1000kg/24h

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Công Suất Lớn Sunice 1000kg/24hMáy làm đá Sunice 1000kg/24h phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Công Suất Lơn Sunice 500kg/24h TF-1000

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Công Nghiệp Sunice 500kg/24h TF-1000Máy làm đá Sunice 500kg/24h TF-1000 phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Sunice 318kg/24h TF-700

Đặc điểm nổi bật của máy Làm Đá Viên Sunice 318kg/24h TF-700Máy Làm Đá Sunice 318kg/24h TF-700  phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Sunice 55kg/24h TF-100

Đặc điểm nổi bật của máy Làm Đá Viên Sunice 55kg/24h TF-100Máy Làm Đá Sunice  55kg/24h TF-100  phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Sunice 150kg/24h TF-330

Đặc điểm nổi bật của máy Làm Đá Viên Sunice 150kg/24h TF-330Máy Làm Đá Sunice 150kg/24h TF-330  phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Sunice 204kg/24h

Đặc điểm nổi bật của máy Làm Đá Viên Sunice  204kg/24hMáy Làm Đá Sunice 204kg/24h phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều được ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Sunice 172kg/24h TF-350

Đặc điểm nổi bật của máy Làm Đá Viên Sunice 172kg/24h TF-350Máy Làm Đá Sunice 172kg/24h TF-350  phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Lớn Sunice 125kg/24h TF-270

Đặc điểm nổi bật của máy Làm Đá Viên Công Suất Lớn Sunice 125kg/24h TF-270Máy Làm Đá Sunice 125kg/24h  phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Công Suất Lớn Sunice 214kg/24h

Đặc điểm nổi bật của máy Làm Đá Viên Công Suất Lớn Sunice  214kg/24hMáy Làm Đá Sunice  214kg/24h phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Công Suất Lớn Sunice 354kg/24h

Đặc điểm nổi bật của máy Làm Đá Viên Công Suất Lớn Sunice 354kg/24h  Máy Làm Đá Sunice 354kg/24h   phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Công Suất Lớn Sunice 182kg/24h

Đặc điểm nổi bật của máy Làm Đá Viên Công Suất Lớn Sunice 182kg/24h Máy Làm Đá Sunice 182kg/24h  phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Sunice 55kg/24h SF-120

Đặc điểm nổi bật của máy Làm Đá Sunice 55kg/24h SF-120Máy Làm Đá Sunice 36kg/24h SF-120 phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Sunice 45kg/24h SF-100

Đặc điểm nổi bật của my Làm Đá Sunice 45kg/24h SF-100Máy Làm Đá Sunice 45kg/24h SF-100 phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Sunice 36kg/24h SF-80

Đặc điểm nổi bật của my Làm Đá Sunice 36kg/24h SF-80Máy Làm Đá Sunice 36kg/24h SF-80 phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Công Nghiệp Sunice 68kg/24h

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Công Nghiệp Sunice 68kg/24hMáy làm đá Sunice 68kg/24h phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Công Nghiệp Sunice 90Kg/24H

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Công Nghiệp Sunice 90Kg/24HMáy làm đá Sunice 90Kg/24H phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Công Nghiệp Sunice 115Kg/24H

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Công Nghiệp Sunice 115kg/24hMáy làm đá Sunice 115Kg/24H phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Công Nghiệp Sunice 145Kg/24H

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Công Nghiệp Sunice 145Kg/24HMáy làm đá Sunice 145Kg/24H phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Công Nghiệp Sunice 950Kg/24H

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Công Nghiệp Sunice 950kg/24hMáy làm đá Sunice  950Kg/24H phục vụ nhu cầu kinh doanh bán cho các nhà hàng , các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Công Nghiệp Sunice 680Kg/24H

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Công Nghiệp Sunice 680Kg/24HMáy làm đá Sunice 680Kg/24H phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Công Nghiệp Sunice 455kg/24h

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Công Nghiệp Sunice 455kg/24hMáy làm đá Sunice 455kg/24h phục vụ nhu cầu kinh doanh nhà hàng thì tại các khu vui chơi, trường học, bệnh viện hay khách sạn cũng rất phù hợp.Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Tuyết Sunice 185Kg/24H

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Sunice 185Kg/24HMáy làm đá Sunice 185Kg/24H  Phù hợp với các mô hình kinh doanh nhỏ, quán cafe, trà sữa, nước giải khát, văn phòng công ty....Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều được làm từ inox 304 cao cấp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Sunice Tự Động 80Kg/24H

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Sunice 80Kg/24H  Máy làm đá Sunice 80Kg/24H  Phù hợp với các mô hình kinh doanh nhỏ, quán cafe, trà sữa, nước giải khát, văn phòng công ty....Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều được làm từ inox 304 cao cấp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Sunice Tự Động 105Kg/24H

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Sunice 105Kg/24HMáy làm đá Sunice  105Kg/24H Phù hợp với các mô hình kinh doanh nhỏ, quán cafe, trà sữa, nước giải khát, văn phòng công ty....Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều được làm từ inox 304 cao cấp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Sunice Tự Động 100Kg/24H

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Sunice 100Kg/24H  Máy làm đá Sunice 100Kg/24H  Phù hợp với các mô hình kinh doanh nhỏ, quán cafe, trà sữa, nước giải khát, văn phòng công ty....Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều được làm từ inox 304 cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Làm Đá Viên Sunice Tự Động 56Kg/24H

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Sunice 56Kg/24HMáy làm đá Sunice 56Kg/24H  Phù hợp với các mô hình kinh doanh nhỏ, quán cafe, trà sữa, nước giải khát, văn phòng công ty....Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều được làm từ inox 304 cao cấp, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Sunice 135kg/24h

Đặc điểm nổi bật của máy làm đá Sunice 135kg/24h  Máy làm đá Sunice 135kg/24h  Phù hợp với các mô hình kinh doanh nhỏ, quán cafe, trà sữa, nước giải khát, văn phòng công ty....Toàn bộ thân, vỏ, thùng chứa của máy làm đá đều được làm từ inox 304 cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0650W

Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0650W - Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0650W là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng,  quán bar và cửa hàng tiện lợi. Máy làm đá Ice−O−Matic GEM0650W tạo ra các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0650R

Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0650R - Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0650R là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng,  quán bar và cửa hàng tiện lợi. Máy làm đá Ice−O−Matic GEM0650R tạo ra các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0650A

Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0650A - Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0650A là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng,  quán bar và cửa hàng tiện lợi. Máy làm đá Ice−O−Matic GEM0650A tạo ra các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0450W

Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0450W - Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0450W là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng,  quán bar và cửa hàng tiện lợi. Máy làm đá Ice−O−Matic GEM0450W tạo ra các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0450A

Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0450A - Máy làm đá viên ngọc trai Ice-O-Matic GEM0450A là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng,  quán bar và cửa hàng tiện lợi. Máy làm đá Ice−O−Matic GEM0450A tạo ra các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047HW

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047HW - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047HW là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047HR

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047HR - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047HR là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047FR

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047FR - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047FR là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047FW

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047FW - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2047FW là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046HW

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046HW - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046HW là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046HR

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046HR - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046HR là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046FW

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046FW - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046FW là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046FR

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046FR - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM2046FR là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845HW

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845HW - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845HW là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845HR

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845HR - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845HR là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845HA

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845HA - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845HA là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845FW

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845FW - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845FW là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845FR

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845FR - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845FR là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845FA

Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845FA - Máy làm đá Ice-O-Matic CIM1845FA là sản phẩm không thể thiếu tại các cơ sở kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn uống,…Máy tạo ra đá viên tinh khiết, trong suốt như pha lê cho các nhu cầu về dịch vụ ăn uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng