• Máy sấy khí cao áp Hertz HK54HP

  • Mã hàng :Hertz HK54HP
  • Bảo hành : 12 tháng

  • Giá : 0 ( Giá chưa bao gồm VAT )
  • Mua hàng In báo giá
  • Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân

Thông tin sản phẩm

TYPE

FLOW (*)

CONDENSER AIR FLOW m³/h

POWER kw

FITTINGS (**) BSP

NOISE dB

PR DROP bar

DIMENSIONS (mm)

WEIGHT (with box)

DRAIN


I/min

m³/h

cfm


H

L

W

kg


HK54HP

896

54

32

340

0.25

3/8”

53

0.03

460

500

360

35

1

Sản phẩm cùng loại

Máy sấy khí cao áp Hertz HK33HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK33HP54833191000.253/8”530.01460500360301 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK38HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK38HP63138223700.253/8”520.02460500360351 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK54HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK54HP89654323400.253/8”530.03460500360351 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK87HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK87HP144487513700.283/4”520.02495675405551 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK135HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK135HP2241135793400.353/4”510.05495675405551 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK190HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK190HP31541901124100.583/4”530.06495675405551 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK218HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK218HP36192181288000.663/4”580.08495675405601 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK256HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK256HP42502561519800.81”590.13710675485851 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK355HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK355HP58933552099801.11”630.16710675485951 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK412HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK412HP68394122429801.31”630.22710675485951 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK577HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK577HP10577339980-1.31 1/2"12356957451651 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK705HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK705HP12705415980-1.41 1/2"12356957452151 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK904HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK904HP159045322250-1.91 1/2"12356957452351 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK1149HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK1149HP1911496762250-2.42 1/2"14407008002802* ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK1305HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK1305HP2213057682250-2.62 1/2"14407008002802 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK1648HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK1648HP2716489692250-2.62 1/2"14407008003252 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK1873HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK1873HP31187311025000-32 1/2"153511209754352 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK2309HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK2309HP382309135848000.74.32 1/2"153511209754352 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK2444HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK2444HP412444143870001.052 1/2"153511209754902 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD15

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD15183116.51000.251/2"520.01460500360255180315105 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD20

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD20264169.51000.251/2"530.01460500360255180315105 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD30

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD3048029173700.251/2"520.02460500360255180315105 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HRD50

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD507324425.83400.251/2"530.03460500360255180315105 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HRD70

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD70114068403700.283/4"520.02495675405355235440150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD100

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD100162097573400.353/4"510.05495675405355235440150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz RD130

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD130222013378.24100.583/4"530.06495675405355235440150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD160

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD160258015591.18000.663/4"580.08495675405355235440150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD220

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD22036002161279800.811/4"590.13710675485535180640285 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HRD270

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD2704500270158.89801.111/4"630.16710675485535180640285 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD330

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD3305400324190.59801.311/4"630.22710675485535180640285 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD430

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkwbarHLWH1W1H2HRD4307.2432254.1980-1.11" 1/2985550670915100985 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD500

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkwbarHLWH1W1H2HRD5008.4504296.5980-1.32"123569574511351001235 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD630

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkwbarHLWH1W1H2HRD63010.5630370.6980-1.42"123569574510253701155 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD3800

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkwbarHLWH1W1H2HRD380013.38004702250-1.92"123569574510253701155 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD1100

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD110018.31098645.92250-2.63"14407008001135320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD1300

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD1300211260741.12250-2.63"14407008001135320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD1500

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD15002414408475000-3.03"153511209751235300 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD1700

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD170028.517101005.948000.74.33"153511209751235300 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD2100

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD210034.820881228.270001.05.03"153511209751235300 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD2300

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD230038.423041355.270001.05.63"153511209751235300 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD2700

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD270044.42664156766001.26.2DN 100182010001120955150 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD3200

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD320052.231321842.360001.66.9DN 100182010001120955150 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD4100

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD410067.840682392.976002.010.0DN 100200011201500950150 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD4700

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD47007846802752.9166004.512.4DN 150200011201500950150 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD5600

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD56009355803282.3161003.1512.6DN150200011201840950150 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD6300

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD630010563003705.9161004.1514.2DN150200011201840950150 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD7200

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkWbarHLWH1W1HRD720012072004235.3161003.8516.2DN 150204015002160950150 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí trục vít Hertz HSC FRECON 45

 ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg  HSC FRECON 457.5 10  13 1.23 1.24 1.487.3 6.6 5.645/601550 1030 17501 1/4" 1070  ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí trục vít Hertz HSC FRECON 90

 ModelBar (m3/min.) (CFM) (m3/min)(kW/Hp)L (mm) W (mm) H (mm) Connection Kg  HSC FRECON 907.5 10  13 3.0 3.0 3.016.0 13.5 11.190/1252500 1400 20402" 2100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng