Máy chiếu Luxcine

(16)
Xem dạng lưới

Máy chiếu Luxcine BH-400T

Công nghệ 3LCD Độ phân giải thật: 1280*720 Pixels Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 2600 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video /Vga/Cable TV/DVB ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine BH-400D

Công nghệ 3LCD Độ phân giải thật: 800*600 (SVGA) Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 2200 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video/Vga/Cable TV Công ...

17450000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine BH-300D

Công nghệ 3LCD Độ phân giải thật: 1280*720 Pixels Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 2400 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video/Vga/Cable TV Công ...

17350000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine BH-200T

Công nghệ 3LCD Độ phân giải thật: 800*600 (SVGA) Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 2200 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video / Vga/Cable TV/DVB ...

16100000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine BH-200D

Công nghệ 3LCD Độ phân giải thật: 800*600 Pixels (SVGA) Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 2200 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video /Vga/Cable ...

15450000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine BH-100S

Công nghệ 3LCD Độ phân giải thật: 800*600 Pixels Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 1500 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video /Vga/Cable TV/DVB-T ...

14590000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine BH-100T

Công nghệ 3LCD Độ phân giải thật: 800*600 Pixels Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 1800 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video/Vga/Cable TV Công ...

13800000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine ESP 400H

Công nghệ LED Độ phân giải thật: 1280*720 Pixels Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 2600 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video /Vga/Cable TV/DVB-T ...

12500000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine ESP 400B

Công nghệ LED Độ phân giải thật: 800*600 (SVGA) Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 2200 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video/Vga/Cable TV Công ...

12500000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine ESP 300

Công nghệ LED Độ phân giải thật: 1280*720 Pixels Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 2400 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video/Vga/Cable TV Công ...

11500000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine ESP 200iH

Công nghệ LED Độ phân giải thật: 800*600 (SVGA) Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 2200 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video / Vga/Cable TV/DVB-T ...

11300000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine BH-100D

Công nghệ 3LCD Độ phân giải thật: 640*480 Pixels Maximum:  1280x720 Pixels Cường độ ánh sáng: 1500 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất:  HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video/Vga/Cable TV Công ...

11600000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine ESP 200IM

Công nghệ LED Độ phân giải thật: 800*600 Pixels (SVGA) Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 2200 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video /Vga/Cable TV ...

10700000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine ESP 100IM

Công nghệ LED Độ phân giải thật: 800*600 Pixels Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 1800 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video/Vga/Cable TV Công ...

9850000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine ESP 100IH

Công nghệ LED Độ phân giải thật: 800*600 Pixels Maximum:  1920x1080 Pixels Cường độ ánh sáng: 1500 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất: HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video /Vga/Cable TV/DVB-T ...

9800000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Luxcine ESP 100

Công nghệ LED Độ phân giải thật: 640*480 Pixels Maximum:  1280x720 Pixels Cường độ ánh sáng: 1500 lumens Độ tương phản: 800:1 Kích thước hình ảnh: 60 - 150 inch Chuẩn hình ảnh tốt nhất:  HD1080p Cổng kết nối: HDMI/Video/S-video/Vga/Cable TV Công ...

8850000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội