Đàn Piano Brandnew

(48)
Xem dạng lưới

Piano Ritmuller GP148R1

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller GP148R1 Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group Length: 148 cm Color: 1. Ebony Polished: 121,476,000 VND 2. Walnut Polished: 131,779,200 VND 3. White Polished: 142,379,200 VND 4. Mahogany Polished: 133,899,200 ...

121476000

Bảo hành : 60 tháng

Piano Ritmuller UP125R

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller UP125R Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group    UP125R   Key 88 Pedals 3 Size 154W x 125H x 64D cm Weight 270 Kg Colour/Finish Ebony With Magohany Trim Manu Year 2010 New 100% Manufacturer    Ritmuller ...

76000000

Bảo hành : 60 tháng

Piano Ritmuller UP130R

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller UP130R Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group Depth: 64 cm Color: 1. Ebony Polished: 62,752,000 VND 2. Walnut Polished: 69,196,800 VND 3. White Polished: 71,528,800 VND    UP130R   Key 88 Pedals 3 Size 155W x ...

62752000

Bảo hành : 60 tháng

Piano Ritmuller UP125R2

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller UP125R2 Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group    UP125R2   Key 88 Pedals 3 Size 154W x 123H x 64D cm Weight 270 Kg Colour/Finish Ebony Polished Manu Year 2010 New 100% Manufacturer    Ritmuller ...

59720000

Bảo hành : 60 tháng

Piano Ritmuller UP123R6

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller UP123R6 Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group    UP123R6   Key 88 Pedals 3 Size 151W x 123H x 63D cm Weight 258 Kg Colour/Finish Mahogany Satin Manu Year 2010 New 100% Manufacturer    Ritmuller ...

58760000

Bảo hành : 60 tháng

Piano Ritmuller UP123R

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller UP123R Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group UP123R Depth: 60 cm Color: 1. Ebony Polished: 54,478,706 VND 2. Walnut Polished: 58,702,800 VND 3. White Polished: 58,702,800 VND    UP123R   Key 88 Pedals 3 Size ...

54470000

Bảo hành : 60 tháng

Piano Ritmuller UP121RB (UP120R)

Tên sản phẩm: Ritmuller UP121RB (UP120R) Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group Bảo hành: 5 năm.  Depth: 59 cm Color: 1. Ebony Polished: : 48,466,006 VND 2. Walnut Polished: 3. White Polished: : 57,876,000 VND 4. Mahogany Polished: 52,788 ...

52780000

Bảo hành : 60 tháng

Piano Ritmuller UP121RV (UP120R4)

Piano Ritmuller UP121RV (UP120R4) Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group Depth: 59 cm Color: 1. Cherry Satin: 52,401,592 VND 2. Walnut Satin: 52,401,592 VND 3. White Polished: 55,596,432 VND    UP121RV   Key 88 Pedals 3 Size 151W x 120H x ...

52400000

Bảo hành : 60 tháng

Piano Ritmuller UP 118R2

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller UP 118R2 Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group Depth: 58 cm Color: 1. Ebony Polished 2. Walnut Polished 3. White Polished   UP118R2   Key 88 Pedals 3 Size 148W x 118H x 58D cm Weight 235 Kg Colour/Finish ...

46647000

Bảo hành : 60 tháng

Đàn upright piano Ritmuller UP118R2

Tên sản phẩm: Đàn upright piano Ritmuller UP118R2 Nhà sản xuất: Ritmuller Nguồn gốc: China Kích thước: 58 cm × 148 cm × 118 cm Nặng: 235 kg Khuyến mãi thêm: Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ phím, ống sấy ...

43990000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Grand Piano Kawai RX-3

Tên sản phẩm: Đàn Grand Piano Kawai RX-3 Nhà sản xuất: Kawai Nguồn gốc: Japan Kích thước: 186 cm × 152 cm × 102 cm Nặng: 326 kg Khuyến mãi thêm: Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ phím, ống sấy ...

320700000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Grand Piano Steinway & Sons D-274

Tên sản phẩm: Đàn Grand Piano Steinway & Sons D-274 Nhà sản xuất: Steinway&Sons Nguồn gốc: Germany Giá bán: 3,793,053,950VND Kích thước: 274 cm × 156 cm × Nặng: 480 kg Khuyến mãi thêm: Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ phím, ống ...

4328000000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Grand Piano Steinway & Sons C-227

Tên sản phẩm: Đàn Grand Piano Steinway & Sons C-227 Nhà sản xuất: Steinway&Sons Nguồn gốc: Germany Giá bán: 2,649,849,300VND Kích thước: 227 cm × 155 cm × 102 cm Nặng: 400 kg Khuyến mãi thêm: Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ ...

3176000000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Grand Piano Steinway & Sons M-170

Tên sản phẩm: Đàn Grand Piano Steinway & Sons M-170 Nhà sản xuất: Steinway&Sons Nguồn gốc: Germany Kích thước: 170 cm × 147 cm × Nặng: 275 kg Khuyến mãi thêm: Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ phím, ống sấy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Grand Piano Steinway & Sons S-155

Tên sản phẩm: Đàn Grand Piano Steinway & Sons S-155 Nhà sản xuất: Steinway&Sons Nguồn gốc: Germany Giá bán: 1,535,162,300VND Kích thước: 155 cm × 146 cm × Nặng: 252 kg Khuyến mãi thêm: Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ phím, ống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Boston GP-215 PE

Dimensions Height: 102 cm (40”) Length: 215 cm (7’ 1”) Width: 155 cm (61”) Net Weight: 404 kg (889 lb) Instrument Rim/Backframe Laminated hard rock maple (Acer Saccharum) inner rim. Laminated Philippine mahogany outer rim. Continuous bent rim. 15 ...

1190000000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Boston GP-193 PE

Dimensions Height: 102 cm (40”) Length: 193 cm (6’ 4”) Width: 154 cm (60 3/4”) Net Weight: 374 kg (823 lb) Instrument Rim/Backframe Laminated hard rock maple (Acer Saccharum) inner rim. Laminated Philippine mahogany outer rim. Continuous bent rim. 13 ...

961400000

Bảo hành : 12 tháng

Piano Ritmuller GP275R1

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller GP275R1 Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group GP275R1   Key 88 Pedals 3 Size 158W x 100H x 275L cm Weight 455 Kg Colour/Finish Ebony Polished Manu Year 2010 New 100% Manufacturer    Ritmuller ...

947250000

Bảo hành : 60 tháng

Đàn Upright Piano Steinway & Sons K-132

Tên sản phẩm: Đàn Upright Piano Steinway & Sons K-132 Nhà sản xuất: Steinway&Sons Nguồn gốc: Germany Kích thước: 68 cm × 152.5 cm × 132 cm Nặng: 305 kg Khuyến mãi thêm: Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ phím, ống sấy ...

1048000000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Boston GP-163 PE

Height: 102 cm (40”) Length: 163 cm (5’ 4”) Width: 151 cm (59 3/4”) Net Weight: 322 kg (708 lb) Instrument Rim/Backframe Laminated hard rock maple (Acer Saccharum) inner rim. Laminated Philippine mahogany outer rim. Continuous bent rim. 11 outer rim ...

703900000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Upright Piano Steinway & Sons V-125

Tên sản phẩm: Đàn Upright Piano Steinway & Sons V-125 Nhà sản xuất: Steinway&Sons Nguồn gốc: Germany Kích thước: 68 cm × 152.5 cm × 125 cm Nặng: 267 kg Khuyến mãi thêm: Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ phím, ống sấy ...

697450000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Boston GP-156 PE

Dimensions Height: 102 cm (40”) Length: 156 cm (5’ 1 1/2”) Width: 151 cm (59 3/4”) Net Weight: 311 kg (684 lb) Instrument Rim/Backframe Laminated hard rock maple (Acer Saccharum) inner rim. Laminated Philippine mahogany outer rim. Continuous bent rim ...

595700000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Brandnew Essex EGP-183C

Dimensions Height: 103 cm (40 ½”) Length: 183 cm (6’) Width: 150 cm (59”) Depth: Net Weight: 315 kg (693 lb) Instrument Rim/Backframe Outer is laminated Lauan, Beech, and Walnut. Inner is laminated Lauan and Walnut. Wide tail design (similar to ...

578738000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Brandnew Essex EGP-173C

Dimensions Height: 100 cm (39 ¼”) Length: 173 cm (5’ 8”) Width: 151 cm (59 ¼”) Depth: Net Weight: 309 kg (680 lb) Instrument Rim/Backframe Outer is laminated Lauan, Beech, and Walnut. Inner is laminated Lauan and Walnut. Wide tail design (similar to ...

502312000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Brandnew Essex EGP-161C

Dimensions Height: 103 cm (40 ½”) Length: 161 cm (5’ 3 ½”) Width: 150 cm (59”) Depth: Net Weight: 285 kg (627 lb) Instrument Rim/Backframe Outer is laminated Lauan, Beech, and Walnut. Inner is laminated Lauan and Walnut. Wide tail design (similar to ...

394300000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Boston UP-132E PE

Dimensions Height: 123 cm (48 ½”) Length:   Width: 151 cm – 152 cm (59 1/2” – 59 ¾”) Depth: 67 cm (26 ½”) Net Weight: 255 kg (561 lb) Instrument Backframe/Posts Staggered spruce backposts (5). Total CSA: 500 cm2 (77.5 in2). Thickness of post: 10 cm. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Brandnew Essex EGP-155R

Dimensions Height: 100 cm (39 ¼”) Length: 155 cm (5’ 1”) Width: 151 cm (59 ¼”) Depth: Net Weight: 289 kg (636 lb) Instrument Rim/Backframe Outer is laminated Lauan, Beech, and Walnut. Inner is laminated Lauan and Walnut. Wide tail design (similar to ...

348700000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Brandnew Essex EGP-155T

Dimensions Height: 100 cm (39 ¼”) Length: 155 cm (5’ 1”) Width: 151 cm (59 ¼”) Depth: Net Weight: 289 kg (636 lb) Instrument Rim/Backframe Outer is laminated Lauan, Beech, and Walnut. Inner is laminated Lauan and Walnut. Wide tail design (similar to ...

342350000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Brandnew Essex EGP-155C

Dimensions Height: 100 cm (39 ¼”) Length: 155 cm (5’ 1”) Width: 151 cm (59 ¼”) Net Weight: 289 kg (636 lb) Instrument Rim/Backframe Outer is laminated Lauan, Beech, and Walnut. Inner is laminated Lauan and Walnut. Wide tail design (similar to Boston) ...

336889150

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Grand Piano Kawai RX-1

Tên sản phẩm: Đàn Grand Piano Kawai RX-1 Nhà sản xuất: Kawai Nguồn gốc: Japan Giá bán: 286,194,000VND Kích thước: 164 cm × 150 cm × 102 cm Nặng: 285 kg Khuyến mãi thêm:  Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ phím, ống sấy ...

286190000

Bảo hành : 12 tháng

Piano Ritmuller GP213R1

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller GP213R1 Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group GP213R1   Key 88 Pedals 3 Size 152W x 100H x 213L cm Weight 396 Kg Colour/Finish Ebony Polished Manu Year 2010 New 100% Manufacturer    Ritmuller ...

258000000

Bảo hành : 60 tháng

Piano Ritmuller GD-160R

Số lượng phím (Keys number): 88 phím Pedals: Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal Nhà sản xuất (Manufacturer):: Pearl River Bảo hành (Warranty):đàn piano bảo hành 5 năm (years), bảo trì 6 tháng lên dây định kỳ một lần. Thông tin bộ tự chơi: PIANODisc ...

251000000

Bảo hành : 60 tháng

Đàn Piano Brandnew Essex EUP-123CL

Dimensions Height: 123 cm (48 ½”) Length: Width: 151 cm – 152 cm (59 1/2” – 59 ¾”) Depth: 67 cm (26 ½”) Net Weight: 255 kg (561 lb) Instrument Backframe/Posts Staggered spruce backposts (5). Total CSA: 500 cm2 (77.5 in2). Thickness of post: 10 cm. ...

225000000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Brandnew Essex EUP-123FL

Dimensions Height: 123 cm (48 ½”) Length: Width: 151 cm – 152 cm (59 1/2” – 59 ¾”) Depth: 67 cm (26 ½”) Net Weight: 255 kg (561 lb) Instrument Backframe/Posts Staggered spruce backposts (5). Total CSA: 500 cm2 (77.5 in2). Thickness of post: 10 cm. ...

218000000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Brandnew Essex EUP-123E

Dimensions Height: 123 cm (48 ½”) Length: Width: 151 cm – 152 cm (59 1/2” – 59 ¾”) Depth: 67 cm (26 ½”) Net Weight: 255 kg (561 lb) Instrument Backframe/Posts Staggered spruce backposts (5). Total CSA: 500 cm2 (77.5 in2). Thickness of post: 10 cm. ...

209000000

Bảo hành : 12 tháng

Piano Ritmuller GP188R1

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller GP188R1 Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group Length: 188 cm Color: 1. Ebony Polished: 180,502,000 VND 2. Walnut Polished: 185,099,200 VND 3. White Polished: 187,459,200 VND 4. Mahogany Polished: 185,099,000 ...

194700000

Bảo hành : 60 tháng

Piano Ritmuller GP160R

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller GP160R Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group GP160R   Key 88 Pedals 3 Size 150W x 100H x 160L cm Weight 315 Kg Colour/Finish White Polished Manu Year 2010 New 100% Manufacturer    Ritmuller ...

175000000

Bảo hành : 60 tháng

Đàn Piano Brandnew Essex EUP-116E

Dimensions Height: 116 – 118 cm (45 1/2 – 46 ¼”) Length: Width: 149 cm – 154 cm (58 3/4” – 60 ¾”) Depth: 64 – 67 cm (25 1/4 – 26 ½”) Net Weight: 236 – 242 kg (519 – 528 lb) Instrument Backframe/Posts Staggered spruce backposts (5). Total CSA: 450 cm2 ...

160293000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Brandnew Essex EUP-111E

Dimensions Height: 111 cm (43 ¾”) Length: Width: 147 cm – 156 cm (57 3/4” – 61 ½”) Depth: 55 – 65 cm (21 1/2 – 25 ¾”) Net Weight: 209 – 227 kg (460 – 499 lb) Instrument Backframe/Posts Staggered spruce backposts (5). Total CSA: 223 cm2 (34.5 in2). ...

144564000

Bảo hành : 12 tháng

Piano Ritmuller GP160R1

Tên sản phẩm: Piano Ritmuller GP160R1 Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group Length: 160 cm Color: 1. Ebony Polished: 139,665,600 VND 2. Walnut Polished: 144,817,200 VND 3. White Polished: 152,237,200 VND GP160R1   Key 88 Pedals 3 Size ...

139665000

Bảo hành : 60 tháng

Piano Ritmuller UP110R2

Piano Ritmuller UP110R2 Nhà sản xuất: Ritmuller Xuất xứ: Pearl River Group Kích thước (Size): Rộng (Width): 144 cm Cao (Height): 110 cm Ngang (Depth): 54 cm Khối lượng: (Weight): 200 Kg Phím(Key): Số lượng phím (Keys number): 88 phím Pedals: Soft ...

37190000

Bảo hành : 60 tháng

Đàn Grand Piano Steinway & Sons O-180

Tên sản phẩm: Đàn Grand Piano Steinway & Sons O-180 Nhà sản xuất: Steinway&Sons Nguồn gốc: Germany Kích thước: 180 cm × 146.5 cm × 102 cm Nặng: 280 kg Khuyến mãi thêm: Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ phím, ống sấy ...

1803000000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Grand Piano Steinway & Sons B-211

Tên sản phẩm: Đàn Grand Piano Steinway & Sons B-211 Nhà sản xuất: Steinway&Sons Nguồn gốc: Germany Kích thước: 211 cm × 148 cm × Nặng: 345 kg Khuyến mãi thêm: Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ phím, ống sấy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Grand Piano Steinway & Sons A-188

Tên sản phẩm: Đàn Grand Piano Steinway & Sons A-188 Nhà sản xuất: Steinway&Sons Nguồn gốc: Germany Kích thước: 188 cm × 147 cm × 102 cm Nặng: 315 kg Khuyến mãi thêm:  Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện:  Khăn phủ phím, ống sấy Đàn Steinway ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Grand Piano Kawai GM-12

Tên sản phẩm: Đàn Grand Piano Kawai GM-12 Nhà sản xuất: Kawai Nguồn gốc: Japan Kích thước: 150 cm × 150 cm × 102 cm Nặng: 270 kg Khuyến mãi thêm: Tặng ghế, công vận chuyển nội thành Phụ kiện: Khăn phủ phím, ống sấy ...

223800000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Boston UP-126E PE

Dimensions Height: 126 cm (49 1/2”) Length:   Width: 151 cm (59 1/4”) Depth: 62 cm (24 1/4”) Net Weight: 278 kg (612 lb) Instrument Rim/Backframe Mahogany foot-piece soundboard lining and backboard. Specially-designed grand-type mahogany closing rim; ...

370000000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Boston UP-118E PE

Dimensions Height: 118 cm (46 1/2”) Length:   Width: 151 cm (59 1/4”) Depth: 60 cm (23 1/2”) Net Weight: 255 kg (561 lb) Instrument Rim/Backframe Mahogany foot-piece soundboard lining and backboard. Specially-designed grand-type mahogany closing rim; ...

300000000

Bảo hành : 12 tháng

Đàn Piano Boston GP-178 PE

Dimensions Height: 102 cm (40”) Length: 178 cm (5’ 10”) Width: 151 cm (59 3/4”) Net Weight: 333 kg (733 lb) Instrument Rim/Backframe Laminated hard rock maple (Acer Saccharum) inner rim. Laminated Philippine mahogany outer rim. Continuous bent rim. ...

795000000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội