Máy sấy khí kiểu làm lạnh

(18)
Xem dạng lưới

Máy sấy khí nén công nghiệp ADL và ADH

Máy sấy khí nén công nghiệp làm mát bằng gió ADL và ADH    Loại  Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH và ADL  Lưu lượng khí nén  0.7 đến 87m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  220V/1Ph/50Hz và 380V/3Ph/50Hz ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí ADH - 1000F

Loại  Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 1000F  Lưu lượng khí nén  110m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 độ C  Thời gian bảo hành  12 tháng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí giải nhiệt bằng gió ADH - 800F

Loại  Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 800F  Lưu lượng khí nén  87m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 độ C  Thời gian bảo hành  12 tháng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí ADH - 600F

Máy sấy khí nén tác nhân lạnh - công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 600F    Loại  Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 600F  Lưu lượng khí nén  65m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí giải nhiệt bằng gió ADH - 500F

Máy sấy khí nén tác nhân lạnh dạng công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 500F    Loại  Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 500F  Lưu lượng khí nén  55m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí ADH - 400F

Máy sấy khí nén công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 400F    Loại  Máy sấy khí nén làm mát bằng gió ADH - 200F  Lưu lượng khí nén  45m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí ADH - 300F

Máy sấy khí nén tác nhân lạnh dạng công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 200F    Loại  Máy sấy khí nén ADH - 300F  Lưu lượng khí nén  34m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí công nghiệp ADH - 250F

Máy sấy khí công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 250F    Loại  Máy sấy khí nén ADH - 250F  Lưu lượng khí nén  27m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí làm lạnh ADH - 200F

Máy sấy khí nén công nghiệp làm mát bằng gió ADH - 200F    Loại  Máy sấy khí nén ADH - 200F  Lưu lượng khí nén  23m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí nén công nghiệp ADH - 150F

Loại  Máy sấy khí nén tác nhân lạnh ADH - 150F  Lưu lượng khí nén  17m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 độ C  Thời gian bảo hành  12 tháng  Lĩnh ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí nén dạng công nghiệp ADH - 120F

Máy sấy khí nén công nghiệp ADH - 120F    Loại  Máy sấy khí nén ADH - 120F  Lưu lượng khí nén  11.5m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 độ C  Thời ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí nén công nghiệp ADH - 100F

Máy sấy khí nén công nghiệp ADH - 100F    Loại  Máy sấy khí nén ADH - 100F  Lưu lượng khí nén  13.5m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 độ C  Thời ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí nén ADH - 75F

Máy sấy khí nén ADH - 75F    Loại  Máy sấy khí nén ADH - 75F giải nhiệt gió.  Lưu lượng khí nén  8.5m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 độ C ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí ADH - 60F

Máy sấy khí ADH - 60F    Loại  Máy sấy khí ADH-60F  Lưu lượng khí nén  7m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 độ C  Thời gian bảo hành  12 tháng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí ADH - 30F

Loại  Máy sấy khí ADH-30F  Lưu lượng khí nén  3.8m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  220V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 độ C  Thời gian bảo hành  12 tháng  Lĩnh vực sử dụng  Dùng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí ADH-20F

Loại  Máy sấy khí ADH-20F  Lưu lượng khí nén  2.6m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  220V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 độ C  Thời gian bảo hành  12 tháng  Lĩnh vực sử dụng  Dùng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí nén ADH - 10F

Loại  Máy sấy khí nén ADH - 10F  Lưu lượng khí nén  1.6m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  380V/3Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 độ C  Thời gian bảo hành  12 tháng  Lĩnh vực sử dụng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí nén mini ADH - 5F

Loại  Máy sấy khí nén ADH - 5F  Lưu lượng khí nén  0.7m3/min  Áp suất thiết kế  0.4-1.6Mpa  Áp suất làm việc  1Mpa  Điện áp sử dụng  220V/1Ph/50Hz  Môi chất  R22/R407C/R134  Nhiệt độ đầu vào  80 độ C  Thời gian bảo hành  12 tháng  Lĩnh vực sử dụng ...

0

Bảo hành : 0 tháng