Máy làm đá Snowkey

(41)
Xem dạng lưới

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F30BW

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF30BWLàm lạnh nước3316-738-223 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F25BA

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF25BALàm lạnh gió2516-740-202.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F25AA

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF25AALàm lạnh gió2516-740-202.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F200CW

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF200CWLàm lạnh nước33 -738-2220 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F150CW

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF150CWLàm lạnh nước33 -738-2215 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F100CW

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF100CWLàm lạnh nước33 -738-2310 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F80BW

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF80BWLàm lạnh nước33 -738-228 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F50BW

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF50BWLàm lạnh nước33 -738-235 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F40BW

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF40BWLàm lạnh nước33 -738-224 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Scotsman MV 456AS

Máy làm đá viên Scotsman MV 456ASModel: MV 456ASNhãn hiệu: ScotmanKích thước: 760 x 620 x 575 mmNhiệt độ nước đầu vào 15°C, nhiệt độ môi trường 21°C công suất làm đá: 240 Kg / 24 giờNhiệt độ nước đầu vào 21°C, nhiệt độ môi trường 32°C công suất làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Scotsman MV 606AS

Máy làm đá viên Scotsman MV 606ASModel: MV 606ASNhãn hiệu: ScotmanKích thước: 760 x 620 x 575 mmNhiệt độ nước đầu vào 15°C, nhiệt độ môi trường 21°C công suất làm đá: 320 Kg / 24 giờNhiệt độ nước đầu vào 21°C, nhiệt độ môi trường 32°C công suất làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F20AA

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF20AALàm lạnh gió2516-740-202 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F16AA

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF16AALàm lạnh gió2516-740-221.6 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F12AA

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF12AALàm lạnh gió2516-740-201.2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước biển Snowkey SFM150C

ModelCông suất ra/ngàyNgưng tụSFM150C15Bộ ngưng tụ làm lạnh bằng nước ngọt hoặc Bộ ngưng tụ chống sự ăn mòn của nước biển ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy làm đá vảy từ nước biển Snowkey SFM100B

ModelCông suất ra/ngàyNgưng tụSFM100B10Bộ ngưng tụ làm lạnh gió hoặc bộ ngưng tụ chống sự ăn mòn của nước biển ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy làm đá vảy từ nước biển Snowkey SFM80B

ModelCông suất ra/ngàyNgưng tụSFM80B8Bộ ngưng tụ làm lạnh gió hoặc bộ ngưng tụ chống sự ăn mòn của nước biển ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy làm đá vảy từ nước biển Snowkey SFM50B

ModelCông suất ra/ngàyNgưng tụSFM50B5Làm lạnh gió ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước biển Snowkey SFM30B

ModelCông suất ra/ngàyNgưng tụSFM30B3Bộ ngưng tụ làm lạnh gió hoặc bộ ngưng tụ chống sự ăn mòn của nước biển ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước biển Snowkey SFM20A

ModelCông suất ra/ngàyNgưng tụSFM20A2Bộ ngưng tụ làm lạnh gió hoặc bộ ngưng tụ chống sự ăn mòn của nước biển ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy làm đá vảy từ nước biển Snowkey SFM10A

ModelCông suất ra/ngàyNgưng tụSFM10A1Bộ ngưng tụ làm lạnh gió hoặc bộ ngưng tụ chống sự ăn mòn của nước biển ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM200E

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM200ELàm lạnh bằng bay hơi67100841.6080.4011500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM150E

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM150ELàm lạnh bằng bay hơi5575631.2088.008700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM50E

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM50ELàm lạnh bằng bay hơi1635210.4076.803200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F10AA

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF10AALàm lạnh gió2516-740-201 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F075AA

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF075AALàm lạnh gió2516-740-200.75 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy làm đá vảy từ nước ngọt Snowkey F050AA

Máy làm đá vảy từ nước ngọt dùng trên đất liềnĐiều kiện thiết kế danh nghĩaĐiều kiện ºCCung cấp nước ºCĐá ºCNgưng tụ ºCBay hơi ºCCông suất ra t/dModelDạngF050AALàm lạnh gió2516-740-200.5 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy làm đá vảy từ nước biển Snowkey SFM300C

ModelCông suất ra/ngàyNgưng tụSFM300C30Bộ ngưng tụ làm lạnh bằng nước ngọt hoặc Bộ ngưng tụ chống sự ăn mòn của nước biển ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá vảy từ nước biển Snowkey SFM250C

ModelCông suất ra/ngàyNgưng tụSFM250C25Bộ ngưng tụ làm lạnh bằng nước ngọt hoặc Bộ ngưng tụ chống sự ăn mòn của nước biển ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy làm đá vảy từ nước biển Snowkey SFM200C

ModelCông suất ra/ngàyNgưng tụSFM200C20Bộ ngưng tụ làm lạnh bằng nước ngọt hoặc Bộ ngưng tụ chống sự ăn mòn của nước biển ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM200W

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM200WLàm lạnh nước67100841.6080.4011500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM150W

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM150WLàm lạnh nước5575631.2088.008700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM100W

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM100WLàm lạnh nước3250420.8076.804200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM50W

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM50WLàm lạnh nước1635210.4076.803200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM30W

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM30WLàm lạnh nước1018126.2480.001800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM200A

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM200ALàm lạnh gió67100841.6080.4011500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM150A

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM150ALàm lạnh gió5575631.2088.008700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM100A

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM100ALàm lạnh gió3250420.8076.804200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM50A

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM50ALàm lạnh gió1635210.4076.803200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM30A

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM30ALàm lạnh gió1018126.2480.001800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá ống Snowkey TIM10A

Đơn vịTính năngCông suất ngưng tụ chạyCông suất lắp đặtNgưng tụ nướcCông suất ngưng tụTrọng lượng tModelPhương pháp ngưng tụKwkwl/hkw.h/tAppr. kgTIM10ALàm lạnh gió4842.0896.001000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng