Đàn Violin, Viola & Cello

(32)
Xem dạng lưới

Scottcao Violin STV011

Chi tiết sản phẩm Scottcao Violin STV011 là dòng violin cao cấp, chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới chuyên nghiệp. Kích cỡ: 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Pearl River Violin V019

Chi tiết sản phẩm Pearl River Violin V019 là dòng violin có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Scottcao Violin STV_017E

Chi tiết sản phẩm Scottcao Violin STV017 là dòng violin cao cấp, chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới chuyên nghiệp. Kích cỡ: 4/4 ...

6000000

Bảo hành : 0 tháng

Violin Suziki size 3/4

Đàn SUZUKI Violin Size 3/4 kích thước lớn hơn Violin Size 1/2 một chút nên được giành nhiều cho giới trẻ tầm tuổi 12-17 ...

4100000

Bảo hành : 12 tháng

Violin Suziki size 4/4

Đàn SUZUKI Violin Size 4/4 dành cho các cuộc biểu diễn lớn. SuZuKi Violin Size 4/4 là sự lựa chọn giành cho các nhạc công chuyên nghiệp. ...

4100000

Bảo hành : 12 tháng

Violin Suziki size 1/4

Đàn SUZUKI Violin Size 1/4 dành cho trẻ nhỏ mới bắt đầu học violin.Với kích thước khá là nhỏ Violin Suzuki Size 1/4 thực sự là một món quà mà khá nhiều bậc phụ huynh lựa chọn để giành tặng cho con cái của mình ...

4000000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Pearl River Violin V005

Chi tiết sản phẩm Pearl River Violin V005 là dòng violin có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 Hàng order ...

1500000

Bảo hành : 0 tháng

1000000

Bảo hành : 12 tháng

1000000

Bảo hành : 12 tháng

1000000

Bảo hành : 12 tháng

Violin Harper AGW 208-4/4

Kích cỡ: 4/4 ...

1000000

Bảo hành : 12 tháng

Violin Suziki size 1/2

Đàn SUZUKI Violin 1/2 phù hợp cho trẻ mới bắt đầu học violin. Với kích thước nhỏ nhắn SUZUKI Size1/2 như là một món quà giành tặng cho trẻ mới bắt đầu học chơi Violin ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Pearl River Viola M023

Chi tiết sản phẩm Pearl River Viola M023 là dòng viola có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 14", 15", 15.5", 16", 16.5" ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Dan Skylark Violin MV016

Chi tiết sản phẩm Kích cỡ: 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Pearl River Viola M021

Chi tiết sản phẩm Pearl River Viola M021 là dòng viola có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 14", 15", 15.5", 16", 16.5" ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Dan Scottcao Cello STC017

Chi tiết sản phẩm Scottcao Cello STC017 là dòng cello cao cấp, chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới chuyên nghiệp. Kích cỡ: 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 7/8, 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Pearl River Cello C035

Chi tiết sản phẩm Pearl River Cello C035 là dòng cello có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Dan Scottcao Viola STA017

Chi tiết sản phẩm Scottcao Viola STA017 là dòng viola cao cấp, chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới chuyên nghiệp. Kích cỡ: 11", 12", 13", 14", 15", 15.5", 16", 16.5", 17" ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Pearl River Cello C030

Chi tiết sản phẩm Pearl River Cello C030 là dòng cello có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Dan Scottcao Viola STA750

Chi tiết sản phẩm Scottcao Viola STA750 là dòng viola cao cấp, chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới chuyên nghiệp. Kích cỡ: 15", 15.5", 16", 16.5", 17" ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Pearl River Double Bass B040

Chi tiết sản phẩm Pearl River Double Bass B040 là dòng double bass có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 3/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Dan Pearl River Double Bass B040

Chi tiết sản phẩm Pearl River Double Bass B040 là dòng double bass có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 1/2, 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Scottcao Viola STA850

Chi tiết sản phẩm Scottcao Viola STA850 là dòng viola cao cấp, chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới chuyên nghiệp. Kích cỡ: 15", 15.5", 16", 16.5" Giá:$. ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Scottcao Cello STC600

Chi tiết sản phẩm Scottcao Cello STC600 là dòng cello cao cấp, chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới chuyên nghiệp. Kích cỡ: 1/4, 1/2, 3/4, 7/8, 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Dan Pearl River Cello C033

Chi tiết sản phẩm Pearl River Cello C033 là dòng cello có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Dan Pearl River Viola M020

Chi tiết sản phẩm Pearl River Viola M020 là dòng viola có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 14", 15", 15.5", 16", 16.5" ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Skylark Violin MV019

Chi tiết sản phẩm Click vào hình để xem Chi tiết sản phẩm Kích cỡ: 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Dan Pearl River Viola M022

Chi tiết sản phẩm Pearl River Viola M022 là dòng viola có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 14", 15", 15.5", 16", 16.5" ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Dan Pearl River Violin V018

Chi tiết sản phẩm Pearl River Violin V018 là dòng violin có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Dan Pearl River Violin V182

Chi tiết sản phẩm Pearl River Violin V182 là dòng violin có chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới học sinh, sinh viên. Kích cỡ: 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Dan Scottcao Violin STV012

Chi tiết sản phẩm Scottcao Violin STV012 là dòng violin cao cấp, chất lượng âm thanh tốt, thích hợp dùng cho giới chuyên nghiệp. Kích cỡ: 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Skylark Violin MV013

Chi tiết sản phẩm Click vào hình để xem Chi tiết sản phẩm Kích cỡ: 4/4 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội