Thiết bị làm lạnh

(11442)
Xem dạng lưới

Tủ đông 1 cánh Firscool G-HT200F

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh Firscool G-HT200F Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: ≤-18°C Kệ: Cố định Eva. là kệ 3 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HT200R

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh Firscool G-HT200R Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (2 cái) Kệ: 502 x 211 (1 cái) Nguồn điện: 230V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR700G S/S

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR700G S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 730 x 1980 mm Kích thước trong (W x D x H): 663 x 581 x 1660 mm Dung tích: 641L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 cánh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR400VG S/S

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR400VG S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 1854 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 3 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR200VG S/S

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR200VG S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 2 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 cánh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF700G

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF700G Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 730 x 1980 mm Kích thước trong (W x D x H): 663 x 581 x 1660 mm Dung tích: 641L  Nhiệt độ: ≤-18°C Kệ: 4 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ đông 1 cánh kính ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR700G

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR700G Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 730 x 1980 mm Kích thước trong (W x D x H): 663 x 581 x 1660 mm Dung tích: 641L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 cánh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF400VG

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF400VG Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 1854 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ:  ≤-18°C Kệ: 3 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ đông 1 cánh kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR400VG

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR400VG Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 1854 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 3 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 cánh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF200VG

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF200VG Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: ≤-18°C  Kệ: 2 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ đông 1 cánh kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR200VG

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR200VG Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 2 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 cánh kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR700 S/S

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR700 S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 730 x 1980 mm Kích thước trong (W x D x H): 663 x 581 x 1660 mm Dung tích: 641L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 cánh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF700 S/S

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF700 S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 730 x 1980 mm Kích thước trong (W x D x H): 663 x 581 x 1660 mm Dung tích: 641L  Nhiệt độ: ≤-18°C Kệ: 4 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ đông 1 cánh Firscool ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF400V S/S

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF400V S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 1854 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ: ≤-18°C Kệ: 3 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ đông 1 cánh Firscool ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR400V S/S

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR400V S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 1854 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 3 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 cánh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF200V S/S

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF200V S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: ≤-18°C Kệ: 2 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ đông 1 cánh Firscool G ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR200V S/S

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR200V S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 2 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 cánh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF700

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF700 Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 730 x 1980 mm Kích thước trong (W x D x H): 663 x 581 x 1660 mm Dung tích: 641L  Nhiệt độ: ≤-18°C Kệ: 4 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ đông 1 cánh Firscool G ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR700

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR700 Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 730 x 1980 mm Kích thước trong (W x D x H): 663 x 581 x 1660 mm Dung tích: 641L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 cánh Firscool ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF400V

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF400V Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 1854 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ: ≤-18°C Kệ: 3 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ đông 1 cánh Firscool G ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF200V

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF200V Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: ≤-18°C Kệ: 2 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ đông 1 cánh Firscool G ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR400V

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR400V Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 1854 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 3 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 cánh Firscool ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR200V

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR200V Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 595 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 2 Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát 1 cánh Firscool G ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR300G S/S

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR300G S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 1640 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1410 mm Dung tích: 345L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (3 cái) Kệ: 502 x 211 (1 cái) Nguồn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR260G S/S

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR260G S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 1320 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1090 mm Dung tích: 267L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (2 cái) Kệ: 502 x 211 (1 cái) Nguồn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF600GA

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF600GA Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 695 x 2025 mm Kích thước trong (W x D x H): 667 x 580 x 1660 mm Dung tích: 620L  Nhiệt độ: -18°C ~ -22°C Kệ: Faxid Eva. như kệ 7 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR600GA

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR600GA Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 695 x 2025 mm Kích thước trong (W x D x H): 657 x 580 x 1660 mm Dung tích: 620L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 652 x 530 (3 cái) Kệ: 652 x 211 (1 cái) Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF600G

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF600G Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 695 x 1895 mm Kích thước trong (W x D x H): 667 x 580 x 1660 mm Dung tích: 620L  Nhiệt độ: -18°C ~ -22°C Kệ: Faxid Eva. như kệ 7 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR600G

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR600G Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 695 x 1895 mm Kích thước trong (W x D x H): 657 x 580 x 1660 mm Dung tích: 620L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 652 x 530 (3 cái) Kệ: 652 x 211 (1 cái) Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF400GA

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF400GA Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 1980 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ: -18°C ~ -22°C Kệ: Faxid Eva. như kệ 7 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR400G

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR400G Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 1855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (3 cái) Kệ: 502 x 201 (1 cái) Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR400GA

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR400GA Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 1980 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (3 cái) Kệ: 502 x 201 (1 cái) Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF400G

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF400G Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 1855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ: -18°C ~ -22°C Kệ: Faxid Eva. như kệ 7 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR300G

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR300G Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 1640 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1410 mm Dung tích: 345L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (3 cái) Kệ: 502 x 211 (1 cái) Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR260G

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR260G Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 1320 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1090 mm Dung tích: 267L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (2 cái) Kệ: 502 x 211 (1 cái) Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF200GA

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF200GA Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 980 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: -18°C ~ -22°C Kệ: Faxid Eva. như kệ 3 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR200GA

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR200GA Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 980 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (2 cái) Kệ: 502 x 211 (1 cái) Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF200G

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh kính Firscool G-HF200G Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: -18°C ~ -22°C Kệ: Faxid Eva. như kệ 3 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR200G

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh kính Firscool G-HR200G Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (2 cái) Kệ: 502 x 211 (1 cái) Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF600 S/S

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF600 S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 695 x 1895 mm Kích thước trong (W x D x H): 667 x 580 x 1660 mm Dung tích: 620L  Nhiệt độ: ≤ -18°C  Kệ: Faxid Eva. như kệ 7 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR600

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR600 Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 695 x 1895 mm Kích thước trong (W x D x H): 657 x 580 x 1660 mm Dung tích: 620L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 652 x 530 (3 cái) Kệ: 652 x 211 (1 cái) Nguồn điện: 230V/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR600 S/S

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR600 S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 777 x 715 x 1720 mm Kích thước trong (W x D x H): 667 x 570 x 1485 mm Dung tích: 522L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 652 x 530 (3 cái) Kệ: 652 x 211 (1 cái) Nguồn điện: 230V/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF400 S/S

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF400 S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 1855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1620 mm Dung tích: 361L  Nhiệt độ: ≤ -18°C  Kệ: Faxid Eva. như kệ 7 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR300 S/S

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR300 S/SKích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 1640 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1410 mm Dung tích: 345L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (2 cái) Kệ: 502 x 201 (1 cái) Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR260 S/S

Thông số kỹ thuật Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR260 S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 1320 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 1090 mm Dung tích: 267L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (2 cái) Kệ: 502 x 201 (1 cái) Nguồn điện: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF200 S/S

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF200 S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: ≤ -18°C  Kệ: Faxid Eva. như kệ 3 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR200 S/S

Tủ mát 1 cánh Firscool G-HR200 S/S Kích thước ngoài (W x D x H): 600 x 585 x 855 mm Kích thước trong (W x D x H): 510 x 485 x 620 mm Dung tích: 129L  Nhiệt độ: 0°C ~ +8°C  Kệ: 502 x 440 (2 cái) Kệ: 502 x 211 (1 cái) Nguồn điện: 230V/50Hz  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF600

Thông số kỹ thuật Tủ đông 1 cánh Firscool G-HF600 Kích thước ngoài (W x D x H): 777x695x1895 mm Kích thước trong (W x D x H): 667x580x1660 mm Dung tích: 620L  Nhiệt độ: ≤ -18°C  Kệ: Faxid Eva. như kệ 7 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ đông 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng