Đàn Organ Korg

(7)
Xem dạng lưới

Đàn Organ Korg PA 600

Bàn phím61 phímPhímVelocityBộ nhớ trong (PCM RAM Memory)96 MB SoundHơn 950 âm sắc và 64 bộ trống Live được lấy từ bộ tiếng RX và DNC của PA 3XPhần tay phải có thể cộng được 3 tiếng: Upper 1 + 2 + 3Băng tiếng320 bộ nhớ Performance để cài tiếng và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Organ Korg PA 4X

Đàn Organ Korg PA-4X được cải tiến với nhiều chức năng mới cung cấp một số lượng lớn các bàn phím cổ điện và đương đại, ban nhạc và nhạc cụ của giàn nhạc cộng với âm thanh điện tử và nhạc cụ từ techno dân gian. PA4X có hai loại là PA4X 61 và PA4X 76. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Organ Korg PA 900

hông số cơ bản: Phím: Semi weighted Bộ nhớ trong (PCM RAM Memory): 192 MB - Gấp 2 lần so với Pa600, chứa được nhiều sample hơn. Sửa tiếng chi tiết với 24 lớp OSC, thu Seq và sửa chi tiết, thu và sửa điệu chi tiết  Sound: Hơn 1000 sounds, 512 user ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Organ Korg Pa600

Keyboard: 61 keys with Velocity Display: 7” 800 x 480 TFT Graphical Color TouchView Tone Generator: 128 Oscillators (max polyphony 128 voices)- Filters with Resonance   Sounds & Drum Kits: More than 950 (including Stereo Piano and GM 2 Sounds) 64 ...

35000000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Organ Korg Pa800

Keyboard: 61 keys with Velocity and Aftertouch Display: 320 x 240 pixels, Color TouchView Graphic Touch Screen Tone Generator: KORG HI Synthesis (Hyper Integrated) 120 Voices, 120 Oscillators Filters with Resonance EQ for each track Sounds & Drum ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Organ Korg Pa500

Keyboard: 61 keys with Velocity Display: 320 x 240 pixels, Monochrome TouchView Graphic Touch Screen   Tone Generator:   EDS (Extended Definition Synthesis) 80 Voices, 80 Oscillators – Filters with Resonance - Three band EQ for each track   Sounds & ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Organ Korg Pa3X

Keyboard: Two versions: 76 or 61 semi-weighted keys with Velocity and Aftertouch Display: Pa3X 61: Resolution: 320 x 240 pixels - TFT Color TouchView Graphic Touch Screen; Pa3X 76: Motorized Tilt Display - Resolution: 320 x 240 pixels - TFT Color ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội