Máy sấy khí kiểu làm lạnh

(18)
Xem dạng lưới

Máy sấy khí nén công nghiệp ADL và ADH

Máy sấy khí nén công nghiệp làm mát bằng gió ADL và ADH  Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH và ADL Lưu lượng khí nén 0.7 đến 87m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/1Ph/50Hz và 380V/3Ph/50Hz Môi chất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-1000F

  Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 1000F Lưu lượng khí nén 110m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí giải nhiệt bằng gió ADH-800F

 Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 800F Lưu lượng khí nén 87m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-600F

Máy sấy khí nén tác nhân lạnh - công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 600F  Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 600F Lưu lượng khí nén 65m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí giải nhiệt bằng gió ADH-500F

Máy sấy khí nén tác nhân lạnh dạng công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 500F  Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 500F Lưu lượng khí nén 55m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-400F

Máy sấy khí nén công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 400F  Loại Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 200F Lưu lượng khí nén 45m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-300F

Máy sấy khí nén tác nhân lạnh dạng công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 200F  Loại Máy sấy khí nén ADH - 300F Lưu lượng khí nén 34m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí công nghiệp ADH-250F

Máy sấy khí công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 250F  Loại Máy sấy khí nén ADH - 250F Lưu lượng khí nén 27m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí làm lạnh ADH-200F

Máy sấy khí nén công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 200F  Loại Máy sấy khí nén ADH - 200F Lưu lượng khí nén 23m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén công nghiệp ADH-150F

  Loại Máy sấy khí nén tác nhân lạnh ADH - 150F Lưu lượng khí nén 17m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén dạng công nghiệp ADH-120F

 Loại Máy sấy khí nén ADH - 120F Lưu lượng khí nén 11.5m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén công nghiệp ADH-100F

 Loại Máy sấy khí nén ADH - 100F Lưu lượng khí nén 13.5m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén ADH-75F

Máy sấy khí nén ADH - 75F  Loại Máy sấy khí nén ADH - 75F giải nhiệt gió. Lưu lượng khí nén 8.5m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-60F

Máy sấy khí ADH - 60F  Loại Máy sấy khí ADH-60F Lưu lượng khí nén 7m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-30F

  Loại Máy sấy khí ADH-30F Lưu lượng khí nén 3.8m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí ADH-20F

 Loại Máy sấy khí ADH-20F Lưu lượng khí nén 2.6m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén ADH-10F

  Loại Máy sấy khí nén ADH - 10F Lưu lượng khí nén 1.6m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 380V/3Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Dùng trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí nén mini ADH-5F

  Loại Máy sấy khí nén ADH - 5F Lưu lượng khí nén 0.7m3/min Áp suất thiết kế 0.4-1.6Mpa Áp suất làm việc  1Mpa Điện áp sử dụng 220V/1Ph/50Hz Môi chất R22/R407C/R134 Nhiệt độ đầu vào 80 độ C Thời gian bảo hành 12 tháng Lĩnh vực sử dụng Công nghiệp,chế ...

0

Bảo hành : 12 tháng