Máy chiếu HP

(15)
Xem dạng lưới

Máy chiếu DLP HP MP3220

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng2000 ANSI LumensĐộ phân giảiXGA (1024X768)Độ tương phản2000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu40.0 - 240.0 inches Kích thước máy2.8 x 8.3 x 9.9Trọng lượng1.72 kgsĐặc điểmBóng đèn200W P-VIPTuổi thọ đèn3000Made ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP VP6310

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng1600 ANSI LumensĐộ phân giảiSVGA (800x600)Độ tương phản2000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu60.0 - 200.0 inches Kích thước máy4.4 x 11.6 x 10.7 inchsTrọng lượng3.5 kgsĐặc điểmBóng đèn210WTuổi thọ đèn4000Made ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP VP6220

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng2000 ANSI LumensĐộ phân giảiXGA (1024x768)Độ tương phản2000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu29.9 - 292.6 inches Kích thước máy3.4 x 12.2 x 8.4 inchsTrọng lượng2.8 kgsĐặc điểmBóng đèn200WTuổi thọ đèn3000Made ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu HP VP6320B

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng2000 ANSI LumensĐộ phân giảiXGA (1024x768)Độ tương phản2500:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu60.0 - 240.0 inches Kích thước máy4.4 x 11.6 x 10.7 inchsTrọng lượng3.5 kgsĐặc điểmBóng đèn210WTuổi thọ đèn4000Made ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP VP6120

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng2000 ANSI LumensĐộ phân giảiXGA (1024x768)Độ tương phản2000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu29.9 - 292.6 inches Kích thước máy4.5 x 12.0 x 9.5 inchsTrọng lượng3 kgsĐặc điểmBóng đèn250WTuổi thọ đèn3000Made ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP VP6110

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng1500 ANSI LumensĐộ phân giảiSVGA(800x600)Độ tương phản2000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu23.5 - 230.0 inchsKích thước máy4.5 x 12.0 x 9.5 mmTrọng lượng3 kgsĐặc điểmBóng đèn250WTuổi thọ đèn3000Made ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP SB21

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng800 ANSI LumensĐộ phân giảiSVGA(800x600)Độ tương phản1800:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu98.0 - 295.0 inchsKích thước máy2.3 x 7.9 x 5.6 mmTrọng lượng1 kgsĐặc điểmBóng đèn120WTuổi thọ đèn**Made inTaiwanĐiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP XB31

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng1200 ANSI LumensĐộ phân giảiXGA(1024x768)Độ tương phản1800:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu23.0 - 295.0 inchsKích thước máy2.7 x 8.9 x 7.2 mmTrọng lượng1.5 kgsĐặc điểmBóng đèn150WTuổi thọ đèn**Made ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP MP3130

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng1800 ANSI LumensĐộ phân giảiXGA(1024x768)Độ tương phản2000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu40.0 - 330.0 inchsKích thước máy2.9 x 7.8 x 9.0 mmTrọng lượng1.72 kgsĐặc điểmBóng đèn180WTuổi thọ đèn4000hMade ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP VP6111

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng1500 ANSI LumensĐộ phân giảiSVGA(800x600)Độ tương phản2000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu23.5 - 230.0 inchsKích thước máy4.5 x 12.0 x 9.5 inchsTrọng lượng3 kgsĐặc điểmBóng đèn250WTuổi thọ đèn3000hMade ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP VP6121

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng2000 ANSI LumensĐộ phân giảiXGA(1024x768)Độ tương phản2000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu29.9 - 292.6 inchsKích thước máy4.5 x 12.0 x 9.5 inchsTrọng lượng3 kgsĐặc điểmBóng đèn250WTuổi thọ đèn3000hMade ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP VP6310B

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng1600 ANSI LumensĐộ phân giảiSVGA(800x600)Độ tương phản2000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu60.0 - 200.0 inchsKích thước máy4.4 x 11.6 x 10.7 inchsTrọng lượng3.5 kgsĐặc điểmBóng đèn210WTuổi thọ đèn4000hMade ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP XP7010

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng3500 ANSI LumensĐộ phân giảiXGA(1024x768)Độ tương phản2000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu40.0 - 250.0 inchsKích thước máy4.0 x 12.2 x 9.0 inchsTrọng lượng3.3 kgsĐặc điểmBóng đèn300WTuổi thọ đèn2000hMade ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP XP7030

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng3500 ANSI LumensĐộ phân giảiXGA(1024x768)Độ tương phản2000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu40.0 - 250.0 inchsKích thước máy4.0 x 12.2 x 9.0 inchsTrọng lượng3.3 kgsĐặc điểmBóng đèn300WTuổi thọ đèn2000hMade ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu DLP HP XP8020

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng3100 ANSI LumensĐộ phân giảiXGA(1024x768)Độ tương phản1000:1Công nghệDLPKích thướcKích thước màn chiếu31.0 - 344.0 inchsKích thước máy5.5 x 12.0 x 17.4 inchsTrọng lượng6 kgsĐặc điểmBóng đèn300WTuổi thọ đèn1500hMade ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội