Máy chiếu Epson

(152)
Xem dạng lưới

Máy chiếu epson EB-X41

* Cường độ sáng trắng: 3,600 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 3,600 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMI, VGA, Video, S-Video, Audio RCA, USB-A, USB-B  ...

14000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-X39

* Cường độ sáng trắng: 3,500 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 3,500 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 12,000 giờ (ECO) * Kết nối:USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Wireless LAN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-X400

* Cường độ sáng trắng: 3,300 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 3,300 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMI, VGA, Video, S-Video, Audio RCA, USB-A, USB-B  ...

11900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-S41

* Cường độ sáng trắng: 3,300 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 3,300 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: SVGA (800 x 600) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMI, VGA, Video, S-Video, Audio RCA, USB-A, USB-B  ...

9000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-U04

* Cường độ sáng trắng: 3,000 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 3,000 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WUXGA (1,920 x 1,200) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(hỗ trợ MHL), VGA, Video, S-Video, Audio ...

15900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-U42

* Cường độ sáng trắng: 3,600 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 3,600 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WUXGA (1,920 x 1,200) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(hỗ trợ MHL), VGA, Video, S-Video, Audio ...

20000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-970

* Cường độ sáng trắng: 4,000 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 4,000 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối:USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-2040

* Cường độ sáng trắng: 4,200 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 4,200 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, Video, Audio ...

18400000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-2042

* Cường độ sáng trắng: 4,400 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 4,400 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối:VGA in (2x), HDMI in (2x), Composite in, MHL, USB 2.0 Type A, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-2055

* Cường độ sáng trắng: 5,000 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 5,000 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, Video, Audio ...

26700000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-2065

* Cường độ sáng trắng: 5,500 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 5,500 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, Video, Audio ...

30000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-2140W

* Cường độ sáng trắng: 4,200 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 4,200 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, Video, ...

22500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-2142W

* Cường độ sáng trắng: 4,200 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 4,200 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối: VGA in (2x), HDMI in (2x), Composite in, MHL, USB 2.0 Type A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-2155W

* Cường độ sáng trắng: 5,000 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 5,000 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, Video, ...

28000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-2165W

* Cường độ sáng trắng: 5,500 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 5,500 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), HDBaseT, LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, ...

32200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu epson EB-2247U

* Cường độ sáng trắng: 4,200 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 4,200 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WUXGA (1900 x 1200) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, Video, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

máy chiếu epson EB-2255U

* Cường độ sáng trắng: 5,000 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 5,000 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WUXGA (1900 x 1200) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, Video, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

máy chiếu epson EB-2265U

* Cường độ sáng trắng: 5,500 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 5,500 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WUXGA (1,920 x 1200) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), HDBaseT, LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, ...

35500000

Bảo hành : 12 tháng

máy chiếu epson EB-1781W

* Cường độ sáng trắng: 3,200 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 3,200 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) * Độ tương phản: 10.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), HDBaseT, LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, ...

25700000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Epson EB-1795F

* Cường độ sáng trắng: 3,200 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 3,200 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: Full HD 1080 * Độ tương phản: 10.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), HDBaseT, LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, Video, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Epson EB-S03

Cường độ sáng: 2,700 Ansi LumensĐộ phân giải thực: SVGA (800 x 600)Độ tương phản: 10.000:1 Độ phóng to hình ảnh: 23 - 350 inch (0.88 - 10.44m)Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờChỉnh lệch hình: +/-30 độ dọc (chỉnh hiệu ứng hình thang)Khởi động ...

8750000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-965

Công nghệ: 3LCDĐộ phân giải thực: XGA(1024 x 768)Cường độ sáng : 3500 Ansi lumensĐộ tương phản : 10.000:1Số mầu hiển thị : 16.7 triệu mầuỐng kính:  f=16.7, F=1.45-1.96, 1.35x Optical zoom/ focus lens.Kích thước hình ảnh: 30 – 300 inch  Kích thước 60 ...

14500000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-945

Độ sáng: 3.000 ANSI LumensĐộ phân giải: XGA (1,024 x 768)Độ tương phản: 10.000:1Công nghệ: 3LCDKích thước màn chiếu”: 30 – 300 inchKích thước máy: 269 x 297 x 87 mmTrọng lượng: 2.9 kgTuổi thọ đèn: 6.000 giờCông suất bóng đèn: 200W UHELoa: 16 WNguồn: ...

14500000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-X24

Công nghệ: 3LCD Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải: Max - accept UXGA + (1600 x 1200pixels) True XGA (1024 x 768) Độ tương phản: 10000:1 Kích thước trình chiếu: 30" - 300"  Bóng đèn: UHE 200W. Tuổi thọ trung bình: 6000h Cân nặng: 2.4kg Cổng kết ...

15950000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu EPSON EB-X21

Trình chiếu không dây (chọn thêm) Tự động chỉnh vuông hình Tắt máy cực nhanh không cần chờ nhờ hệ thống làm lạnh nhanh bằng chất lỏng đặc biệt Công nghệ: 3LCD Độ phân giải: XGA (1024 x 768) Cường độ sang: 3000 ANSI Lumens Độ tương phản: 10000:1 Khung ...

18350000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-S18

Cường độ sáng: 3.000 Ansi LumensĐộ phân giải thực: SVGA (800 x 600)Độ tương phản: 10.000:1Độ phóng to hình ảnh: 23 - 350 inch (0,88 – 10,44m)Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 5.000 giờChỉnh lệch hình: +/-30 độ dọc (chỉnh hiệu ứng hình thang)Khởi động ...

10500000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-X18

- Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens- Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768)- Độ tương phản: 10.000:1- Độ phóng to hình ảnh: 23 - 350 inch (0,88 – 10,44m)- Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 5.000 giờ- Chỉnh lệch hình: +/-30 độ dọc (chỉnh hiệu ứng ...

12000000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-W18

* Cường độ sáng: 3000 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) * Độ tương phản: 10000:1 * Độ phóng to hình ảnh: 33 - 318 inch (0.9 - 10.8m) * Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ * Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh * Khởi động trong 5 ...

15500000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-S02

HIỄN THỊĐộ sáng 2.600 ANSI LumensĐộ phân giải SVGA (800 x 600)Độ tương phản 3.000 :1Công nghệ LCDKÍCH THƯỚC TRỌNG LƯỢNG Kích thước màn chiếu 23-350 inchKích thước máy 295 x 228 x 77 mmTrọng lượng 2.3 kgTHÔNG TIN THÊM Bóng đèn 200WTuổi thọ đèn 5.000 ...

8450000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu epson EB -X31

SỐ MÔ HÌNHEB-X31Công nghệ chiếuHệ thống chiếu RGB dạng ống tinh thể lỏng (3LCD)Thông số kỹ thuật của bộ phận chínhLCD:Kích thước0.55" (D9, C 2 tốt)Nghị quyết gốcXGAChiếu chiếu:KiểuPhóng quang (Manual) / Focus (Manual)Số F1,58 - 1,72Độ dài tiêu cự16,9 ...

12550000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-X03

* Cường độ sáng: 2,700 Ansi Lumens* Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768)* Độ tương phản: 10.000:1* Độ phóng to hình ảnh: 23 – 350 inch (0.88 – 10.44m)* Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ* Chỉnh lệch hình: +/-30 độ dọc (chỉnh hiệu ứng hình thang)* ...

11350000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-1930

Độ sáng tối đa 4200 lumensĐộ phân giải màn hình 1024 x 768 (XGA)Độ phân giải • XGAĐèn chiếu 215WỐng kính máy chiếu F = 1.5 ~ 2.0 f = 18 ~ 29 mmNguồn điện • AC 100V-240V / 50-60HzCông suất tiêu thụ(W) 298Cổng kết nối Video • Composite• RGB• HDMICổng ...

30200000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-G6150

Công nghệ: 3LCD Độ sáng: 6500 ANSI Lumens Độ tương phản: 5000:1 Độ phân giải : VGA (1024 x 768)-- Max - accept UXGA + (1600 x 1200pixels) Loa âm thanh: 10W Kích thước trình chiếu: 30" - 300"  Bóng đèn: UHE 380W. Tuổi thọ trung bình: 3000h Cân nặng: 9 ...

100000000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-G6800

Công nghệ: 3LCD·Độ sáng: 7000 ANSI Lumens·Độ phân giải: Max - acceptUXGA + (1600 x 1200pixels) True XGA(1024 x 768)·Độ tương phản: 5000:1Loa âm thanh:10W·Kích thước trình chiếu: 30" - 300"·Bóng đèn: UHE 380W.Tuổi thọ trung bình: 3000h·Cân nặng: 9.7kg ...

133000000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EMP-G5150

Độ sáng: 4000 ANSI Lumens Độ phân giải XGA: (1024x768) dot Độ tương phản: 1000:1 Công nghệ: Gọn nhẹ, hợp thời trang, dễ sử dụng Kích thước: - Kích thước màn chiếu:30” – 300” - Kích thước máy: (WxHxD) 311.5x135x470mm Trọng lượng: 6.7 kgs Khoảng ...

72500000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EMP-7950

Độ sáng: 4000 ANSI Lumens Độ phân giải XGA: (1024x768) dot Độ tương phản: 700:1 Công nghệ: Gọn nhẹ, hợp thời trang, dễ sử dụng Kích thước: - Kích thước màn chiếu: 30” – 300” - Kích thước máy (WxHxD): 419x183x325mm Trọng lượng: 5.8 kgs Khoảng ...

68000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Epson EMP-G5350

THÔNG SỐ KỸ THUẬTHiển thịĐộ sáng5000 ANSI LumensĐộ phân giảiXGA (1024x768) dotĐộ tương phản1000:1Công nghệCông nghệ 3LCD cho hình ảnh trung thựcKích thướcKích thước màn chiếu30” – 300” (100" screen 2.66 - 4.83m)Kích thước máy311.5D x 135H x 450W ...

112000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Epson EB-1735W

Độ sáng: 3000 ANSI Lumens Độ phân giải XGA: (1280x800) dot Độ tương phản: 400:1 Công nghệ: Gọn nhẹ, hợp thời trang, dễ sử dụng Kích thước: - Kích thước màn chiếu: 30” – 300” - Kích thước máy: (WxHxD) 202x65x284mm Trọng lượng: 1.8 kgs Khoảng ...

65850000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EMP-400W

Thông số cơ bảnHãng sản xuấtEPSONTỉ lệ hình ảnh4:3Panel typeLCDDisplayĐộ sáng tối đa1800 lumensHệ số tương phản500:1Độ phân giải màn hình1280 x 800Độ phân giải• VGA • UXGA • WVGAĐèn chiếu170W UHE (E-TORL) Life: (Low / High brightness mode) 4000 hours ...

51300000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-400W

Hãng sản xuấtEPSONTỉ lệ hình ảnh • 4:3Panel typeLCDĐộ sáng tối đa1800 lumensHệ số tương phản500:1Độ phân giải màn hình1280 x 800 (WXGA)Độ phân giải • VGA • UXGA • WVGAĐèn chiếu E-TORL 170W UHE (ELPLP42)Nguồn điện • AC 100V-240V / 50-60HzCông suất ...

50300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Epson Powerlite Home Cinema 8100

Image Quality ResolutionHD (1920 x 1080)Brightness1800 lumensContrast Ratio36000:1Uniformity--No. of ColorsFull ColorAspect Ratio(s)16:9, 4:3 & 2.35:1 CompatibleDisplay TypeLCD; 3LCD, 3-chip optical engine Poly-silicon TFT active ...

42100000

Bảo hành : 36 tháng

Máy chiếu Epson Powerlite Home Cinema 1080

Độ sáng: 1200 Ansi Lumens Phân giải: SXRD 1080p (1920x1080) Tương phản: 12.000:1 Full HD 1080p Cổng tín hiệu HD: HDMI ...

41290000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-X10

HIỄN THỊĐộ sáng 2.600 ANSI LumensĐộ phân giải XGA (1024 x 768)Độ tương phản 2.000 :1Công nghệ LCDKÍCH THƯỚC TRỌNG LƯỢNG Kích thước màn chiếu 30-300 inchKích thước máy 228W x 295D x 77H mmTrọng lượng 2.3 kgTHÔNG TIN THÊM Bóng đèn 200WTuổi thọ đèn 5 ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EB-G5200W

Độ sáng: 4200 ANSI Lumens Độ phân giải WXGA: (1280x800) dot Độ tương phản: 800:1 Công nghệ: Gọn nhẹ, hợp thời trang, dễ sử dụng Kích thước: - Kích thước màn chiếu: 30” – 300” - Kích thước máy (WxHxD): 311.5x135x284mm Trọng lượng: 6,7 kgs Khoảng ...

98400000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Epson EMP-83H

Công nghệ LCDĐộ sáng2200 lumensĐộ phân giảiXGA (1024 x 768)Độ tương phản400:1Cỡ phóng hình30"-300"Trọng lượng2.9 kgTính năng đặc biệtTuổi thọ bóng đèn tới 4000 giờ. Tích hợp cổng RJ-45, cho phép điều khiển máy từ xa và nhận email thông báo tình trạng ...

25250000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Epson EB-1910

Hãng sản xuất :EPSONTỉ lệ hình ảnh :• 4:3Panel type :TFTDisplayĐộ sáng tối đa :4000 lumensHệ số tương phản :2000:1Độ phân giải màn hình :1024 x 768 (XGA)Độ phân giải :• XGATổng số điểm ảnh chiếu :16.77 triệu màuNguồn điện và công suấtNguồn điện :• AC ...

41450000

Bảo hành : 24 tháng

Máy chiếu Epson EMP-822H

Công nghệ LCDĐộ sáng2600 lumensĐộ phân giảiXGA (1024 x 768)Độ tương phản600:1Cỡ phóng hình30"-300"Trọng lượng2.9 kgTính năng đặc biệtTuổi thọ bóng đèn tới 4000 giờ. Tích hợp cổng RJ-45, cho phép điều khiển máy từ xa và nhận email thông báo tình trạng ...

43800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Epson EMP-1825

Độ sáng: 3500 ANSI Lumens Độ phân giải: XGA (1024x768) dot Độ tương phản: 500:1 Công nghệ: Gọn nhẹ, hợp thời trang, dễ sử dụng Kích thước: - Kích thước màn chiếu 30” – 300” - Kích thước máy (WxHxD) 345x86x257mm Trọng lượng: 3.1 kgs Khoảng cách đặt ...

45850000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội