Máy chiếu Dukane

(45)
Xem dạng lưới

Máy chiếu Dukane ImagePro 8775

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3000 lumens Hệ số tương phản : 600:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 200W, 2000 hours Ống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8776-RJ

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2500 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Ống kính máy chiếu : F = 1.7 ~ 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8778

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 2000 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours Ống kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8779

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2000 lumens Hệ số tương phản : 600:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8781

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 hours Whisper Mode) Ống kính máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8782

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 hours Whisper Mode) Ống kính máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8783

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2000 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1280 x 800 (WXGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 2000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8784

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2000 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8786

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 5:4 Panel type : TFT Độ sáng tối đa : 2500 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : VGA~SVGA Nguồn điện : AC 100V-240V / 50-60Hz Cổng kết nối Video : Component, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8790

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 1600 lumens Hệ số tương phản : 300:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 160W UHB,2000 hrs Ống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8805

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3400 lumens Hệ số tương phản : 800:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 275W NSH,2000 hours ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8806

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3500 lumens Hệ số tương phản : 800:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 300W,2000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8808

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3500 lumens Hệ số tương phản : 800:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8909

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2500 lumens Hệ số tương phản : 300:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 250W UHB,2000 hrs Ống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8912

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Hệ số tương phản : 400:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 hours whisper mode) Ống kính máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8913

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3000 lumens Hệ số tương phản : 400:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8913H

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3000 lumens Hệ số tương phản : 400:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8770

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2000 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 160W UHB,2000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8767

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2000 lumens Hệ số tương phản : 400:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 205W NSH,2000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8764

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 3000 lumens Hệ số tương phản : 2100:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 230W,2000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8763

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2500 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8757

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 2500 lumens Hệ số tương phản : 800:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 250W UHP / 2000 hours ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8756A

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2000 lumens Hệ số tương phản : 400:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 150W SHL Lamp, 2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8756

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 1600 lumens Hệ số tương phản : 250:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 130W SHL,2000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8755H

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2000 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 3000 hours (4000 hours ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8755E

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2000 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SVGA~SXGA, VGA~UXGA, XGA~SXGA+ Tổng số điểm ảnh chiếu : 16.7 triệu màu Đèn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8913-W

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3000 lumens Hệ số tương phản : 400:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8914

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3200 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, VGA~SVGA Tổng số điểm ảnh chiếu : 16.7 triệu màu Đèn chiếu : 2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8915

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3200 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA Tổng số điểm ảnh chiếu : 16.7 triệu màu Đèn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8916H

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3500 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours typical ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8918

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3500 lumens Hệ số tương phản : 1000:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8942

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 4500 lumens Hệ số tương phản : 800:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 310W UHB,2000 hours ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8943

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 4000 lumens Hệ số tương phản : 1000:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8944

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 4000 lumens Hệ số tương phản : 1000:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 285W UHB,2000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8946

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 4200 lumens Hệ số tương phản : 800:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 300W NSH,2000 hours ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8947

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 5000 lumens Hệ số tương phản : 1000:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8948

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 5000 lumens Hệ số tương phản : 1000:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours (3000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 9058

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 5800 lumens Hệ số tương phản : 700:1 Độ phân giải màn hình : 1280 x 1024 (SXGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 200W UHP,1500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 9135

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3500 lumens Hệ số tương phản : 650:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 2000 hours Ống kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8066

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2000 lumens Hệ số tương phản : 400:1 Độ phân giải màn hình : 800 x 600 (SVGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 165W ,2000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8077A

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2500 lumens Hệ số tương phản : 500:1 Độ phân giải màn hình : 800 x 600 (SVGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours, (3000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8301

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 3000 lumens Hệ số tương phản : 2200:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hrs (Normal) 4000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8755D-RJ

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2000 lumens Hệ số tương phản : 400:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Tổng số điểm ảnh chiếu : 16.7 triệu màu Đèn chiếu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8762

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Hệ số tương phản : 1600:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 2000 hours Ống kính máy chiếu : F=25.7 - 30.8 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Dukane ImagePro 8777

Hãng sản xuất : DUKANE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2500 lumens Hệ số tương phản : 600:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : VGA~UXGA, XGA~SXGA+ Tổng số điểm ảnh chiếu : 16.7 triệu màu Đèn chiếu : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội