Máy Làm Đá Hisakage

(34)
Xem dạng lưới

Máy làm đá viên Hisakage AC-700

Công suất làm đá:         318kg/24h Dung tích bình chứa:     280kg Cấp độ bảo vệ:              1 Làm lạnh loại:                n Điện áp:                        220-240V Tần số :                        50Hz Điện áp đầu vào:           1200W Công suất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vẩy Hisakage AS-150

Model: AS-150 1) Công suất làm đá: 75kg / 24h 2) Lưu trữ đá: 25kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 460w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Vảy đá Kích thước băng: 2 * 2mm   8) Kích thước sản phẩm: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vẩy Hisakage AS-250

Model: AS-250 1) Công suất làm đá: 115kg / 24h 2) Lưu trữ đá: 50kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 600w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Vảy đá Kích thước băng: 2 * 2mm   8) Kích thước sản phẩm: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Hisakage AM-65

Kiểu máy: AM-651) Công suất làm đá: 30kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 10kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 400w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Băng tròn Kích thước băng: 25 * 30 * 30mm   8) Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Hisakage AM-330

Kiểu máy: AM-3301) Công suất làm đá: 150kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 10kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 670w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Nugget ice Kích thước băng: 8 * 10mm   8) Kích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Hisakage AM-400

Kiểu máy: AM-4001) Công suất làm đá: 180kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 50kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 900w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Đá khối Đá kích thước: 23 * 23 * 23 mm   8) Kích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Hisakage AM-600

Kiểu máy: AM-6001) Công suất làm đá: 270kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 100kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 1250w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Đá khối đá Kích thước: 23 * 23 * 23mm   8) Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Hisakage AM-1050

Kiểu máy: AM-1050 1) Công suất làm đá: 455kg / 24h  2) Lưu trữ đá: 100kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 2050w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Đá khối Đá kích thước: 23 * 23 * 23mm   8) Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Hisakage EC-55

Kiểu máy: EC-551) Công suất làm đá: 25kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 20kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 460w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Băng hình cầu Kích thước băng: 45mm   8) Kích thước sản ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Hisakage EC-65

Kiểu máy: EC-651) Công suất làm đá: 30kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 15kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 380w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Băng tròn Kích thước băng: 25 * 30 * 30mm   8) Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá băng chuyền Hisakage EC-80

Kiểu máy: EC-801) Công suất làm đá: 35kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 15kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 460w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Băng tròn Kích thước băng: 45 * 55 * 55mm   8) Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá bằng chuyền Hisakage EC-105

Kiểu máy: EC-1051) Công suất làm đá: 30kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 15kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 380w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Băng tròn Kích thước băng: 25 * 30 * 30mm   8) Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá băng chuyền Hisakage EC-120

Kiểu máy: EC-1201) Công suất làm đá: 50kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 40kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 650w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Băng hình cầu Kích thước băng: 45mm   8) Kích thước sản ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Hisakage AC-600

Công suất làm đá:         204kg/24h Dung tích bình chứa:     160kg Cấp độ bảo vệ:              1 Làm lạnh loại:                n Điện áp:                        220-240V Tần số :                        50Hz Điện áp đầu vào:           860W Công suất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá khối Hisakage AC-1050

 Kiểu máy: AC-10501) Công suất làm đá: 455kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 250kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 2000w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: khối đá Kích thước đá: 23 * 23 * 23mm   8) Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá khối Hisakage AC-2000

Model: AC-20001) Công suất làm đá: 855kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 400kg  3) Điện áp định mức: 380V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 4000w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: khối đá Kích thước đá: 23 ​​* 23 * 23mm   8) Kích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá dòng băng Hisakage SC-65

Kiểu máy: SC-651) Công suất làm đá: 30kg / 24h 2) Lưu trữ đá: 15kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 380w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Băng vuông Kích thước băng: 48 * 48 * 58mm   8) Kích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá dòng băng Hisakage SC-100

Kiểu máy: SC-100 1) Công suất làm đá: 45kg / 24h 2) Lưu trữ đá: 15kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 460w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Băng vuông Kích thước băng: 28 * 28 * 32mm   8) Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá dòng băng Hisakage SC-150

Kiểu máy: SC-150 1) Công suất làm đá: 60kg / 24h 2) Lưu trữ đá: 35kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 560w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Băng vuông Kích thước băng: 48 * 48 * 58mm   8) Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá dòng băng Hisakage SC-215

Kiểu máy: SC-2151) Công suất làm đá: 90kg / 24h 2) Lưu trữ đá: 35kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 650w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: Băng vuông Kích thước băng: 28 * 28 * 32mm   8) Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá khối Hisakage AC-350

 Kiểu máy: AC-3501) Công suất làm đá: 160kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 100kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 820w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: khối đá Kích thước đá: 23 * 23 * 23mm   8) Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Hisakage AC-400

Công suất làm đá:         182kg/24h Dung tích bình chứa:     100kg Cấp độ bảo vệ:              1 Làm lạnh loại:                T Điện áp:                       220-240V Tần số :                        50Hz Điện áp đầu vào:           820W Công suất ...

50000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá khối Hisakage AC-500

  Model: AC-5001) Công suất làm đá: 220kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 160kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 950w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: khối đá Kích thước đá: 23 * 23 * 23mm   8) Kích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Hisakage AC-80X

THÔNG TIN SẢN PHẨM :Kiểu máy: AC-80X 1) Công suất làm đá: 35kg / 24h 2) Nước đá lưu trữ: 8kg 3) Điện áp: 220-240V 4) Tần số định mức: 50Hz 5) Công suất đầu vào: 380w 6) Chất làm lạnh: R404a 7) Ice phong cách: ice cube      Kích thước băng: 23 * 23 * ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Hisakage AC-100

Công suất làm đá:       45kg/24h Dung tích bình chứa:    25kg Cấp độ bảo vệ:             1 Làm lạnh loại:              n Điện áp:                       220-240V Tần số :                       50Hz Điện áp đầu vào:           400W Công suất tiêu thụ:   ...

24850000

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Hisakage AC-120

Công suất làm đá:       55kg/24h Dung tích bình chứa:        25kg Cấp độ bảo vệ:                 1 Làm lạnh loại:                  n Điện áp:                          220-240V Tần số :                          50Hz Điện áp đầu vào:              420W ...

25000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Hisakage AC-120X

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Kiểu máy: AC-120X 1) Công suất làm đá: 55kg / 24h 2) Nước đá: 15kg 3) đánh giá điện áp: 220-240V 4) Tần số định mức: 50Hz 5) Công suất đầu vào: 460w 6) Chất làm lạnh: R404a 7) Ice phong cách: ice cube Kích thước băng: 23 * 23 * ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá khối Hisakage AC-270

Kiểu máy: AC-2701) Công suất làm đá: 125kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 35kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 720w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: khối đá Kích thước đá: 23 * 23 * 23mm   8) Kích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá khối Hisakage AC-175

Kiểu máy: AC-1751) Công suất làm đá: 80kg / 24h   2) Lưu trữ đá: 35kg  3) Điện áp định mức: 220-240V  4) Tần số định mức: 50Hz  5) Công suất đầu vào: 600w  6) Chất làm lạnh: R404a  7) Kiểu băng: khối đá Kích thước đá: 23 * 23 * 23mm   8) Kích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Hisakage AC-150X

THÔNG TIN SẢN PHẨM :Kiểu máy: AC-150X 1) Công suất làm đá: 70kg / 24h 2) Nước đá: 30kg 3) đánh giá điện áp: 220-240V 4) Tần số định mức: 50Hz 5) Công suất đầu vào: 500w 6) Chất làm lạnh: R404a 7) Ice phong cách: ice cube Kích thước băng: 23 * 23 * ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Hisakage AC-270X

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Kiểu máy: AC-270X 1) Công suất làm đá: 125kg / 24h 2) Nước đá: 50kg 3) đánh giá điện áp: 220-240V 4) Tần số định mức: 50Hz 5) Công suất đầu vào: 720w 6) Chất làm lạnh: R404a 7) Ice phong cách: ice cube Kích thước băng: 23 * 23 * ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Hisakage AM-550

- Mô tả sản phẩm: AM-550 - Công suất / ngày: 250KG - Ice khả năng lưu trữ: 280KG - Kích thước: 760 * 860 * 2050 - Điện áp: 220V 50Hz - Công suất: 1500W - Hiện tại: 16A - Chất làm lạnh: R404A - Ngưng tụ: làm mát bằng không khí / làm mát bằng nước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá HISAKAGE AM-30

Mã sp: AM- 30 Sản lượng đá 1 ngày: 15kg Lượng trữ: 3kg KT:    200x520x640 ĐA:    200V 50Hz Công suất:  120W Điện lưu: 10A Bộ chế lạnh:  R134A Phương thức làm lạnh:  gió lạnh Ưu điểm sp: 1) Máy chuyển giaoHISAKAGE dùng hệ thống khống chế bằng vi điện ...

27350000

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá Hisakage AM-330

- Mô tả sản phẩm AM-330 - Công suất: 150KG / ngày - Buồng lưu trữ: 30kg - Kích thước: 430 * 620 * 1080 mm - Điện áp: 220V 50Hz - Công suất: 850W - Dòng điện: 10A - Chất làm lạnh: R404A - Cách ngưng tụ: làm mát bằng không khí ...

0

Bảo hành : 12 tháng