Bàn đông lạnh

(2197)
Xem dạng lưới

Bàn mát salad 1 cánh Klaus C-PFS-1SD

Bàn mát salad 1 cánh Klaus C-PFS-1SDBàn mát salad 1 cánh Klaus C-PFS-1SD chức năng chính của nó là dùng để bảo quản và cả trưng bày các loại thực phẩm như rau, củ quả, sa lát và đồ uống. Nó có vai trò khá quan trọng trong các nhà hàng buffer hoặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 2 cánh Klaus C-PFS-2SD

Bàn mát salad 2 cánh Klaus C-PFS-2SDBàn mát salad 2 cánh Klaus C-PFS-2SD chức năng chính của nó là dùng để bảo quản và cả trưng bày các loại thực phẩm như rau, củ quả, sa lát và đồ uống. Nó có vai trò khá quan trọng trong các nhà hàng buffer hoặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát salad 3 cánh Klaus C-PFS-3SD

Bàn mát salad 3 cánh Klaus C-PFS-3SDBàn mát salad 3 cánh Klaus C-PFS-3SD chức năng chính của nó là dùng để bảo quản và cả trưng bày các loại thực phẩm như rau, củ quả, sa lát và đồ uống. Nó có vai trò khá quan trọng trong các nhà hàng buffer hoặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 ngăn kéo Klaus KBU-1.1-2

Bàn mát 2 ngăn kéo Klaus KBU-2.1-2 Bàn mát 2 ngăn kéo Klaus KBU-1.1-2 có thiết kế dạng bàn với mặt trên của tủ ở dạng bàn thớt và bên dưới tủ gồm 2 tầng, 2 ngăn kéo, vừa dùng để lưu trữ và bảo quản các loại thực phẩm, không gây bám mùi, vừa dùng để ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn kéo Klaus KBU-1.1-4

Bàn mát 4 ngăn kéo Klaus KBU-1.1-4 Bàn mát 4 ngăn kéo Klaus KBU-1.1-4 có thiết kế dạng bàn với mặt trên của tủ ở dạng bàn thớt và bên dưới tủ gồm 2 tầng, 4 ngăn kéo, vừa dùng để lưu trữ và bảo quản các loại thực phẩm, không gây bám mùi, vừa dùng để ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 ngăn kéo Klaus KBU-2.1-2

Bàn mát 2 ngăn kéo Klaus KBU-2.1-2  Bàn mát 2 ngăn kéo Klaus KBU-2.1-2 có thiết kế dạng bàn với mặt trên của tủ ở dạng bàn thớt và bên dưới tủ gồm 2 tầng, 2 ngăn kéo, vừa dùng để lưu trữ và bảo quản các loại thực phẩm, không gây bám mùi, vừa dùng để ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 6 ngăn kéo Klaus KBU-1.1-6

Bàn mát 6 ngăn kéo Klaus KBU-1.1-6  Bàn mát 6 ngăn kéo Klaus KBU-1.1-6  có thiết kế dạng bàn với mặt trên của tủ ở dạng bàn thớt và bên dưới tủ gồm 2 tầng, 6 ngăn kéo, vừa dùng để lưu trữ và bảo quản các loại thực phẩm, không gây bám mùi, vừa dùng để ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 4 ngăn kéo Klaus KBU-2.1-4

Bàn mát 4 ngăn kéo Klaus KBU-2.1-4   Bàn mát 4 ngăn kéo Klaus KBU-2.1-4  có thiết kế dạng bàn với mặt trên của tủ ở dạng bàn thớt và bên dưới tủ gồm 2 tầng, 4 ngăn kéo, vừa dùng để lưu trữ và bảo quản các loại thực phẩm, không gây bám mùi, vừa dùng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 2 cánh Lassele LNFT-2B-1800

Bàn đông 2 cánh Lassele LNFT-2B-1800 • Cả bên trong và bên ngoài đều được làm bằng thép không gỉ nên có thể sử dụng mà không sợ rỉ sét, ố màu, ăn mòn. • Phương pháp làm mát gián tiếp tự động loại bỏ sương giá, giúp sử dụng hợp vệ sinh mà không có vi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 1 cánh Lassele LNFT-1B-1200

Bàn đông 1 cánh Lassele LNFT-1B-1200 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên, 1/3 HP (115V 60Hz, 220~240V 50 & 60 Hz) - Hệ thống xả đông tự động - Bộ bay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 3 cánh Lassele LNFT-3B-1800

Bàn đông 3 cánh Lassele LNFT-3B-1800 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên, 3/4 HP (115V 60Hz), 3/4 HP (220~240V 50Hz), 3/4 HP (220~240V 60Hz) - Hệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 2 cánh Lassele LNFT-2B-1500

Bàn đông 2 cánh Lassele LNFT-2B-1500 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên hông, 3/4 HP (115V 60Hz, 220~240V 50 & 60 Hz) - Hệ thống xả đông tự động - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 2 cánh Lassale LNFT-2B-1200

Bàn đông 2 cánh Lassale LNFT-2B-1200 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên hông, 3/4 HP (115V 60Hz), 1/3 HP (220~240V 50Hz), 1/2 HP (220~240V 60Hz) - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông 1 cánh Lassele LNFT-1B-900

Bàn đông 1 cánh Lassele LNFT-1B-900 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên, 1/3 HP (115V 60Hz, 220~240V 50 & 60Hz) - Hệ thống xả đông tự động - Bộ bay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox Lassele LNRT-3C-1800

Bàn mát 3 cánh inox Lassele LNRT-3C-1800 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên, 1/3 HP (115V 60Hz, 220~240V 50 & 60 Hz) - Hệ thống xả đông tự động - Bộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Lassele LNRT-2C-1500

Bàn mát 2 cánh inox Lassele LNRT-2C-1500 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Bánh xe di chuyển 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên hông, 1/3 HP (115V 60Hz), 1/5 HP (220~240V 50Hz), 1/3 HP ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Lassele LNRT-2C-1200

Bàn mát 2 cánh inox Lassele LNRT-2C-1200 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên, 1/4 HP (115V 60Hz), 1/5 HP (220~240V 50Hz), 1/3 HP (220~240V 60Hz) - Hệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh inox Lassele LNRT-1C-900

Bàn mát 1 cánh inox Lassele LNRT-1C-900 - Thép không gỉ bên trong và bên ngoài - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên, 1/4 HP (115V 60Hz), 1/5 HP (220~240V 50Hz), 1/3 HP (220~240V 60Hz) - Hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh inox Lassele LNRT-3A-1800

Bàn mát 3 cánh inox Lassele LNRT-3A-1800 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên, 3/4 HP (220~240V 50Hz), 3/4 HP (220~240V 60Hz) - Hệ thống xả đông tự ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Lassele LNRT-2A-1500

Bàn mát 2 cánh inox Lassele LNRT-2A-1500 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Bánh xe di chuyển 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên hông, 1/3 HP (220~240V 50Hz), 1/3 HP (220~240V 60Hz) - Hệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Lassele LNRT-2A-1200

Bàn mát 2 cánh Lassele LNRT-2A-1200 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên, 1/5 HP (220~240V 50Hz), 1/3 HP (220~240V 60Hz) - Hệ thống xả đông tự động - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh Lassele LNRT-1A-900

Bàn mát 1 cánh Lassele LNRT-1A-900 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên, 1/5 HP (220~240V 50Hz), 1/3 HP (220~240V 60Hz) - Hệ thống xả đông tự động - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh inox Lassele LNRT-2B-1800

Bàn mát 2 cánh inox Lassele LNRT-2B-1800 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên hông, 3/4 HP (115V 60Hz), 1/3 HP (220~240V 50Hz), 1/2 HP (220~240V 60Hz) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh Lassele LNRT-1B-1200

Bàn mát 1 cánh Lassele LNRT-1B-1200 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên hông, 1/4 HP (115V 60Hz), 1/5 HP (220~240V 50Hz), 1/3 HP (220~240V 60Hz), - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh Lassele LNRT-3B-1800

Bàn mát 3 cánh Lassele LNRT-3B-1800 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Chân 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên, 1/3 HP (115V 60Hz, 220~240V 50 & 60Hz) - Hệ thống xả đông tự động  - Bộ bay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Lassele LNRT-2B-1500

Bàn mát 2 cánh Lassele LNRT-2B-1500 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Bánh xe di chuyển 5” - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên hông, 1/3 HP (115V 60Hz), 1/5 HP (220~240V 50Hz), 1/3 HP (220 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Lassele LNRT-2B-1200

Bàn mát 2 cánh Lassele LNRT-2B-1200 - Bên trong và bên ngoài bằng thép không gỉ - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên hông, 1/4 HP (115V 60Hz), 1/5 HP (220~240V 50Hz), 1/3 HP (220~240V 60Hz) - Hệ thống xả ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh Lassele LNRT-1B-900

Bàn mát 1 cánh Lassele LNRT-1B-900 - Thép không gỉ bên trong và bên ngoài - Kệ có thể điều chỉnh - Hệ thống kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số - Máy nén gắn bên, 1/4 HP (115V 60Hz), 1/5 HP (220~240V 50Hz), 1/3 HP (220~240V 60Hz) - Hệ thống xả đông tự ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 1 cánh Lassale LBB-24-1B

Bàn mát 1 cánh Lassale LBB-24-1B - Quầy bar phía sau. - Chất lượng tuyệt vời của nội thất và ngoại thất bằng thép không gỉ giúp giảm thiểu vết lõm, trầy xước và rỉ sét, mang lại độ bền lâu dài và dễ bảo trì. - Thiết kế tiện dụng cho môi trường làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát 2 ngăn kéo Firscool G-CBR2-3

Thông số kỹ thuật Bàn đông mát 2 ngăn kéo Firscool G-CBR2-3 Kích thước ngoài (W x D x H): 1230 x 700 x 830 mm Kích thước trong (W x D x H): 1000 x 565 x 470 mm Dung tích: 265L Nhiệt độ: +1°C ~ +4°C/-18°C ~ -21°C GN1/1 chảo: 6 chiếc Nguồn điện: 230V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát 2 ngăn kéo Firscool G-CBR2-2

Thông số kỹ thuật Bàn đông mát 2 ngăn kéo Firscool G-CBR2-2 Kích thước ngoài (W x D x H): 905 x 700 x 830 mm Kích thước trong (W x D x H): 675 x 565 x 470 mm Dung tích: 179L Nhiệt độ: +1°C ~ +4°C/-18°C ~ -21°C GN1/1 chảo: 4 chiếc Nguồn điện: 230V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát 1 ngăn kéo Firscool G-CBR1-3

Thông số kỹ thuật Bàn đông mát 1 ngăn kéo Firscool G-CBR1-3 Kích thước ngoài (W x D x H): 1230 x 700 x 565 mm Kích thước trong (W x D x H): 1000 x 565 x 205 mm Dung tích: 116L Nhiệt độ: +1°C ~ +4°C/-18°C ~ -21°C GN1/1 chảo: 3 chiếc Nguồn điện: 230V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn đông mát 1 ngăn kéo Firscool G-CBR1-2

Thông số kỹ thuật Bàn đông mát 1 ngăn kéo Firscool G-CBR1-2 Kích thước ngoài (W x D x H): 905 x 700 x 565 mm Kích thước trong (W x D x H): 675 x 565 x 205 mm Dung tích: 78L Nhiệt độ: +1°C ~ +4°C/-18°C ~ -21°C GN1/1 chảo: 2 chiếc Nguồn điện: 230V/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar 2 cánh kính Firscool G-BC60SD

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar 2 cánh kính Firscool G-BC60SD Kích thước ngoài (W x D x H): 1551 x 620 x 920 mm Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Mô tả sản phẩm: Bộ làm mát quầy bar phía sau 24" (cửa trượt)Đặc trưng Bàn mát quầy bar 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar 2 cánh kính Firscool G-BC48SD

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar 2 cánh kính Firscool G-BC48SD Kích thước ngoài (W x D x H): 1247 x 620 x 920 mm Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Mô tả sản phẩm: Bộ làm mát quầy bar phía sau 24" (cửa trượt)Đặc trưng Bàn mát quầy bar 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar 2 cánh kính Firscool G-BC72G

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar 2 cánh kính Firscool G-BC72G Kích thước ngoài (W x D x H): 1856 x 620 x 920 mm Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Mô tả sản phẩm: Bộ làm mát quầy bar phía sau 24" (cửa xoay)Đặc trưng Bàn mát 2 cánh kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar 2 cánh kính Firscool G-BC60G

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar 2 cánh kính Firscool G-BC60G Kích thước ngoài (W x D x H): 1551 x 620 x 920 mm Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Mô tả sản phẩm: Bộ làm mát quầy bar phía sau 24" (cửa xoay)Đặc trưng Bàn mát quầy bar 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính Firscool G-BC48G

Thông số kỹ thuật Bàn mát 2 cánh kính Firscool G-BC48G Kích thước ngoài (W x D x H): 1247 x 620 x 920 mm Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Mô tả sản phẩm: Bộ làm mát quầy bar phía sau 24" (cửa xoay)Đặc trưng Bàn mát 2 cánh kính Firscool G ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar Firscool G-BC72SS

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar Firscool G-BC72SS Kích thước ngoài (W x D x H): 1856 x 620 x 920 mm Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Mô tả sản phẩm: Bộ làm mát quầy bar phía sau 24" (cửa xoay)Đặc trưng Bàn mát quầy bar Firscool G ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar Firscool G-BC60SS

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar Firscool G-BC60SS Kích thước ngoài (W x D x H): 1551 x 620 x 920 mm Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz  Mô tả sản phẩm: Bộ làm mát quầy bar phía sau 24" (cửa xoay)Đặc trưng Bàn mát quầy bar Firscool G ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar Firscool G-BC48SS

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar Firscool G-BC48SS Kích thước ngoài (W x D x H): 1247 x 620 x 920 mm Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Bàn mát quầy bar Firscool G-BC48SS ◆ Chất làm lạnh và bọt không chứa CFC ◆ Bộ điều chỉnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar Firscool G-BC72

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar Firscool G-BC72 Kích thước ngoài (W x D x H): 1856 x 620 x 920 mm Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Bàn mát quầy bar Firscool G-BC72 ◆ Chất làm lạnh và bọt không chứa CFC ◆ Bộ điều chỉnh nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar Firscool G-BC60

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar Firscool G-BC60 Kích thước ngoài (W x D x H): 1551 x 620 x 920 mm Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Bàn mát quầy bar Firscool G-BC60 ◆ Chất làm lạnh và bọt không chứa CFC ◆ Bộ điều chỉnh nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar Firscool G-BC48

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar Firscool G-BC48 Kích thước ngoài (W x D x H): 1247 x 620 x 920 mm Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Bàn mát quầy bar Firscool G-BC48 ◆ Chất làm lạnh và bọt không chứa CFC ◆ Bộ điều chỉnh nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar Firscool G-BCD3100

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar Firscool G-BCD3100 Kích thước ngoài (W x D x H): 2208 x 570 x 860 mm Kích thước trong (W x D x H): 2128 x 480 x 716 mm Dung tích: 570L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 6 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Bàn mát quầy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar 4 cánh Firscool G-BC4100 SG

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar 4 cánh Firscool G-BC4100 SG Kích thước ngoài (W x D x H): 2242 x 513 x 860 mm Kích thước trong (W x D x H): 2162 x 415 x 720 mm Dung tích: 698L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz  Mô tả sản phẩm: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar cửa trượt 2 cánh kính Firscool G-BC2100SD

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar cửa trượt 2 cánh kính Firscool G-BC2100SD Kích thước ngoài (W x D x H): 1462 x 513 x 860 mm Kích thước trong (W x D x H): 1082 x 415 x 720 mm Dung tích: 350L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát quầy bar 4 cánh kính Firscool G-BC4100G

Thông số kỹ thuật Bàn mát quầy bar 4 cánh kính Firscool G-BC4100G Kích thước ngoài (W x D x H): 2542 x 513 x 860 mm Kích thước trong (W x D x H): 2162 x 415 x 720 mm Dung tích: 698L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng