Máy làm đá Furnotel

(31)
Xem dạng lưới

MÁY LÀM ĐÁ Furnotel FRM45CH

MÁY LÀM ĐÁ Furnotel FRM45CH Kích thước: 530 * 620 * 760mmCông suất: 380WNăng suất: 45kg / 24hDung lượng lưu trữ: 25kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 40kgTổng trọng lượng: 50kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén khí: EmbracoVan điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 60KG FRM60CH

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 60KG FRM60CH Kích thước: 530 * 620 * 760mmCông suất: 420WNăng suất: 60kg / 24hDung lượng lưu trữ: 25kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 67kgTổng trọng lượng: 77kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén khí: EmbracoVan điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 80KG FRM80CH

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 80KG FRM80CH Kích thước: 680 * 930 * 940mmCông suất: 550WNăng suất: 80kg / 24hDung lượng lưu trữ: 40kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 89kgTổng trọng lượng: 99kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén: SecopVan điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 100kg FRM100CH

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 100kg FRM100CH Kích thước: 680 * 930 * 940mmCông suất: 630WNăng suất: 100kg / 24hDung lượng lưu trữ: 40kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 92kgTổng trọng lượng: 102kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén: SecopVan điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 115kg FRM115CH

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 115kg FRM115CH Kích thước: 680 * 930 * 940mmCông suất: 750WNăng suất: 115kg / 24hDung lượng lưu trữ: 40kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 95kgTổng trọng lượng: 105kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén: SecopVan điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 140kg FRM140SH

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 140kg FRM140SH Kích thước: 570 * 835 * 1535mmCông suất: 800WNăng suất: 140kg / 24hDung lượng lưu trữ: 160kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 75kgTổng trọng lượng: 95kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén: SecopVan điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 180kg FRM180SH

MÁY LÀM ĐÁ  FURNOTEL 180kg FRM180SHKích thước: 570 * 835 * 1535mmCông suất: 900WNăng suất: 180kg / 24hDung lượng lưu trữ: 160kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 95kgTổng trọng lượng: 105kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén: SecopVan điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 200kg FRM250SH

MÁY LÀM ĐÁ  FURNOTEL 200kg FRM250SH Kích thước: 770 * 835 * 1590Công suất: 1000WNăng suất: 250kg / 24hDung lượng lưu trữ: 240kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 105kgTổng trọng lượng: 125kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén khí: EmbracoVan điện từ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 300kg FRM300SH

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 300kg FRM300SH Kích thước: 770 * 835 * 1680mmCông suất: 1350WNăng suất: 300kg / 24hDung lượng lưu trữ: 240kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 110kgTổng trọng lượng: 140kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén khí: EmbracoVan điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 450kg FURNOTEL FRM450SH

MÁY LÀM ĐÁ 450kg FURNOTEL FRM450SH Kích thước: 770 * 835 * 1795mmCông suất: 2350WNăng suất: 450kg / 24hDung lượng lưu trữ: 240kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 145kgTổng trọng lượng: 165kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén khí: TecumsehVan điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 700kg FRM700SH

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 700kg FRM700SH Kích thước: 1220 * 940 * 1885mmCông suất: 3000WNăng suất: 700kg / 24hDung lượng lưu trữ: 455kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 276kgTổng trọng lượng: 296kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén khí: TecumsehVan điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 900kg FRM900SH

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 900kg FRM900SH Kích thước: 1220 * 940 * 1960mmCông suất: 4000WNăng suất: 900kg / 24hDung lượng lưu trữ: 455kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 280kgTổng trọng lượng: 300kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén khí: TecumsehVan điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 1000kg FRM1000SH

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 1000kg FRM1000SH  Kích thước: 1220 * 940 * 1960mmCông suất: 4500WNăng suất: 1000kg / 24hDung lượng lưu trữ: 455kgĐiện áp: 220 V / 50HzTrọng lượng tịnh: 280kgTổng trọng lượng: 300kgChất liệu: Inox 304,0.8mmMáy nén khí: TecumsehVan ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 25KG FORNOTEL FNIM25CF

 MÁY LÀM ĐÁ 25KG FORNOTEL FNIM25CFKích thước: 510*450*840mm Công suất: 260W Năng suất: 25kg/24h Dung tích lưu trữ:  20kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 35kg Trọng lượng kiện: 45kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Embraco Van điện từ: SAGInoMIYA Van mở ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 40KG FORNOTEL FNIM40CF

MÁY LÀM ĐÁ 40KG FORNOTEL FNIM40CFKích thước: 510*450*840mm Công suất: 320W Năng suất: 40kg/24h Dung tích lưu trữ:  20kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 35kg Trọng lượng kiện: 45kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Embraco Van điện từ: SAGInoMIYA Van mở ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 50KG FORNOTEL FNIM50CF

MÁY LÀM ĐÁ 50KG FORNOTEL FNIM50CFKích thước: 510*600*840mm Công suất: 350W Năng suất: 50kg/24h Dung tích lưu trữ:  27kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 44kg Trọng lượng kiện: 54kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Embraco     Van điện từ: SAGInoMIYA Van ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 60KG FORNOTEL FNIM60CF

MÁY LÀM ĐÁ 60KG FORNOTEL FNIM60CFKích thước: 510*600*840mm Công suất: 420W Năng suất: 60kg/24h Dung tích lưu trữ:  27kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 66kg Trọng lượng kiện: 76kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Embraco Van điện từ: SAGInoMIYA Van mở ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 70KG FORNOTEL FNIM70CF

MÁY LÀM ĐÁ 70KG FORNOTEL FNIM70CFKích thước: 670*680*900mm Công suất: 490W Năng suất: 70kg/24h Dung tích lưu trữ:  40kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 87kg Trọng lượng kiện: 97kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Embraco Van điện từ: SAGInoMIYA Van mở ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 80KG FORNOTEL FNIM80CF

MÁY LÀM ĐÁ 80KG FORNOTEL FNIM80CFKích thước: 670*680*900mm Công suất: 510W Năng suất: 80kg/24h Dung tích lưu trữ:  40kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 89kg Trọng lượng kiện: 99kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Secop Van điện từ: SAGInoMIYA Van mở ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 100KG FORNOTEL FNIM100CF

MÁY LÀM ĐÁ 100KG FORNOTEL FNIM100CF Kích thước: 670*680*900mm Công suất: 750W Năng suất: 100kg/24h Dung tích lưu trữ:  40kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 90kg Trọng lượng kiện: 100kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Secop Van điện từ: SAGInoMIYA Van ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 130KG FORNOTEL FNIM130CF

MÁY LÀM ĐÁ 130KG FORNOTEL FNIM130CFKích thước: 670*680*900mm Công suất: 850W Năng suất: 130kg/24h Dung tích lưu trữ:  40kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 90kg Trọng lượng kiện: 100kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Secop Van điện từ: SAGInoMIYA Van ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 130KG FORNOTEL FNIM130SF

MÁY LÀM ĐÁ 130KG FORNOTEL FNIM130SF Kích thước: 570*890*1605mm Công suất: 800W Năng suất: 130kg/24h Dung tích lưu trữ:  140kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 68kg Trọng lượng kiện: 88kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Secop Van điện từ: SAGInoMIYA Van ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 160KG FORNOTEL FNIM160SF

MÁY LÀM ĐÁ 160KG FORNOTEL FNIM160SFKích thước: 570*890*1605mm Công suất: 900W Năng suất: 160kg/24h Dung tích lưu trữ:  140kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 68kg Trọng lượng kiện: 88kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Secop Van điện từ: SAGInoMIYA Van ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 120 KG FURNOTEL FNIM210SF

MÁY LÀM ĐÁ 120 KG FURNOTEL FNIM210SF  Kích thước: 770*920*1620mmCông suất: 1000W Năng suất: 210kg/24h Dung tích lưu trữ:  200kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 98kg Trọng lượng kiện: 118kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Embraco Van điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 250KG FORNOTEL FNIM250SF

MÁY LÀM ĐÁ 250KG FORNOTEL FNIM250SF Kích thước: 770*920*1620mm Công suất: 1350W Năng suất: 250kg/24h Dung tích lưu trữ:  200kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 98kg Trọng lượng kiện: 118kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Embraco Van điện từ: SAGInoMIYA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 300KG FORNOTEL FNIM300SF

MÁY LÀM ĐÁ 300KG FORNOTEL FNIM300SFKích thước: 770*920*1620mm Công suất: 1350W Năng suất: 300kg/24h Dung tích lưu trữ:  200kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 105kg Trọng lượng kiện: 125kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Embraco Van điện từ: SAGInoMIYA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 450KG FORNOTEL FNIM450SF

MÁY LÀM ĐÁ 450KG FORNOTEL FNIM450SFKích thước: 770*920*1765mm Công suất: 2350W Năng suất: 450kg/24h Dung tích lưu trữ:  200kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 134kg Trọng lượng kiện: 154kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Tecumseh Van điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 700KG/24H FORNOTEL FNIM700SF

MÁY LÀM ĐÁ 700KG/24H FORNOTEL FNIM700SFKích thước: 1220*940*1885mm Công suất: 3000W Năng suất: 700kg/24h Dung tích lưu trữ:  455kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 276kg Trọng lượng kiện: 296kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Tecumseh Van điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 900KG/ NGÀY FURNOTEL FNIM900SF

MÁY LÀM ĐÁ 900KG/ NGÀY FURNOTEL FNIM900SF  Kích thước: 1220*940*1890mmCông suất: 4000W Năng suất: 900kg/24h Dung tích lưu trữ:  455kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 260kg Trọng lượng kiện: 300kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Tecumseh Van điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ 1000KG/NGÀY FURNOTEL FNIM1000SF

MÁY LÀM ĐÁ 1000KG/NGÀY FURNOTEL FNIM1000SFKích thước: 1220*940*1965mm Công suất: 4500W Năng suất: 1000kg/24h Dung tích lưu trữ:  455kg Điện áp: 220V/50Hz Trọng lượng: 260kg Trọng lượng kiện: 300kg Chất liệu: Inox 304,0.8mm Lốc: Tecumseh Van điện từ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 700KG FRM700SN

MÁY LÀM ĐÁ FURNOTEL 700KG FRM700SN (R404A) Kích thước:1220*940*1885mmCông suất:3000WProductivity:700kg/24hStorage Capacity:455kgđiện áp:220V/50HzTrọng lượng:276kgTrọng lượng đóng thùng:296kgInox304,0.8mmCompressor:TecumsehElectromegnatic valve ...

0

Bảo hành : 12 tháng