Tủ trưng bày

(1846)
Xem dạng lưới

Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD98

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD98Kích thước ngoài (W x D x H): 428 x 386 x 1150 mm Kích thước trong (W x D x H): 400 x 358 x 760 mm Dung tích: 98L Nhiệt độ: +3°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD78

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD78Kích thước ngoài (W x D x H): 428 x 386 x 1000 mm Kích thước trong (W x D x H): 400 x 358 x 610 mm Dung tích: 78L Nhiệt độ: +3°C ~ +8°C  Kệ: 3 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD68

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD68Kích thước ngoài (W x D x H): 428 x 386 x 924 mm Kích thước trong (W x D x H): 400 x 358 x 535 mm Dung tích: 68L Nhiệt độ: +3°C ~ +8°C  Kệ: 3 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD58

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD58 Kích thước ngoài (W x D x H): 428 x 386 x 849 mm Kích thước trong (W x D x H): 400 x 358 x 460 mm Dung tích: 58L Nhiệt độ: +3°C ~ +8°C  Kệ: 2 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SLIM SC301

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SLIM SC301 Kích thước ngoài (W x D x H): 448 x 680 x 1900 mm Kích thước trong (W x D x H): 368 x 580 x 1755 mm Dung tích: 300L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SLIM SC299

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SLIM SC299 Kích thước ngoài (W x D x H): 448 x 680 x 1900 mm Kích thước trong (W x D x H): 368 x 580 x 1755 mm Dung tích: 300L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G930SD

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G930SD Kích thước ngoài (W x D x H): 1370 x 700 x 1990 mm Kích thước trong (W x D x H): 1370 x 580 x 1327 mm Dung tích: 1079L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G1400

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G1400 Kích thước ngoài (W x D x H): 2048 x 700 x 1990 mm Kích thước trong (W x D x H): 1932 x 580 x 1327 mm Dung tích: 1547L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 12 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G930

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G930 Kích thước ngoài (W x D x H): 1370 x 700 x 1990 mm Kích thước trong (W x D x H): 1370 x 580 x 1327 mm Dung tích: 1079L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G420

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G420 Kích thước ngoài (W x D x H): 680 x 700 x 1990 mm Kích thước trong (W x D x H): 560 x 580 x 1327 mm Dung tích: 578L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC1000SD

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC1000SDKích thước ngoài (W x D x H): 1200 x 720 x 2052 mm Dung tích: 1079L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz  Chế độ làm mát: Thông gióĐặc trưng Tủ mát trưng bày đồ uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC800SD

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC800SD Kích thước ngoài (W x D x H): 1000 x 720 x 2050 mm Dung tích: 800L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz  Chế độ làm mát: Thông gióĐặc trưng Tủ mát trưng bày đồ uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC1000

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC1000 Kích thước ngoài (W x D x H): 1200 x 690 x 2052 mm Dung tích: 1079L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz  Chế độ làm mát: Thông gióĐặc trưng Tủ mát trưng bày đồ uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC800

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC800 Kích thước ngoài (W x D x H): 1000 x 690 x 2050 mm Dung tích: 800L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz  Chế độ làm mát: Thông gióĐặc trưng Tủ mát trưng bày đồ uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC458

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC458 Kích thước ngoài (W x D x H): 900 x 531 x 1812 mm Dung tích: 458L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz  Chế độ làm mát: Tĩnh có quạt hỗ trợĐặc trưng Tủ mát trưng bày đồ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC308

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC308 Kích thước ngoài (W x D x H): 595 x 551 x 1907 mm Kích thước trong (W x D x H): 515 x 422 x 1260 mm Dung tích: 308L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC268

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC268 Kích thước ngoài (W x D x H): 550 x 521 x 1875.5 mm Kích thước trong (W x D x H): 480 x 410 x 1239 mm Dung tích: 268L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC238

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC238 Kích thước ngoài (W x D x H): 550 x 521 x 1727.5 mm Kích thước trong (W x D x H): 480 x 410 x 1091 mm Dung tích: 238L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC188

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC188 Kích thước ngoài (W x D x H): 550 x 455 x 1640 mm Kích thước trong (W x D x H): 490 x 344 x 1016 mm Dung tích: 188L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 3 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC903

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC903Kích thước ngoài (W x D x H): 1200 x 710 x 1940 mm Kích thước trong (W x D x H): 1106 x 595 x 1376 mm Dung tích: 1030L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 10 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC430

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC430Kích thước ngoài (W x D x H): 620 x 660 x 1940 mm Kích thước trong (W x D x H): 526 x 535 x 1376 mm Dung tích: 442L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 5 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC336

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC336 Kích thước ngoài (W x D x H): 620 x 570 x 1940 mm Kích thước trong (W x D x H): 526 x 445 x 1376 mm Dung tích: 368L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 5 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC218

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC218 Kích thước ngoài (W x D x H): 530 x 575 x 1650 mm Kích thước trong (W x D x H): 440 x 450 x 1086 mm Dung tích: 251L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 2 cánh Firscool HC-HR900

Thông số kỹ thuật Bàn mát salad 2 cánh Firscool HC-HR900 Kích thước ngoài (W x D x H): 900 x 700 x 870 mm Kích thước trong (W x D x H): 830 x 595 x 456 mm Dung tích: 257L  Nhiệt độ: +2°C ~ + 8°C  Nguồn cung cấp: 230V/50Hz  Kệ: 2 cái  Mô tả sản phẩm: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2500/380

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2500/380 Kích thước ngoài (W x D x H): 2500 x 395 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 2145 x 305 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*12 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2000/380

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX2000/380 Kích thước ngoài (W x D x H): 2000 x 395 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 1645 x 305 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*9 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1800/380

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1800/380 Kích thước ngoài (W x D x H): 1800 x 395 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 1445 x 305 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*8 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1600/380

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1600/380 Kích thước ngoài (W x D x H): 1600 x 395 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 1245 x 305 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*7 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1500/380

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1500/380 Kích thước ngoài (W x D x H): 1500 x 395 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 1145 x 305 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*5+GN1/1*1 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/380

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/380 Kích thước ngoài (W x D x H): 1400 x 395 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 1045 x 305 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*4+GN1/1*1 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/380

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/380 Kích thước ngoài (W x D x H): 1200 x 395 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 845 x 305 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*3+GN1/1*1 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX955/380

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX955/380 Kích thước ngoài (W x D x H): 955 x 395 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 600 x 245 x 155 Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*3 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD2000

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD2000 Kích thước ngoài (W x D x H): 2000 x 443 x 330 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*8 Nhiệt độ: +1°C ~ +5°C  Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1800

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1800 Kích thước ngoài (W x D x H): 1800 x 443 x 330 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*7 Nhiệt độ: +1°C ~ +5°C  Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1200

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1200 Kích thước ngoài (W x D x H): 1168 x 443 x 330 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*4 Nhiệt độ: +1°C ~ +5°C  Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1500

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-PD1500 Kích thước ngoài (W x D x H): 1523 x 443 x 330 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/3*6 Nhiệt độ: +1°C ~ +5°C  Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX2000/330

Thông số kỹ thuật Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX2000/330 Kích thước ngoài (W x D x H): 2000 x 335 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 1645 x 245 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/4*10 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1800/330

Thông số kỹ thuật Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1800/330 Kích thước ngoài (W x D x H): 1800 x 335 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 1445 x 245 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/4*9 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1600/330

Thông số kỹ thuật Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1600/330 Kích thước ngoài (W x D x H): 1600 x 335 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 1245 x 245 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/4*8 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1500/330

Thông số kỹ thuật Tủ lạnh trưng bày cho pizza Firscool G-VRX1500/330 Kích thước ngoài (W x D x H): 1500 x 335 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 1145 x 245 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/4*7 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/330

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1400/330 Kích thước ngoài (W x D x H): 1400 x 335 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 1045 x 245 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/4*6 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/330

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày lạnh cho pizza Firscool G-VRX1200/330 Kích thước ngoài (W x D x H): 1200 x 335 x 435 mm Kích thước trong (W x D x H): 845 x 245 x 155 mm Dung tích (Không gian của chảo): GN1/4*5 Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad Firscool G-PS300G

Thông số kỹ thuật Bàn mát salad Firscool G-PS300G Kích thước ngoài (W x D x H): 1368 x 700 x 1180 mm Kích thước trong (W x D x H): 1295 x 595 x 456 mm Dung tích: 444L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Kệ: 3 cáiĐặc trưng Bàn mát salad ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad Firscool G-PS200G

Thông số kỹ thuật Bàn mát salad Firscool G-PS200G Kích thước ngoài (W x D x H): 903 x 700 x 1180 mm Kích thước trong (W x D x H): 830 x 595 x 456 mm Dung tích: 257L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Kệ: 2 cáiĐặc trưng Bàn mát salad ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad Firscool G-S902

Thông số kỹ thuật Bàn mát salad Firscool G-S902 Kích thước ngoài (W x D x H): 1045 x 700 x 870 mm Kích thước trong (W x D x H): 975 x 595 x 456 mm Dung tích: 302L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Kệ: 2 cáiĐặc trưng Bàn mát salad ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad Firscool G-SH900R

Thông số kỹ thuật Bàn mát salad Firscool G-SH900R Kích thước ngoài (W x D x H): 903 x 700 x 980 mm Kích thước trong (W x D x H): 830 x 595 x 456 mm Dung tích: 257L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Kệ: 2 cáiĐặc trưng Bàn mát salad ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn lạnh trưng bày Firscool G-GN4100TN.S

Thông số kỹ thuật Bàn lạnh trưng bày Firscool G-GN4100TN.S Kích thước ngoài (W x D x H): 2230 x 700 x 1365 mm Kích thước trong (W x D x H): 1665 x 580 x 560 mm Dung tích: 616L  Nhiệt độ: -2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Kệ: 4 cáiĐặc trưng Bàn lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn lạnh trưng bày Firscool G-GN3100TN.S

Thông số kỹ thuật Bàn lạnh trưng bày Firscool G-GN3100TN.S Kích thước ngoài (W x D x H): 1795x700x1365 mm Kích thước trong (W x D x H): 1230x580x560 mm Dung tích: 456L  Nhiệt độ: -2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Kệ: 3 cáiĐặc trưng Bàn lạnh trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng