Máy sấy khí

(133)
Xem dạng lưới

Máy sấy khí nén công nghiệp ADL và ADH

Máy sấy khí nén công nghiệp làm mát bằng gió ADL và ADH  Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH và ADL Lưu lượng khí nén 0.7 đến 87m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/1Ph/50Hz và 380V/3Ph/50Hz Môi chất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-1000F

  Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 1000F Lưu lượng khí nén 110m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí giải nhiệt bằng gió ADH-800F

 Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 800F Lưu lượng khí nén 87m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-600F

Máy sấy khí nén tác nhân lạnh - công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 600F  Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 600F Lưu lượng khí nén 65m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí giải nhiệt bằng gió ADH-500F

Máy sấy khí nén tác nhân lạnh dạng công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 500F  Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 500F Lưu lượng khí nén 55m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-400F

Máy sấy khí nén công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 400F  Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 200F Lưu lượng khí nén 45m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-300F

Máy sấy khí nén tác nhân lạnh dạng công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 200F  Loại Máy sấy khí nén ADH - 300F Lưu lượng khí nén 34m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí công nghiệp ADH-250F

Máy sấy khí công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 250F  Loại Máy sấy khí nén ADH - 250F Lưu lượng khí nén 27m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí làm lạnh ADH-200F

Máy sấy khí nén công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 200F  Loại Máy sấy khí nén ADH - 200F Lưu lượng khí nén 23m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén công nghiệp ADH-150F

  Loại Máy sấy khí nén tác nhân lạnh ADH - 150F Lưu lượng khí nén 17m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén dạng công nghiệp ADH-120F

 Loại Máy sấy khí nén ADH - 120F Lưu lượng khí nén 11.5m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén công nghiệp ADH-100F

 Loại Máy sấy khí nén ADH - 100F Lưu lượng khí nén 13.5m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén ADH-75F

Máy sấy khí nén ADH - 75F  Loại Máy sấy khí nén ADH - 75F giải nhiệt gió. Lưu lượng khí nén 8.5m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-60F

Máy sấy khí ADH - 60F  Loại Máy sấy khí ADH-60F Lưu lượng khí nén 7m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-30F

  Loại Máy sấy khí ADH-30F Lưu lượng khí nén 3.8m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-20F

 Loại Máy sấy khí ADH-20F Lưu lượng khí nén 2.6m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén ADH-10F

  Loại Máy sấy khí nén ADH - 10F Lưu lượng khí nén 1.6m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén mini ADH-5F

  Loại Máy sấy khí nén ADH - 5F Lưu lượng khí nén 0.7m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/1Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Công nghiệp,chế ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nha khoa mini KLZ

Máy sấy khí dạng mini KLZ dùng trong nha khoa, y tế.  Loại Máy sấy khí dạng mini KLZ dùng trong nha khoa,y tế Lưu lượng khí nén 0.25 m3/min - 0.7m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/1Ph/50Hz  Môi chất R22 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí kiểu mini KLZ-5

Máy sấy khí dạng mini KLZ - 5 dùng trong y tế và phong thí nghiêm.  Loại Máy sấy khí dạng mini KLZ - 5 dùng trong y tế,phòng thí nghiệm Lưu lượng khí nén 0.5m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/1Ph/50Hz  Môi ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí mini KLZ-3

 Loại Máy sấy khí mini KLZ - 3 Lưu lượng khí nén 0.25m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 45 đến 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí dạng mini KLZ-7

Máy sấy khí dạng mini KLZ - 7 dùng trong y tế.  Loại Máy sấy khí dạng mini KLZ - 7 dùng trong y tế Lưu lượng khí nén 0.7m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/1Ph/50Hz  Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí nén hấp thụ KXD-100F

  Loại Máy sấy khí nén hấp thụ KXD - 100F Lưu lượng khí nén 11.5m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí dạng tổ hợp giải nhiệt gió KLCF-15A

 Loại Máy sấy khí dạng tổ hợp giải nhiệt gió KLCF - 30F Lưu lượng khí nén 32.6m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.0Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/1Ph/50Hz   Môi chất  Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí hấp thụ KDX-30

 Loại Máy sấy khí hấp thụ KDX-30 Lưu lượng khí nén 3.8m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.0Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí hấp thụ KL-50F

 Loại Máy sấy khí hấp thụ KL-50F Lưu lượng khí nén 2.6m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADL-100F

 Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADL - 100F Lưu lượng khí nén 11.5m3/min Áp suất thiết kế 0.2-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 45 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí dạng tổ hợp giải nhiệt nước KLCW-55W

Máy sấy khí tác nhân lạnh giải nhiệt nước KLCW - 55W  Loại Máy sấy khí giải nhiệt nước KLCW - 55W Lưu lượng khí nén 11.2m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/1Ph/50Hz   Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADL-75F

 Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADL - 75F Lưu lượng khí nén 8.5m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 54 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thổi chai PET KXD-30

Máy sấy khí nén thổi chai PET / KXD - 30F  Loại Máy sấy khí thổi chai KXD - 30F Lưu lượng khí nén 23.8m3/min Áp suất thiết kế 2 - 4Mpa Áp suất làm việc  2 Mpa Điện áp sử dụng 220V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADL-60F

  Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADL - 60F Lưu lượng khí nén 7m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 45 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thổi chai PET KXD - 30F

 Loại Máy sấy khí thổi chai PET - KXD Lưu lượng khí nén 23.8m3/min Áp suất thiết kế 2 - 4Mpa Áp suất làm việc  2 Mpa Điện áp sử dụng 220V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí ADL-30F

 Loại Máy sấy khí ADL - 30F Lưu lượng khí nén 3.8m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/1Ph/50Hz   Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 45 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADL-20F

 Loại Máy sấy khí ADL - 20F Lưu lượng khí nén 2.6m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/1Ph/50Hz   Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 45 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén ADH - 120W,150W...4000W

 Loại Máy sấy khí nén ADH - 120W,150W...4000W Lưu lượng khí nén 13.5m3/min đến 410m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.0Mpa Áp suất làm việc  0.8Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí giải nhiệt nước KL-100F

 Loại Máy sấy khí giải nhiệt nước KL-100F Lưu lượng khí nén 46m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khô không khí Fusheng FR-005AP

Máy sấy khô không khí Fusheng Đài Loan Model: FR-005AP Lưu lượng khí nén: 0.83 m3/ phút Áp lực làm việc:0- 10  kg/cm2 Nhiệt độ sấy khí:0-80 độ C Công suất điện: 500W Nguồn điện: 220V,50Hz ...

19000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khô không khí Fusheng FR-010AP

Máy sấy khô không khí Fusheng Đài Loan Model: FR-010AP Lưu lượng khí nén: 1.4 m3/ phút Áp lực làm việc:0- 10  kg/cm2 Nhiệt độ sấy khí:0-80 độ C Công suất điện: 550W Nguồn điện: 220V,50Hz ...

21800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khô không khí Fusheng FR-015AP

Model: FR-015AP Lưu lượng khí nén: 1.7 m3/ phút Áp lực làm việc:0- 10  kg/cm2 Nhiệt độ sấy khí:0-80 độ C Công suất điện: 700W Nguồn điện: 220V,50Hz ...

25000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khô không khí Fusheng FR-020AP

Model: FR-020AP Lưu lượng khí nén: 2.7 m3/ phút Áp lực làm việc:0- 10  kg/cm2 Nhiệt độ sấy khí:0-80 độ C Công suất điện: 800W Nguồn điện: 220V,50Hz ...

28000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khô không khí Fusheng FR-030AP

Model: FR-030AP Lưu lượng khí nén:3.7 m3/ phút Áp lực làm việc:0- 10  kg/cm2 Nhiệt độ sấy khí:0-80 độ C Công suất điện: 1100W Nguồn điện: 220V,50Hz ...

32000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khô không khí Fusheng FR-040AP

Máy sấy khô không khí Fusheng Đài Loan Model: FR-040AP Lưu lượng khí nén: 5.4  m3/ phút Áp lực làm việc:0- 10  kg/cm2 Nhiệt độ sấy khí:0-80 độ C Công suất điện: 1300 W Nguồn điện: 220V,50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khô không khí Fusheng FR-050AP

Máy sấy khô không khí Fusheng Đài Loan Model: FR-050AP Lưu lượng khí nén: 7.4 m3/ phút Áp lực làm việc:0- 10  kg/cm2 Nhiệt độ sấy khí:0-80 độ C Công suất điện: 1500 W Nguồn điện: 220V,50Hz ...

43600000

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí Hanshin XD-5

ModelDải công suất máy nén khí tương thích - HPCông suất - kwĐiện áp - vCỡ renTác nhân lạnhKích thước Dài x rộng x cao - mmXD-51-50.46220/380/44015AR-22270x630x540 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí Hanshin XD-7

ModelDải công suất máy nén khí tương thích - HPCông suất - kwĐiện áp - vCỡ renTác nhân lạnhKích thước Dài x rộng x cao - mmXD-75-70.46220/380/44015AR-22270x630x540 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí Hanshin XD-10

ModelDải công suất máy nén khí tương thích - HPCông suất - kwĐiện áp - vCỡ renTác nhân lạnhKích thước Dài x rộng x cao - mmXD-107-100.62220/380/44025AR-22270x630x540 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí Hanshin XD-15

ModelDải công suất máy nén khí tương thích - HPCông suất - kwĐiện áp - vCỡ renTác nhân lạnhKích thước Dài x rộng x cao - mmXD-1510-150.68220/380/44025AR-22300x630x600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí Hanshin XD-20

ModelDải công suất máy nén khí tương thích - HPCông suất - kwĐiện áp - vCỡ renTác nhân lạnhKích thước Dài x rộng x cao - mmXD-2015-200.72220/380/44025AR-22300x630x600 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
TP.HCM