Máy làm đá Maja

(29)
Xem dạng lưới

Máy đá vảy Maja RVH 2500 L

• Năng suất RVH 2500 L: 2500 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVH 2500 L: 2.5 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1695 mm • Chiều rộng máy: 512 mm • Chiều cao máy: 525 mm • Nặng: 145 – 165 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Gas sử dụng: R ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVH 2000 L

• Năng suất RVH 2000 L: 2000 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVH 2000 L: 2.0 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1695 mm • Chiều rộng máy: 512 mm • Chiều cao máy: 525 mm • Nặng: 145 – 165 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Gas sử dụng: R ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVH 1500 L

• Năng suất RVH 1500 L: 1500 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVH 1500 L: 1.5 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1695 mm • Chiều rộng máy: 512 mm • Chiều cao máy: 525 mm • Nặng: 145 – 165 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Gas sử dụng: R ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVH 1000 L

• Năng suất RVH 1000 L: 1000 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVH 1000 L: 1.0 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1695 mm • Chiều rộng máy: 512 mm • Chiều cao máy: 525 mm • Nặng: 145 – 165 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Gas sử dụng: R ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVH 800 L

• Năng suất RVH 800 L: 800 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVH 800 L: 0.8 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1185 mm • Chiều rộng máy: 512 mm • Chiều cao máy: 525 mm • Nặng: 85 – 125 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Gas sử dụng: R 404A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVH 400 L

• Năng suất: RVH 400 L: 400 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVH 400 L: 0.4 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1185 mm • Chiều rộng máy: 512 mm • Chiều cao máy: 525 mm • Nặng: 85 – 125 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Gas sử dụng: R 404A • ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SAH 3000 W

• Năng suất SAH 3000 W : 3000 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SAH 3000 W: 3.0 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1700 mm • Chiều rộng máy: 980 mm • Chiều cao máy: 1420 mm • Nặng: 600 kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: SAH 3000 W: 9.2kW ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F60BW

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF60BWLàm lạnh nước33 -738-226 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVE 3102S

• Năng suất RVE 3102 S: 2900 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVE 3102 S: 2.9 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1,210 – 1,580 mm • Chiều rộng máy: 884 mm • Chiều cao máy: 640 mm • Nặng: 180 – 215 kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: 0.47 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVE 1702S

• Năng suất RVE 1702 S: 2000 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVE 1702 S: 2.0 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1,210 – 1,580 mm • Chiều rộng máy: 884 mm • Chiều cao máy: 640 mm • Nặng: 180 – 215 kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: 0.47 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVE 702S

• Năng suất RVE 702 S: 1100 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVE 702 S: 1.1 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1,210 – 1,580 mm • Chiều rộng máy: 884 mm • Chiều cao máy: 640 mm • Nặng: 180 – 215 kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: 0.47 kW ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVH 12000 W

• Năng suất RVH 12000 W: 12,000 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVH 12000 W: 12.0 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1863 mm • Chiều rộng máy: 1456 mm • Chiều cao máy: 1572 mm • Nặng: 700 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Gas sử dụng: R ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVH 9000 L

• Năng suất RVH 9000 L: 9000 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVH 9000 L: 9.0 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1863 mm • Chiều rộng máy: 1456 mm • Chiều cao máy: 1572 mm • Nặng: 600 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Gas sử dụng: R 404A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVH 6000 L

• Năng suất RVH 6000 L: 6000 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVH 6000 L: 6.0 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1860 mm • Chiều rộng máy: 1450 mm • Chiều cao máy: 586 mm • Nặng: 320 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Gas sử dụng: R 404A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja RVH 3000 L

• Năng suất RVH 3000 L: 3000 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: RVH 3000 L: 3.0 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1695 mm • Chiều rộng máy: 512 mm • Chiều cao máy: 525 mm • Nặng: 145 – 165 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Gas sử dụng: R ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SA-415SW

• Năng suất SA 415 SW: 450 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SA 415 SW: 0.45 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 776 mm • Chiều rộng máy: 581 mm • Chiều cao máy: 957 mm • Nặng: 133 – 165 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: SA 415 SW: giải nhiệt nước • Điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SA-415S

• Năng suất SA 415 S: 450 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SA 415 S: 0.45 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 776 mm • Chiều rộng máy: 581 mm • Chiều cao máy: 957 mm • Nặng: 133 – 165 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: SA 415 S: giải nhiệt gió • Điện năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SA-215SW

• Năng suất SA 215 SW: 215 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SA 215 S: 0.215 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 776 mm • Chiều rộng máy: 581 mm • Chiều cao máy: 957 mm • Nặng: 133 – 165 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: SA 215 SW: giải nhiệt nước • Điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SA-215S

• Năng suất SA 215 S: 215 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SA 215 S: 0.215 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 776 mm • Chiều rộng máy: 581 mm • Chiều cao máy: 957 mm • Nặng: 133 – 165 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: SA 215 S: giải nhiệt gió • Điện năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SAH 3000 L

• Năng suất SAH 3000 L: 3000 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SAH 3000 L: 3.0 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1700 mm • Chiều rộng máy: 980 mm • Chiều cao máy: 1420 mm • Nặng: 600 kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: SAH 3000 L: 9.2kW • ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SAH 1500 W

• Năng suất SAH 1500 W: 1500 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SAH 1500 W: 1.5m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1430 mm • Chiều rộng máy: 780 mm • Chiều cao máy: 1230 mm • Nặng: 355 kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: SAH 1500 W: 2.72 kW ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SAH 1500 L

• Năng suất SAH 1500 L: 1500 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SAH 1500 L: 1.5m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1430 mm • Chiều rộng máy: 780 mm • Chiều cao máy: 1230 mm • Nặng: 355 kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: SAH 1500 L: 2.72 kW ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SAH 800 W

• Năng suất SAH 800 W: 800 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SAH 800 W: 0.8 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1170 mm • Chiều rộng máy: 760 mm • Chiều cao máy: 1150 mm • Nặng: 280 kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: SAH 800 W : 2.72 kW • ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SAH 800 L

• Năng suất SAH 800 L: 800 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SAH 800 L: 0.8 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 1170 mm • Chiều rộng máy: 760 mm • Chiều cao máy: 1150 mm • Nặng: 280 kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: SAH 800 L : 2.72 kW • ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SAH 170 L

• Năng suất SAH 170 L: 170 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SAH 170 L: 0.17 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 705 mm • Chiều rộng máy: 700 mm • Chiều cao máy: 1380 mm • Nặng: 155 – 175 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Điện năng tiêu thụ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá vảy Maja SAH 85 L

• Năng suất SAH 85 L: 85 kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: SAH 85 L: 0.085 m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 705 mm • Chiều rộng máy: 700 mm • Chiều cao máy: 1380 mm • Nặng: 155 – 175 kg • Giàn ngưng giải nhiệt: giải nhiệt gió • Điện năng tiêu thụ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá viên Maja NA 970L

• Năng suất NA 970L: 970kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: NA 970L: 0.97m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 750 mm • Chiều rộng máy: 561 mm • Chiều cao máy: 698 mm • Nặng: 168kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: NA 970L: 3.6 kW ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá viên Maja NA 530L

• Năng suất NA 530L: 530kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: NA 530L: 0.53m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 750 mm • Chiều rộng máy: 561 mm • Chiều cao máy: 698 mm • Nặng: 168kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: NA 530L :1.90 kW ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đá viên Maja NA 300 L

• Năng suất NA 300L: 300kg / 24 giờ • Lượng nước tiêu thụ: NA 300L: 0.30m3 / 24 giờ • Chiều dài máy: 750 mm • Chiều rộng máy: 561 mm • Chiều cao máy: 698 mm • Nặng: 168kg • Gas sử dụng: R 404A • Điện năng tiêu thụ: NA 300L :1.15 kW ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM