Máy chiếu Christie

(42)
Xem dạng lưới

Máy chiếu Christie ROADSTER S+10K-M

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 9300 lumens Hệ số tương phản : 10000:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 350W PVIP,1500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Matrix HD7

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 7000 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1920 x 1080 (16:9) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, WXGA Đèn chiếu : 1.2kW CERMAX® Xenon ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Matrix 4000

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 6000 lumens Hệ số tương phản : 1500:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 1.0kW CERMAX® Xenon ,1500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Mirage HD3

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 2900 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1920 x 1080 (16:9) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, WXGA Đèn chiếu : 500W CERMAX® Xenon ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Mirage HD6

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 6000 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1920 x 1080 (16:9) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, WXGA Đèn chiếu : 1kW CERMAX® Xenon ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Mirage HD8

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 8000 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1920 x 1080 (16:9) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 1.2kW CERMAX® ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Mirage HD12

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 12000 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1920 x 1080 (16:9) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, WXGA Đèn chiếu : 2.0kW Xenon pre ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Mirage S+3K

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 30000 lumens Hệ số tương phản : 2800:1 Độ phân giải màn hình : 2048 x 1080 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA, XGA, WXGA Đèn chiếu : 2 kW, 3 kW, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Mirage S+6K

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 5500 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 1.0kW CERMAX® ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Mirage S+8K

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 8500 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 1.2kW CERMAX® ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Mirage S+14K

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 16000 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 2.4kW Xenon Bubble lamp,750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Roadster S+12K

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 12000 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, , SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 2.0kW Xenon ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie Matrix 3000

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 3000 lumens Hệ số tương phản : 1500:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : PVip 300W ,2000 hours Ống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie HD8K

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 8000 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1920 x 1080 (16:9) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, WXGA Đèn chiếu : 1.2 kW CERMAX Xenon ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie HD10K-M

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 9500 lumens Hệ số tương phản : 10000:1 Độ phân giải màn hình : 1920 x 1080 (16:9) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA, WXGA Đèn chiếu : 350W PVIP ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie LW400

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 4000 lumens Hệ số tương phản : 1000:1 Độ phân giải màn hình : 1280 x 800 (WXGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA, WXGA Đèn chiếu : 275W UHB ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie LX25

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2500 lumens Hệ số tương phản : 400:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 200W UHP, 1500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie LX25a

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 2500 lumens Hệ số tương phản : 450:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 200W UHP, 1500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie LX34

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3500 lumens Hệ số tương phản : 900:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 250W UHP.1500 hours ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie LX35

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 3500 lumens Hệ số tương phản : 800:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 200W UHP Ống kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie LX66A

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 6500 lumens Hệ số tương phản : 1300:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Nguồn điện : AC 90V-240V / 50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie LX120

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 12000 lumens Hệ số tương phản : 1300:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : Quad 300W,1000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie LX380

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 4000 lumens Hệ số tương phản : 1000:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 300 W P-VIP™ ,300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie LX500

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 5000 lumens Hệ số tương phản : 1000:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 330W NSH,2000 hrs Ống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DS+305W

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 3300 lumens Hệ số tương phản : 2500:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 220W UHP, 2250 hrs (Max ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DS+6K-M

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 5000 lumens Hệ số tương phản : 10000:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 200W PVIP x 2,2000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DS+8K

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 8500 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 1.2kW CERMAX® Xenon,1500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DS+25W

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 2500 lumens Hệ số tương phản : 2500:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 250W UHP,3000 hours ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DS+26

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 2500 lumens Hệ số tương phản : 2500:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 220W UHP,2250 hrs,3000 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DS-60

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 6000 lumens Hệ số tương phản : 5000:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : Dual Osram P-VIP® 300W ,1500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DS-65

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 6500 lumens Hệ số tương phản : 7500:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : Dual 300W UHP, 6000 hrs (eco ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DS-300

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 3300 lumens Hệ số tương phản : 2500:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 220 W UHP™.2250 hrs,3000 hrs Ống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie LX650

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 6500 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 330W NSH,2,000 hrs Ống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DS-405

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 4100 lumens Hệ số tương phản : 7500:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA,WXGA Đèn chiếu : 300W UHP,1500 hrs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DW4Kc

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 4250 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 1.0kW CERMAX® Xenon ,1500 hrs Ống kính máy chiếu : f=1.6-2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DW5K

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 5300 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải :SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 1.0kW CERMAX, 1500 hrs Ống kính máy chiếu : f=1.6-2.0:1, 2.0-2.7:1, 2.7-5.0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DW6Kc

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 5600 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 1.2kW CERMAX® Xenon,1500 hours Ống kính máy chiếu : F = 1.6 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DW8K

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 7500 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA Đèn chiếu : 1.2kW CERMAX® Xenon,1500 hours Ống kính máy chiếu : f=1.6-2.0:1, 2.0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie HD5Kc

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 5000 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1920 x 1080 (16:9) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~UXGA, VGA~SVGA, WXGA Đèn chiếu : 1.0kW CERMAX , ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie HD7Kc

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 6500 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1920 x 1080 (16:9) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, WXGA Đèn chiếu : 1.2kW CERMAX® Xenon,1500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie LX450

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : LCD Độ sáng tối đa : 4500 lumens Hệ số tương phản : 1000:1 Độ phân giải màn hình : 1024 x 768 (XGA) Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 300 W P-VIP™ ,2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chiếu Christie DS-5K

Hãng sản xuất : CHRISTIE Tỉ lệ hình ảnh : 4:3, 5:4 Panel type : DLP Độ sáng tối đa : 6500 lumens Hệ số tương phản : 2000:1 Độ phân giải màn hình : 1400 x 1050 Độ phân giải : SXGA, SVGA, VGA~SXGA, VGA~SVGA, XGA Đèn chiếu : 1.0kW CERMAX® Xenon pre ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội